Vašíčková Jitka

Vzdělání

1998 – Zdravotní kurz ( Průkaz zdravotníka zotavovacích akcí pro děti a dorost platný do r.2013)

1999 – Kurz o problematice specifických poruch učení a chování

2003 – Národní galerie pro učitele

2004 – Certifikát o dosažení uživatelských znalostí a dovedností v oblasti ITC Podpora školních integračních procesů pro efektivní evropské občanství

2005 – Tvorba vzdělávacího programu pro ŠD a ŠK

2006 – Tvorba školního vzdělávacího programu pro ŠD a ŠK

2010 – 7A-7x o alergii a astmatu pro školu

2011 – Využití metody kreslení pravou mozkovou hemisférou

2012 – Projekty ve školní družině