Archiv novinek

26

Zář 22

Přespolní běh

Po více než dvouleté přestávce se rozjely sportovní soutěže POPRASK na Praze 13. Tradičně školní rok zahajujeme přespolním během, který se konal v pátek 16. 9. 2022 na Velké Ohradě. Naši školu reprezentovalo 20 žáků ve 4 věkových kategoriích. Nejúspěšnější bylo družstvo dívek z 8. a 9. tříd ve složení Ema B., Kája B., Natálie K. a Sandra U., které vybojovalo 2. místo. Medaile těsně unikla chlapcům ze 4. a 5. tříd.

Školu dále reprezentovali: Jakub K., Jan A., Herbert H., Michal C., Filipp K., Daniil B., Mia K., Justýna D., Karolína H., Daria B., Šárka D., Karolína Š., Šárka O., Aneta P., Amálie Š. a Linda H.

 

Mgr. Andrea Kelnárová

 

14

Zář 22

Výprava za netopýry

Žáci z 1. A a 4. A se stali netopýřími výzkumníky. Náš první mezitřídní projekt se zaměřil na poznávání života netopýrů. Projekt jsme zahájili stezkou, kde jsme porovnávali rozdíly mezi člověkem a netopýrem. Vrcholem projektu byla večerní výprava do Prokopského údolí, na které jsme pomocí echolokátorů hledali netopýry. Mimo to jsme si zahráli echolokační hru a ochutnali jsme netopýří stravu. Výpravu si užily nejen děti, ale také rodiče.

6

Zář 22

Letní škola českého jazyka

V letošní letní škole se opět potvrdilo, že se žáci mluvící různými jazyky a různého věku vždycky spolu domluví. Děti od předškoláků až po osmou třídu pocházely z Bulharska, Ukrajiny, Ruska, Kyrgyzstánu, Číny a Vietnamu. Škola nebyla jen o opakování učiva, ale také jsme vyrazili na exkurzi do Národopisného muzea v Praze. V muzeu jsme se dozvěděli, jak vypadal život lidí v dřívějších dobách na našem území. Žáky zaujaly především lidové kroje a ukázky oslav lidových tradic, které slavíme i dnes během celého roku. Zážitky z muzea jsme výtvarně zpracovali. Během kurzu jsme si také povídali o dalších tématech a rozšiřovali jsme slovní zásobu pomocí her, dramatizace a sportovních aktivit. Prázdninový kurz českého jazyka byl realizován v rámci projektu Společná adresa – Praha 13, který je financovaný Ministerstvem vnitra ČR a městskou částí Praha 13.

Mgr. Jana Repčáková, Mgr. Helena Bumbálková

19

Srp 22

Paprsky z Trávy

Tak jako dalších 9 škol i ta naše se podílela na výzdobě ohrady u metra Stodůlky. Po bývalém obchodním domě Paprsku bylo i téma. Naši žáci přemýšleli o paprscích světla, jejich kuželovité rozpínavosti i o tom, že paprsek světla nakonec vždy na něco ukáže. Ty jejich tedy ukazují na život mladých lidí a to, co je jim nejbližší a to je pohyb. Prohlédněte si postup vzniku 82 čtverců naší mozaiky a pak si s námi zatančete. Mgr. M. Capková

19

Srp 22

ŠKOLNÍ LETNÍ TÁBOR FZŠ TRÁVNÍČKOVA

17. – 24. července 2022 proběhl školní letní tábor na téma PRAVĚK na kozím statku ve Vratkově u Sedlčan. Děti byly rozdělené do 5 oddílů – modří, červení, žlutí, černí a zelení. Po několika náročných úkolech nakonec překvapivě vyhrál tým černých. V průběhu týdne byly děti na dvou celodenních výletech (Monínec a pochod Vratkov-Prčice.) Dále si stavěly pravěké chýše, vyráběly pravěké oblečení, mamutí zuby, zkoušely nástěnné malby, hrát na přírodní nástroje a střílet z luku, praku i házet oštěpem. Večer měly táborák, bojovku, letní kino i diskotéku. Tábor byl mimořádně povedený, všichni už se těší na další ročník!

12

Čvc 22

Sejdeme se v Trávě II. – fotokoutek

V tomto odkazu naleznete fotografie z fotokoutku ze závěrečné školní akce Sejdeme se v Trávě II. Do různých převleků se nebáli obléci ani ti nejmenší, a naopak ani ti největší (včetně našich učitelů.) A co tu můžete vidět? Knížata, princezny, vojáky, příšery, obludy… PŘESVĚČTE SE! 🙂

29

Čvn 22

Kurz pro předškolní děti Hurá do školy! aneb Ze školky do školy s úsměvem

Od února do června probíhal na FZŠ Trávníčkova kurz pro předškolní děti Hurá do školy! aneb Ze školky do školy s úsměvem. Kurz byl určen pro děti s odlišným mateřským jazykem. Během kurzu se děti seznámily s prostředím školy, učiteli a školními pracovníky. V hodinách si vytvořily správné pracovní návyky, které jsou potřebné pro výuku ve škole. Během hodin se děti seznámily s českými tradicemi, rozšířily si slovní zásobu, procvičily si grafomotoriku a získaly základní znalosti potřebné pro nástup do 1.třídy. Pěvně věříme, že dětem kurz ulehčí nástup do školy a že si pravidelná setkání náležitě užily.  Kurz probíhal v rámci projektu „O krok dál …“  CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002070, který je spolufinancován Evropskou unií.   

 

Mgr. H. Bujáčková, Mgr. L. Melicharová

 

29

Čvn 22

Sejdeme se v Trávě II

V úterý 28.6. 2022 se na školním pozemku FZŠ Trávníčkova uskutečnil druhý ročník multikulturního večera SEJDEME SE V TRÁVĚ. Program byl rozmanitý a účastníci se mohli bavit na několika stanovištích. Na hudební stage se vystřídaly irské tance, barokní hudba a vystoupení školního sboru pod vedením MMus. Nikoly Zasman, DiS, LRAM.

Členky týmu připravily i další stanoviště, kde si děti i dospělí mohli vyzkoušet malování na obličej, vyrábění odznaků, pletení náramků, laminování a zdobení pamětních listů, fotokoutek nebo řadu sportovních stanovišť – žonglování, fotbal, rugby nebo lacrosse.

Tato komunitní aktivita propojila FZŠ Trávníčkova a veřejný prostor na MČ Praha 13. Těšila nás hojná účast a už se těšíme na další veřejnou akci. Ze zpětných vazeb účastníků akce splnila svůj účel a povedlo se navázat partnerství mezi jednotlivými komunitními partnery, FZŠ Trávníčkova a veřejností Prahy 13.

Tato aktivita byla financovaná z projektu „51 kroků se společnému vzdělávání“ CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001453. a Spolkem rodičů a přátel školy.

27

Čvn 22

Noc v Pralese

Třída 4.A a 4.C strávila noc v teepee v Ekocentru PRALES v pražských Kbelích. Byl to pro ně neopakovatelný zážitek. Děti si sbalily do krosen a vyrazily na vlak do Kbel. Zde je v objektu „dřevák“ čekal program zálesák (při kterém mimo jiné zkoušely rozdělávat oheň křesadlem), táborák s buřtíkama a noční stezka odvahy. Další křest ohněm bylo nocování venku, což sklidilo obrovský úspěch, byla totiž teplá letní noc. Ráno si namazaly rohlík s nutellou, uklidily po sobě a vyrazily přímo do ekocentra, kde chodily bosí po stezce dřeva, krmily kozy, holuby i králíky a zkoumaly rohy a parohy. Plni dojmů vyrazily na vlak zpět ke škole. Už teď tuší, že příští rok se také něco chystá!

 

Mgr. E. Skálová, Mgr. K. Bělochová

 

27

Čvn 22

Rozloučení s 1. stupněm

Žáci z 5. A se se školním rokem rozloučili ve velkém stylu. Odpoledne se sešli s rodiči a připravili pro ně soutěže. Potom jim zahráli autorské představení, které vytvořili na základě svých vzpomínek z dosavadních pěti let své docházky. Také zatančili a zahráli píseň Pátá, na kterou si vymysleli vlastní text.

Po vybíjené s rodiči a opečení vuřtů pak děti poslaly rodiče domů a společně s paní učitelkou přespaly ve škole. K snídani si žáci udělali ve školní kuchyňce palačinky a míchaná vajíčka.

Jedny z posledních společných chvilek si tak opravdu užili a teď už se pomalu začínají těšit do šesté třídy.

 

Mgr. Jana Repčáková

 

27

Čvn 22

Vodní dům Hulín

Výukový program v rámci výletu navštívila třída 1.A a2.A. Děti se zábavnou formou dozvěděly vše potřebné o vodě. Pozorovaly v akváriích ryby, zkusily si vyrobit mrak, poslouchaly hlasy žab a ptáků, seznámily se s koloběhem vody. Odměnou v horkém počasí byly hrátky v atriu Vodního domu a výborný nanuk. Všichni jsme si odnesli z výletu krásný zážitek.

Ludmila Blechová

Lada Melicharová

 

 

 

22

Čvn 22

Zpráva od týmu Paměti národa, pro kterou naše škola celý květen běhala

Milí učitelé, žáci, studenti a další účastníci,

 

druhý ročník Školní výzvy Běhu pro Paměť národa je za námi a nám nezbývá nic jiného, než vám znovu upřímně poděkovat. Společně jste s kolegy a spolužáky z celé České republiky naběhali neuvěřitelných 44 887 km! K tomuto číslu přímo vaše škola přispěla svými 559, 5 kilometry!To Vás řadí na skvělé 11.místo! Gratulujeme a děkujeme!

 

Vážíme si toho nejen my, členové týmu Paměti národa, ale i samotní pamětníci. Jeden z nich, Jiří Lukšíček, Vám všem něco osobně napsal. Jeho slova a fotografii přikládám níže. Odkaz na jeho příběh naleznete zde:

 

https://www.pametnaroda.cz/cs/luksicek-jiri-1933

 

Za Vaše výkony Vám posíláme diplom a věříme, že právě slova našeho pamětníka Vás potěší nejvíce. Ještě jednou jedno obrovské DÍKY. Těšíme se na další ročníky! Mějte se moc hezky. 

 

Zdraví vás celý tým Běhu pro Paměť národa.

 

22

Čvn 22

Záchrana Duhového království

Druháčci se letos vypravili na školu v přírodě do Jizbice pod Blaníkém, aby zachránili Duhové království. To se jim podařilo a záchranu si náramně užili.

 

paní učitelky Eva, Kateřina a Lada

 

21

Čvn 22

Run and Help

V pátek 17.6. proběhl na hřišti školy charitativní běh Run and Help, kterého se zúčastnila celá škola.

Celé akce se také osobně zúčastnila jedna z mladých žen – Sára, pro kterou jsme společně s Dášou běhali a vyběhali jsme rekordní částku 24 336 Kč.

Všem, kteří přispěli nejen během, ale i finančním příspěvkem, děkujeme. A věříme, že příští rok bude s námi díky této pomoci běhat i Sára.

 

17

Čvn 22

Charitativní táborák 4.A pro záchrannou stanici Makov

Třída 4.A pořádala 16. června 2022 charitativní táborák pro záchrannou stanici Makov. Táboráku se zúčastnili rodiče jejich třídy. Třída si totiž chtěla vydělat na roční adopci poraněného ježka, holuba a hrdličky.

Celé akci předcházela měsíční příprava. Děti vyráběly různé výrobky (placky, náramky, náhrdelníky, zápichy do kytek, deníčky, ozdobné kolíčky..). Vše bylo s motivem přírody, zvířat a pomoci. Děti také ve školní kuchyňce napekly dobroty, nakoupily potřebné věci, spočítaly si náklady, založily si kasičku se „základem“ a celý prodej si řídily samy – vařily také čaj a kávu k výborným zákuskům, které napekly mamky jako příspěvek.

Teď už je jen čeká spočítat neuvěřitelný výdělek! Celá akce na školní zahradě se skvěle vydařila a už teď je jasné, že není poslední.

17

Čvn 22

Projektová výuka

Třídu 2.B projektová výuka baví.

Tentokrát jsme se učili jak dělíme zvířata. Bylo to super a dozvěděli jsme se spoustu věcí.

Mgr. E.Křivanová

 

9

Čvn 22

Slavnostní předání cen

Dne 31. května 2022 proběhlo ve Skleněném sále Ministerstva průmyslu a obchodu slavnostní předání cen v soutěži o Národní cenu kvality ČR, kde si naše škola převzala ocenění, které získala v programu EXCELENCE, kategorie Chytré inovace.

 

30

Kvě 22

Škola v přírodě 3. a 6. ročníky

I 3. a 6. ročníky se zúčastnily školy v přírodě s plaváním v malebném prostředí Šumavy v Srní. Počasí jim přálo a kromě plaveckého výcviku si žáci užili i výlety do okolí.

 

 

30

Kvě 22

Hrajeme si na školáka

V květnu se naši budoucí prvňáčci stali vždy na jednu hodinu školáky.  Ve škole si společně s paní učitelkami hráli s písmenky, s číslicemi, vyprávěli si pohádky, kreslili a zpívali. Hlavní prioritou celého programu bylo seznámení se s prostředím školy, kam děti 1. září nastoupí do 1. třídy. Na všechny se již moc těšíme. 😊

 

 

30

Kvě 22

Od hrášku k člověku

Od hrášku k člověku. Tak se jmenuje náš aktuální projekt, který jsme v 5. A zahájili třídním experimentem – pěstováním hrášku v různých podmínkách třídy. Dozvěděli jsme se informace o J. G. Mendelovi a o dědičnosti. Zajímali jsme se o rozmnožování rostlin a živočichů a pobavili jsme se i o rozmnožování člověka. Tím jsme přešli k vývoji lidského jedince. Následně jsme si ve skupinách rozdělili jednotlivé soustavy, na které jsme se stali odborníky. Vytvořili jsme kostru, u které jsme popsali její jednotlivé části a také jsme vytvořili interaktivní pomůcku zaměřenou na naše jednotlivá ústrojí pro ostatní žáky ve třídě. Každý žák si pak prošel každou soustavou a plnil u ní několik úkolů. Kostry jsme pak překryli svaly, které byly vytvořeny z přírodních materiálů.

V českém jazyce jsme se stali archeology, kteří v rámci výzkumu vykopali kostru a zjišťovali podle různých indicií, jaký asi měla život, a z jakého důvodu umřela. V matematice a tělesné výchově jsme počítali, měřili, porovnávali a také běhali, jak rychle krev (a nebo vzduch) proudí lidským tělem, a nebo jak máme dlouhé tenké střevo.

Na záznam všech experimentů a znalostí jsme si vytvořili badatelské deníky. Kromě toho jsme se byli podívat na exkurzi v Ústavu experimentální botaniky, kde jsme se seznámili s laboratorními přístroji, podívali jsme se do kultivačních místností a také jsme se dozvěděli, jak můžeme získat z rostlin zelené barvivo.

Celý projekt jsme ukončili prezentací všech získaných vědomostí třeťáčkům. Byl to projekt, který nám zasáhl do všech předmětů výuky a zabral nám mnoho času. Podle toho, jak jsme ale získané vědomosti odprezentovali, nás ale hodně naučil.

Mgr. Jana Repčáková