Archiv novinek

29

Čvn 22

Kurz pro předškolní děti Hurá do školy! aneb Ze školky do školy s úsměvem

Od února do června probíhal na FZŠ Trávníčkova kurz pro předškolní děti Hurá do školy! aneb Ze školky do školy s úsměvem. Kurz byl určen pro děti s odlišným mateřským jazykem. Během kurzu se děti seznámily s prostředím školy, učiteli a školními pracovníky. V hodinách si vytvořily správné pracovní návyky, které jsou potřebné pro výuku ve škole. Během hodin se děti seznámily s českými tradicemi, rozšířily si slovní zásobu, procvičily si grafomotoriku a získaly základní znalosti potřebné pro nástup do 1.třídy. Pěvně věříme, že dětem kurz ulehčí nástup do školy a že si pravidelná setkání náležitě užily.  Kurz probíhal v rámci projektu „O krok dál …“  CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002070, který je spolufinancován Evropskou unií.   

 

Mgr. H. Bujáčková, Mgr. L. Melicharová

 

29

Čvn 22

Sejdeme se v Trávě II

V úterý 28.6. 2022 se na školním pozemku FZŠ Trávníčkova uskutečnil druhý ročník multikulturního večera SEJDEME SE V TRÁVĚ. Program byl rozmanitý a účastníci se mohli bavit na několika stanovištích. Na hudební stage se vystřídaly irské tance, barokní hudba a vystoupení školního sboru pod vedením MMus. Nikoly Zasman, DiS, LRAM.

Členky týmu připravily i další stanoviště, kde si děti i dospělí mohli vyzkoušet malování na obličej, vyrábění odznaků, pletení náramků, laminování a zdobení pamětních listů, fotokoutek nebo řadu sportovních stanovišť – žonglování, fotbal, rugby nebo lacrosse.

Tato komunitní aktivita propojila FZŠ Trávníčkova a veřejný prostor na MČ Praha 13. Těšila nás hojná účast a už se těšíme na další veřejnou akci. Ze zpětných vazeb účastníků akce splnila svůj účel a povedlo se navázat partnerství mezi jednotlivými komunitními partnery, FZŠ Trávníčkova a veřejností Prahy 13.

Tato aktivita byla financovaná z projektu „51 kroků se společnému vzdělávání“ CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001453. a Spolkem rodičů a přátel školy.

27

Čvn 22

Noc v Pralese

Třída 4.A a 4.C strávila noc v teepee v Ekocentru PRALES v pražských Kbelích. Byl to pro ně neopakovatelný zážitek. Děti si sbalily do krosen a vyrazily na vlak do Kbel. Zde je v objektu „dřevák“ čekal program zálesák (při kterém mimo jiné zkoušely rozdělávat oheň křesadlem), táborák s buřtíkama a noční stezka odvahy. Další křest ohněm bylo nocování venku, což sklidilo obrovský úspěch, byla totiž teplá letní noc. Ráno si namazaly rohlík s nutellou, uklidily po sobě a vyrazily přímo do ekocentra, kde chodily bosí po stezce dřeva, krmily kozy, holuby i králíky a zkoumaly rohy a parohy. Plni dojmů vyrazily na vlak zpět ke škole. Už teď tuší, že příští rok se také něco chystá!

 

Mgr. E. Skálová, Mgr. K. Bělochová

 

27

Čvn 22

Rozloučení s 1. stupněm

Žáci z 5. A se se školním rokem rozloučili ve velkém stylu. Odpoledne se sešli s rodiči a připravili pro ně soutěže. Potom jim zahráli autorské představení, které vytvořili na základě svých vzpomínek z dosavadních pěti let své docházky. Také zatančili a zahráli píseň Pátá, na kterou si vymysleli vlastní text.

Po vybíjené s rodiči a opečení vuřtů pak děti poslaly rodiče domů a společně s paní učitelkou přespaly ve škole. K snídani si žáci udělali ve školní kuchyňce palačinky a míchaná vajíčka.

Jedny z posledních společných chvilek si tak opravdu užili a teď už se pomalu začínají těšit do šesté třídy.

 

Mgr. Jana Repčáková

 

27

Čvn 22

Vodní dům Hulín

Výukový program v rámci výletu navštívila třída 1.A a2.A. Děti se zábavnou formou dozvěděly vše potřebné o vodě. Pozorovaly v akváriích ryby, zkusily si vyrobit mrak, poslouchaly hlasy žab a ptáků, seznámily se s koloběhem vody. Odměnou v horkém počasí byly hrátky v atriu Vodního domu a výborný nanuk. Všichni jsme si odnesli z výletu krásný zážitek.

Ludmila Blechová

Lada Melicharová

 

 

 

22

Čvn 22

Zpráva od týmu Paměti národa, pro kterou naše škola celý květen běhala

Milí učitelé, žáci, studenti a další účastníci,

 

druhý ročník Školní výzvy Běhu pro Paměť národa je za námi a nám nezbývá nic jiného, než vám znovu upřímně poděkovat. Společně jste s kolegy a spolužáky z celé České republiky naběhali neuvěřitelných 44 887 km! K tomuto číslu přímo vaše škola přispěla svými 559, 5 kilometry!To Vás řadí na skvělé 11.místo! Gratulujeme a děkujeme!

 

Vážíme si toho nejen my, členové týmu Paměti národa, ale i samotní pamětníci. Jeden z nich, Jiří Lukšíček, Vám všem něco osobně napsal. Jeho slova a fotografii přikládám níže. Odkaz na jeho příběh naleznete zde:

 

https://www.pametnaroda.cz/cs/luksicek-jiri-1933

 

Za Vaše výkony Vám posíláme diplom a věříme, že právě slova našeho pamětníka Vás potěší nejvíce. Ještě jednou jedno obrovské DÍKY. Těšíme se na další ročníky! Mějte se moc hezky. 

 

Zdraví vás celý tým Běhu pro Paměť národa.

 

22

Čvn 22

Záchrana Duhového království

Druháčci se letos vypravili na školu v přírodě do Jizbice pod Blaníkém, aby zachránili Duhové království. To se jim podařilo a záchranu si náramně užili.

 

paní učitelky Eva, Kateřina a Lada

 

21

Čvn 22

Run and Help

V pátek 17.6. proběhl na hřišti školy charitativní běh Run and Help, kterého se zúčastnila celá škola.

Celé akce se také osobně zúčastnila jedna z mladých žen – Sára, pro kterou jsme společně s Dášou běhali a vyběhali jsme rekordní částku 24 336 Kč.

Všem, kteří přispěli nejen během, ale i finančním příspěvkem, děkujeme. A věříme, že příští rok bude s námi díky této pomoci běhat i Sára.

 

17

Čvn 22

Charitativní táborák 4.A pro záchrannou stanici Makov

Třída 4.A pořádala 16. června 2022 charitativní táborák pro záchrannou stanici Makov. Táboráku se zúčastnili rodiče jejich třídy. Třída si totiž chtěla vydělat na roční adopci poraněného ježka, holuba a hrdličky.

Celé akci předcházela měsíční příprava. Děti vyráběly různé výrobky (placky, náramky, náhrdelníky, zápichy do kytek, deníčky, ozdobné kolíčky..). Vše bylo s motivem přírody, zvířat a pomoci. Děti také ve školní kuchyňce napekly dobroty, nakoupily potřebné věci, spočítaly si náklady, založily si kasičku se „základem“ a celý prodej si řídily samy – vařily také čaj a kávu k výborným zákuskům, které napekly mamky jako příspěvek.

Teď už je jen čeká spočítat neuvěřitelný výdělek! Celá akce na školní zahradě se skvěle vydařila a už teď je jasné, že není poslední.

17

Čvn 22

Projektová výuka

Třídu 2.B projektová výuka baví.

Tentokrát jsme se učili jak dělíme zvířata. Bylo to super a dozvěděli jsme se spoustu věcí.

Mgr. E.Křivanová

 

9

Čvn 22

Slavnostní předání cen

Dne 31. května 2022 proběhlo ve Skleněném sále Ministerstva průmyslu a obchodu slavnostní předání cen v soutěži o Národní cenu kvality ČR, kde si naše škola převzala ocenění, které získala v programu EXCELENCE, kategorie Chytré inovace.

 

30

Kvě 22

Škola v přírodě 3. a 6. ročníky

I 3. a 6. ročníky se zúčastnily školy v přírodě s plaváním v malebném prostředí Šumavy v Srní. Počasí jim přálo a kromě plaveckého výcviku si žáci užili i výlety do okolí.

 

 

30

Kvě 22

Hrajeme si na školáka

V květnu se naši budoucí prvňáčci stali vždy na jednu hodinu školáky.  Ve škole si společně s paní učitelkami hráli s písmenky, s číslicemi, vyprávěli si pohádky, kreslili a zpívali. Hlavní prioritou celého programu bylo seznámení se s prostředím školy, kam děti 1. září nastoupí do 1. třídy. Na všechny se již moc těšíme. 😊

 

 

30

Kvě 22

Od hrášku k člověku

Od hrášku k člověku. Tak se jmenuje náš aktuální projekt, který jsme v 5. A zahájili třídním experimentem – pěstováním hrášku v různých podmínkách třídy. Dozvěděli jsme se informace o J. G. Mendelovi a o dědičnosti. Zajímali jsme se o rozmnožování rostlin a živočichů a pobavili jsme se i o rozmnožování člověka. Tím jsme přešli k vývoji lidského jedince. Následně jsme si ve skupinách rozdělili jednotlivé soustavy, na které jsme se stali odborníky. Vytvořili jsme kostru, u které jsme popsali její jednotlivé části a také jsme vytvořili interaktivní pomůcku zaměřenou na naše jednotlivá ústrojí pro ostatní žáky ve třídě. Každý žák si pak prošel každou soustavou a plnil u ní několik úkolů. Kostry jsme pak překryli svaly, které byly vytvořeny z přírodních materiálů.

V českém jazyce jsme se stali archeology, kteří v rámci výzkumu vykopali kostru a zjišťovali podle různých indicií, jaký asi měla život, a z jakého důvodu umřela. V matematice a tělesné výchově jsme počítali, měřili, porovnávali a také běhali, jak rychle krev (a nebo vzduch) proudí lidským tělem, a nebo jak máme dlouhé tenké střevo.

Na záznam všech experimentů a znalostí jsme si vytvořili badatelské deníky. Kromě toho jsme se byli podívat na exkurzi v Ústavu experimentální botaniky, kde jsme se seznámili s laboratorními přístroji, podívali jsme se do kultivačních místností a také jsme se dozvěděli, jak můžeme získat z rostlin zelené barvivo.

Celý projekt jsme ukončili prezentací všech získaných vědomostí třeťáčkům. Byl to projekt, který nám zasáhl do všech předmětů výuky a zabral nám mnoho času. Podle toho, jak jsme ale získané vědomosti odprezentovali, nás ale hodně naučil.

Mgr. Jana Repčáková

 

30

Kvě 22

Škola v přírodě

Třída 4.A, 4.B a 4.C byla minulý týden na bezvadné ŠvP s plaváním v hotelu Srní. Naši plaváčci se výrazně zdokonalili a drtivá většina z nich získala diplom úrovně delfín! 🙂 V průběhu týdne zažili ale mnohem více dobrodružství. Například si zahráli na Jožku Pribilince a ušli 9 km šumavskými lesy k Hauswaldské kapli. Také šli po filmových místech seriálu Policie Modrava, například navštívili konzum Katky Nováčkové a odeslali pohledy z pošty paní Květy. Ve středu prošli v rámci bojovky velmi obtížnou stezku odvahy. Při deštivém dni plnili hotelovou úkolovku, ve které museli mimo jiné zjistit jméno ředitele hotelu – ten je totiž učil plavat. Zahráli si také mnoho her a šťastní a plní dojmů se vrátili domů.

 

Mgr. E.Skálová

 

 

26

Kvě 22

Sejdeme se v Trávě II.

Nadálepokračujeme v komunitních aktivitách pro žáky naší školyana podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. 28. června 2022 od 16 do 18 hodin pro vás v rámci projektu „51 kroků ke společnému vzdělávání“ ve spolupráci s FZŠ Mezi Školami, FK Zlíchov, Tatra Smíchov a sportovníkempy.cz připravujeme Multikulturní večer Sejdeme se v Trávě II. V rámci multikulturního večera si budete moct vyzkoušet mnoho netradičních sportů, které mají pevné kořeny hlavně ve světě, můžete si vyzkoušet dokonce i žonglování. Dále si můžete zkusit poznávání světových vlajek, vyrobit si vlastní památeční placku nebo list. Také si můžete vyrobit náramek z bužírek, nebo si nechat namalovat něco hezkého na obličej. V doprovodném programu můžete vidět taneční a pěvecké vystoupení. Po celou dobu bude hrát DJ dětské písně. Těšíme se na vaši účast.

Projekt „51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání“ CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001453 je spolufinancován Evropskou unií.     

Mgr. Eva Skálová

 

26

Kvě 22

Beseda s Michaelem Žantovským

Dne 24. 5. 2022 od 11 do 13 proběhla dlouho a intenzivně plánovaná beseda s ředitelem Knihovny Václava Havla, bývalým velvyslancem v několika zemích, blízkým přítelem pana prezidenta Havla a také kandidátem na senátora Michaelem Žantovským.

V úvodu besedy pan Žantovský představil všechny své role – od velvyslance, přes přátelství s Václavem Havlem až po jeho současnou činnost.

Poté byl prostor pro dotazy žáků, kteří se jej ptali na kulturní specifika z jeho diplomatického působení (kde se mu žilo nejlépe, jaké jsou kde kulturní návyky, jak mu kde chutnalo a naopak kde ne), dále pak jaké jsou nejčastější otázky cizinců na Česko (v tomto bodě například pan ředitel hovořil o rozdělení Československa a o tom, jak musel v USA vysvětlovat, že už nejsme ČSR ale ani Čečensko ale jen Česko), o vztahu s Čechy žijícími v US. Dalším bodem bylo jeho přátelství i spolupráce s Václavem Havlem – o tom, jaký odkaz nechal v politice, žáky zajímalo, jaký byl osobnostně, o jeho vztahu a vlivu na americké prezidenty (ukončení války v Jugoslávii) apod. Posledním bodem byly aktuální výzvy současného mezinárodního systému – tedy odkaz na válku na Ukrajině, vzrůstající secesionistické tendence některých regionů, zvyšující se radikalismus a post-faktická doba.

Beseda proběhla v rámci projektu „O krok dál …“ CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002070 spolufinancovaným EU.

 

24

Kvě 22

Návštěva v Osvětimi

V úterý 17. 5. navštívili žáci 9. tříd koncentrační tábor Osvětim a vyhlazovací tábor Osvětim – Březinka. Podívali se do míst, která jsou spjata s opravdovým lidským utrpením. Atmosféra strachu je tu živá i po tolika letech. Tady teprve člověku dojde, jaké štěstí má naše generace.

 

L. Pecháčková

 

 

16

Kvě 22

Sportovní den pro DRUHÁČKY s DDM Stodůlky

V pátek 13.5. si druháčci užili sportovní den, který pro ně připravil DDM Stodůlky. Děti si vyzkoušely atletiku, gymnastiku, míčové hry  i netradiční sporty. Na každého čekala odměna a zlatá  medaile.

Za sportovce Mgr. Eva Křivanová

16

Kvě 22

Výlet do skanzenu

Naše třída navštívila skanzen v Přerově nad Labem. Doplnili jsme si zde dějepisné znalosti. Udivilo nás, jak těžký život měli naši předkové v 19. a začátkem 20. století na venkově a kolik práce dalo vyrobit látku, ušít šaty, vyprat prádlo, obdělat pole, apod. Už víme, co je trdlo, šindel, vepřovice, černá kuchyně. Hledali jsme zde také ruchadlo bratranců Veverkových a prohlédli si starou školu . Výlet se nám opravdu vydařil.

Žáci 5.C