Metodik prevence

Milí rodiče!

 

Preventista školy je součástí školního poradenského pracoviště v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb o poskytování poradenských služeb (v platném znění). Jeho součástí je standardně výchovná poradkyně, v naší škole jsou to navíc i školní psycholožka a speciální pedagožka.

BcA. et Mgr. Magdalena Capková

pozice: Metodik prevence
tel.: 725328196

Činnosti, kterými se metodik prevence zabývá

  • Zpracování a vyhodnocení preventivního programu školy
  • Plánování a realizace preventivních programů
  • Poradenství v oblasti patologických jevů
  • Spolupráce s odbornými pracovišti