Výchovný poradce

Školní pracoviště tvoří:

Mgr. Olga Bočková

Pozice: zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně
Tel.: 603 189 642
Konzultační hodiny: ÚTERÝ od 15:00 do 16:00 po předchozí telefonické domluvě.

< style="color:;" class=" ">Výchovné poradenství zahrnuje
  • poradenství k volbě povolání
  • péči o integrované žáky se specifickými poruchami učení a ostatní žáky s poruchami učení a chování
  • péči o žáky mimořádně nadané
  • poskytování individuálních konzultací z oblasti poradenství pro rodiče, žáky, učitele
  • zajišťování vyšetření žáků v pedagogicko-psychologických poradnách na žádost rodičů
  • spolupráci s dalšími odbornými pracovišti