Archiv novinek

18

Říj 21

Záchrana princezny (na škole v přírodě)

Žáci druhých tříd se na začátku října vydali na školu v přírodě, aby jako skřítkové pomohli Honzovi zachránit princeznu, kterou zaklel zlý čaroděj v Českém ráji nedaleko hradu Kost. K záchraně potřebovali získat čarovný lektvar od čarodějnice, kouzelný provaz od čertíka a zaklínadlo od hastrmanky. Nebylo to vůbec jednoduché. Děti vše zvládly a princeznu vysvobodily. Konala se velká svatba a bál. A jak to tak bývá, zazvonil zvonec a nejen pohádky, ale i pohádkové školy v přírodě byl konec. 😊

13

Říj 21

Interaktivní divadelní představení Svět z papíru

V pondělí 11. 10. se první třídy poprvé vydaly do divadla. Navštívili jsme nedaleký KD Mlejn a to představení Svět z papíru od Mirky Eliášové. Do divadla jsme se dokonce pěkně oblékli a očekávali, že se jdeme podívat na nějakou pohádku. Všechno se však změnilo už v divadle, kde jsme si hned u vchodu zuli boty. Byli jsme totiž součástí celé hry s hromadou papíru. Divadlo se nám moc líbilo a těšíme se na to, co nás čeká příště.

Za 1. třídy Mgr. J. Laudátová

13

Říj 21

Mural Art před školou

Již před dvěma roky se naši žáci v rámci výtvarné výchovy a preventivních bloků seznámili s Mural Artem jako zástupcem legálního pouličního umění. Pochopili, že to, co někteří „grafiťáci“ dělají nezákonně a řadíme to k vandalismu, lze dělat legálně a dokonce s finanční podporou majitele dotčené zdi. Tak vznikl velký projekt, kdy jsme oslovili zástupce naší radnice. Jednali jsme o možnosti pomalovat stěnu před školou, která byla posprejovaná nevzhlednými nápisy. Věci se ujala paní místostarostka RNDr. Marcela Plesniková, které jsme předložili náš koncept. Schválila nám finanční podporu na nákup barev a mohli jsme se pustit do práce. Vznikaly návrhy a každá třída si odhlasovala, který je bude reprezentovat. Dva roky uzavírání škol nám značně zdrželo proces samotné tvorby. Jindy nám nepřálo počasí, protože technologie malby vyžaduje sucho a teploty nad nulou. Navzdory všem protivenstvím jsme letos dokončili levou část zdi v délce cca 60 m.  Do pravé části se budeme pouštět s dalšími ročníky v následujících letech. Velmi nás celou dobu těšil zájem a především pochvalné reakce kolemjdoucích.

BcA. et Mgr. Magdalena Capková

 

13

Říj 21

Ocenění v soutěži o nejkrásnější PF 2022

V minulém školním roce, v době distanční výuky jsme se zapojili do výtvarné soutěže vyhlášené Prahou 13 o nejkrásnější PF pro rok 2022. Z naší školy se podařilo zaslat pět desítek prací. Tři z nich postoupily do užšího výběru. 4.11. proběhlo v sále naší radnice slavnostní vyhlášení a ocenění všech finalistů. Žák dnes již z 8. ročníku získal krásné 2. místo. Práce všech oceněných budou využívány jako novoroční gratulace naší městské části.

 

8

Říj 21

Celé Česko čte dětem aneb celotýdenní zábava s knihou

Díky projektu Celé Česko čte dětem se hodiny češtiny na II. stupni proměnily v tvůrčí dílny čtení. Zaměřili jsme se na knihu Betty McDonaldové Paní Láryfáry. Četli jsme ukázky, hráli si se slovy, textem, pantomimicky jsme ztvárňovali „dětské neduhy světa“ a některé příběhy jsme dramatizovali. Na závěr si každý žák zkusil napsat svůj vlastní příběh o „nemoci“, která ho samotného nejvíce postihuje. A tak vznikly zábavné příběhy např. o „nevnímatýdě, nepomáhajitýdě, žranicotýdě, videotýdě, mobilitýdě, ignoratýdě“ aj. Moc nás projekt bavil.

Mgr. Markéta Vignerová

8

Říj 21

Divadlo!Divadlo! (tvůrčí dílna)

Exkurze do Stavovského divadla byla pro nás všechny poučná. Dozvěděli jsme se, jací lidé jsou potřební k tomu, aby vůbec mohlo být představení zahráno, kolik lidí se vejde do hlediště nebo kde sedí pan prezident, když navštíví Stavovské divadlo. Součástí programu byly i hry.  Hledali jsme v divadle 6 lístků a každý lístek na sobě měl text a ten nás dovedl k dalšímu lístku. Byli jsme se podívat i ve sklepě, kde je sklad rekvizit. A nakonec jsme si v herecké zkušebně postavili i vlastní scénu a pak si v ní zahráli představení.

(Petr S., 7.C)

6

Říj 21

ŠVP s Asterixem a Obelixem

Třída 4.A vyjela na začátku září na 8 dní s Asterixem a Obelixem na letní olympijské hry do Vratkova. Čekalo je zde plno sportovních disciplín – běh na 100 m, vytrvalostní běh, hod na cíl i do dálky, skok do dálky z místa atd.. Děti soutěžily pod barvou / kontinentem olympijského kruhu a sbíraly jednotlivé medaile, body a získaly i třídní trika. Začaly roku 1896 v Athénách a doputovaly až do Tokia 2021. Krom sportovních disciplín je čekal také celodenní pochod Vratkov-Prčice 18 km – skoro jako Jožku Pribilince, dále táborák, bojovka, letní kino a výroba božských převlečků. Bonusem bylo krásné prostředí na statku s kozami, psy, kočkami i koňmi a vydařené skoro letní počasí. Všichni už se těší na další školu v přírodě.

Mgr. Eva Skálová

5

Říj 21

Mezigenerační hry

Pojďte strávit příjemné odpoledne s deskovými hrami.

30

Zář 21

Ocenění

Naše škola se zapojila do sítě škol Paměti národa. Získali jsme ocenění, protože jsme se podíleli na projektu Příběhy našich sousedů a využíváme programy nabízené touto organizací.

23

Zář 21

Pozvánka – mediální gramotnost 29. 9.

Vchod do Modrého klubu bočním vchodem u jídelny.

Během přednášky prosíme dodržovat hygienická pravidla.

 

Těšíme se na Vás.

 

20

Zář 21

Sběr papíru

V úterý 14. 9. proběhl na škole sběr papíru, který organizovala třída 9. A. Soutěžilo se i o nejlepší sběračskou třídu. Vyhrála 4.C s 217 kg papíru, následovala 3.C se 178 kg a třetí místo obsadila 6.A se 134 kg. Celkem se ve škole vybralo 1490 kg papíru.

15

Zář 21

Čáry máry s Láryfáry (Celé Česko čte dětem)

V týdnu od 4. – 8.10. se naše škola zapojí do celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem. V tomto týdnu se hodiny českého jazyka promění na dílny čtení. S knihou Betty McDonaldové Paní Láryfáry prozkoumáme „zákeřné“ dětské nemoci. Budeme číst, hrát si s textem, tvořit a vymýšlet nové příběhy současných dětí a jejich neduhů. Nejlepší povídky autoři představí dětem na prvním stupni.

3

Zář 21

Letní škola českého jazyka

Tento rok se Letní školy českého jazyka zúčastnilo 13 dětí od budoucích prvňáčků až po žáky 7. třídy. Děti navázaly mezi sebou hezké vztahy a po celou dobu si navzájem pomáhaly. Didaktických a dramatických her zaměřených na rozšíření slovní zásoby se účastnili všichni žáci společně. Procvičování gramatických jevů pak probíhalo ve 2 skupinách.

 

Kromě toho jsme se ve čtvrtek vydali za poznáváním Prahy a zastavili jsme se v Muzeu Lega. V pátek pak své zážitky žáci výtvarně zpracovali, a tím jsme celý letošní kurz ukončili.

 

 

31

Srp 21

Screeningové testování žáků a hygienická opatření

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok začíná 1.9.2021

 

 • Žáci 2. a 9. tříd se testují antigenními testy ve středu 1. září, v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září. Žáci s ukončenou vakcinací (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo prodělanou nemocí (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid19) se netestují, tuto skutečnost doloží platným certifikátem nebo potvrzením. Žák může doložit i negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Žáci 1. tříd se testují ve čtvrtek 2. září, v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září.
 • Čtvrtý a další test (1x týdně) do konce září bude prováděn po vyhodnocení výsledků testování na základě rozhodnutí KHS.
 • Všichni žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy (respirátor nebo nanoroušku).
 • Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci výuky účastnit, ale po celou dobu pobytu ve škole bude mít nasazený respirátor, bude dodržovat rozestup 1,5 m nebude moci cvičit v tělocvičně, nesmí zpívat. Svačit a obědvat bude odděleně. [www.edu.cz – vyjádření]
 • V případě testování žáků 1.-3. tříd je umožněna asistence zákonného zástupce a testování proběhne v prostoru školní jídelny v době 7:15 – 7:30 hod.
 • Při pozdějším příchodu do školy nebo mimo testovací den se žák testuje pod dohledem pověřené osoby po svém příchodu. Ve vrátnici školy se nahlásí a počká na vyhrazeném místě v šatně na příchod pověřeného personálu.

 

Typ antigenních testů: Genrui BioTech test

 

16

Srp 21

Příběhy našich sousedů

V pondělí 21. 6. 2021 proběhla online závěrečná prezentace projektu Příběhů našich sousedů, který pořádá společnost Post Bellum. V nelehkých pandemických podmínkách se do něj zapojily 4 týmy ze tří škol na Praze 13. Za naši školu se ho zúčastnila dvě děvčata z 8.B – Jasmin C. a Eliška T. pod vedením paní učitelky Jany Mácové. Zpracovaly vyprávění o panu Josefu Kodo Mádlovi, cvičiteli bojových umění, jehož život byl ovlivněn tím, že jeho rodiče byli pronásledováni politickými režimy 20. století. – nejprve nacisty, potom komunisty.

 

Celou závěrečnou prezentaci můžete shlédnout na odkazu:

https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/praha-13-21-cervna-2021/

nebo na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=evamHHf_T5U&list=PLrtgUv0MnKeQKJNFILk4Armuf6rqjnWQz

 

11

Srp 21

Letní příměstský tábor

Nadále pokračujeme v komunitních aktivitách pro žáky naší školy a na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. V červenci proběhl týdenní „Letní příměstský tábor za poznáním českých míst“ ve spolupráci se ZŠ Brdičkova pod vedením Radka Skály a Evy Skálové v rámci projektu „51 kroků ke společnému vzdělávání.“

V pondělí si děti vyrobily výleťácké deníčky, do kterých sbíraly razítka a zapisovaly si zážitky. Jejich první cesta vedla do Planetária (program Polaris), do Stromovky, na Pražský hrad a na Petřín, odkud jely lanovkou. V úterý jely rychlíkem do Plzně, kde navštívily Techmánii. Večer je čekal táborák a přespání ve stanech na pozemku školy. Ve středu si po skvělé čerstvé snídani zabalily a vyrazily do Berouna, odtud šly na Tetín (tam je čekal skvělý oběd v podobě řízků s bramborem v místní restauraci) a do Srbska. Čtvrtek byl ve znamení KPČ. Jely vlakem do Benešova a pokračovaly na prohlídku zámku Konopiště. Dokonce se stihly i vykoupat v nedalekém rybníku a viděly i několik druhů dravých ptáků. V pátek je čekala návštěva Zemědělského muzea, kde kromě jiných zajímavostí, viděly děti také průřez včelího úlu. Na závěr se jely vláčkem vykoupat do Jinočanského rybníka.

Projekt „51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání“ CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001453 je spolufinancován Evropskou unií.

 

Mgr. Eva Skálová

 

10

Srp 21

EDUKEMP s DDM Stodůlky a kemp Letní výzva s ITveSkole

Poslední týden v červenci proběhly na naší škole ve spolupráci s DDM Stodůlky a ITveSkole letní kempy, kterých se zúčastnilo přes 80 dětí. Každá skupina lektorů (pedagogický personál byl zajištěn PP naší školy) měla připravený pro děti zábavný program, se spoustou zážitkových aktivit a výletů.
Tým nejstarších dětí zvládl za neuvěřitelných pět dní procestovat celý svět. Děti s hlavním hrdinou knihy Julesa Verna, Phileasem Foggem, putovaly z Londýna do Francie, Itálie, Egypta, Indie a Ameriky. Cestou poznávaly tamější země, ve kterých je čekaly zábavné úkoly, hry a výlety. Zažily pravý anglický piknik s čajem o páté, pluly parníkem, navštívily pražskou Eiffelovu věž, lomy Velká Amerika, Mexiko, Malá Amerika a Národní technické muzeum. Na cestách panovala skvělá atmosféra. Cestovatelé si kromě deníku, který si každý den vedli, odnesli domů i mnoho nezapomenutelných zážitků.
Tým 4. a 5. tříd zaměřil většinu svých aktivit na prohloubení přátelských vztahů mezi dětmi a opětovné začlenění se do kolektivu. Kromě hudebně-anglických dílen, čtenářských dílen a jazykových her podporujících rozvoj slovní zásoby a schopnost vyjadřování, se děti vydaly na přírodovědnou vycházku do arboreta u Prokopského údolí, kde poznávaly ovocné stromy a počítaly meandry Prokopského potoka. Nevynechaly ani Zoo koutek v Chuchli, kde se dozvěděly mnoho zajímavého o zvířectvu, které žije na území České republiky. Prošly si stezkou odvahy v Muzeu strašidel a pověstí a dozvěděly se něco o pražských strašidlech a legendách. Celodenní výlet všichni prožili ve sportovním centru v parku Gutovka.
Tým dětí 3. a 5. tříd se také zaměřil na prohloubení sociálních vazeb mezi dětmi. Vztahy mezi dětmi se lektoři snažili podpořit prací ve skupině a několika naučnými výlety. V rámci procvičování se inspirovali metodou “Učíme se venku“, při které si děti mohly vyzkoušet a procvičit Hejného matematiku, zopakovat a procvičovat početní výkony, různé mluvnické kategorie a také se vrátit k několika tématům z předmětu Člověk a jeho svět.
Nejmladší týmy, složené z prvňáčků a druháků, zaměřily své aktivity na komunikaci, kooperaci a praktické využití teoretických znalostí nabytých během školního roku. Děti soutěžily v týmech, poznávaly nová místa i sebe navzájem. Zažily školu v jiném „kabátku“ a vyzkoušely si bezpočet zajímavých výzev. Nechyběly soutěže, tradiční i bláznivé, prozkoumávání nových míst v Praze (jakými jsou například chuchelský Zookoutek, park Gutovka nebo Muzeum fantastických iluzí).
Celý týden se nesl ve velmi příjemné, přátelské a sdílné atmosféře. Všichni, včetně dětí i lektorů, si celý týden náležitě užili. 😊

 

5

Čvc 21

Letní kemp

Termín: 26. – 30.7.2021 ve FZŠ Trávníčkova od 7:30 – 16 hodin.

V pondělí 26.7. při nástupu dítěte (v 7:30 hodin sraz před školou) prosím odevzdejte:

 • Vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti
 • Kopii průkazky zdravotní pojišťovny
 • Rozpis odchodů domů po celý týden. Prosím také uveďte, zda bude dítě odcházet z kempu samo nebo s doprovodem rodičů. Na kartičku napište i aktuální kontaktní telefon na jednoho z rodičů.

Co bude vaše dítě po celý týden potřebovat:

 • Sportovní volnočasové oblečení a obutí
 • Batůžek
 • Lahvičku na pití (prosím kontrolujte!)
 • Psací potřeby (tužka, propiska)

V případě potřeby se obracejte na koordinátora LK:

Mgr. Ilona Žďárská, ilona.zdarska@zstravnickova.cz, tel: 605 427 267