Kontakty

Ředitel školy:

PaedDr. František Hanzal
tel.:
251 091 650, 235 522 160,
603 420 513
e-mail:
frantisek.hanzal@zstravnickova.cz

Výchovná poradkyně:

Mgr. Olga Bočková
tel.:
251 091 647, 603 189 642
e-mail:
olga.bockova@zstravnickova.cz

Ekonomka a personalistka

Radka Dohnalová
tel.:
251 091 640-41, 603 361 692
e-mail:
radka.dohnalova@zstravnickova.cz

Vedoucí školní jídelny:

Gabriela Brandtová
tel./fax:
251 091 645, 727 871 935
e-mail:
gabriela.brandtova@zstravnickova.cz
e-mail:
jidelna@zstravnickova.cz
(odhlašování obědů)

Statutární zástupkyně ředitele:

Mgr. Olga Bočková
tel.:
251 091 647, 603 189 642
e-mail:
olga.bockova@zstravnickova.cz

Školní psycholog

Mgr. Lenka Běloušková
tel.: 603 141 070
e-mail: lenka.belouskova@zstravnickova.cz

Hospodářka

Monika Seidlová
tel.: 251 091 640, 720 067 446
e-mail: monika.seidlova@zstravnickova.cz

Školní družina - oddělení:

251 091 642

Vedoucí vychovatelka:

Jitka Vašíčková
tel.:
251 091 657, 606 787 907
e-mail:
jitka.vasickova@zstravnickova.cz

Zástupkyně ředitele pro I. stupeň:

Mgr. Ilona Žďárská
tel.:
251 091 658, 605 427 267
e-mail:
ilona.zdarska@zstravnickova.cz

Speciální pedagog

Mgr. Lucie Vítková
tel.: 730897804
e-mail: lucie.vitkova@zstravnickova.cz

Metodik prevence

BcA. et Mgr. Magdalena Capková
e-mail: magdalena.capkova@zstravnickova.cz

Pověřenec pro řešení GDPR:

Mgr. Tomáš Tesarčík
Pověřenec organizace
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí č. p. 2580/13
158 00 Praha 5 – Stodůlky
E-mail: poverenec@p13.mepnet.cz
Tel: 235 011 514

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK
Praha 13, Trávníčkova 1744
Trávníčkova 1744/4, Stodůlky
155 00 Praha 5

 

IČO: 68407904
DIČ: CZ68407904
Datová schránka: azuv2kn

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva