Školní družina

Aktuality

Doplnění zápisních lístků

Vážení rodiče, začínají se rozbíhat kroužky a mnozí z vás  už mají jasnější představu o odchodech svých dětí z družiny. Pokud chcete tyto údaje doplnit na zadní stranu zápisního lístku, abyste každý den nemuseli vypisovat lístečky, požádejte vychovatele/ky ,aby vám po dětech zápisní lístek k doplnění poslali. Údaji se budeme řídit celý rok (pokud je ...

Čtěte více

Platby za školní družinu

Vážení rodiče, pokud nemáte nárok na vrácení peněz (viz předešlý příspěvek o platbách), proveďte platbu ve výši 800 Kč za září až prosinec nejpozději do 15.10.  na : Čs  a.s.  Praha 5,       č.ú.  2000878349 / 0800        v.s. 111 – v poznámce uveďte jméno dítěte a třídu

Čtěte více

Důležité informace k platbě za šk.družinu

Vážení rodiče, vaše děti začnou nosit v žákovských knížkách písemnou výzvu o platbě za školní družinu. Na tomto lístku je obecná informace o částce 800 Kč za měsíce září až prosinec. Tato částka se týká dětí, které v loňském školním roce nechodily do družiny (noví žáci ve škole, nově přihlášení žáci do družiny, prvňáčci). Rodiče ...

Čtěte více

Provoz šk.družiny

Provoz šk.družiny se v letošním šk.roce nemění. Ranní družina  6,30 – 7,40 h (příchod do ranní družiny je do 7,15 h, pak se škola uzavírá). Odpolední družina  11,40 – 17,30 h . Pobyt dětí venku 14 – 15 h.

Čtěte více

Platby za šk.družinu

Vážení rodiče, o platbě za šk.družinu budete informováni písemným sdělením v žákovské knížce a na webu školy.

Čtěte více

Roušky ve šk.družině

Od 1.9.2020 budou děti povinně nosit roušky v ranní družině ( 6,30 – 7,45) a odpoledne ve chvíli, kdy dojde ke slučování oddělení ( po 16.h). V ostatních časech si děti nasazují roušky dle pokynů vychovatelky.

Čtěte více

Změna v odchodech dětí ze šk.družiny

Vážení rodiče, vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením dochází od 1.9.2020 ke změně při vyzvedávání dětí ze šk.družiny. Děti si můžete vyzvednout pouze ve 14,00h    v 15,00h    v 16,00h    v 16,30h   v 17h a nejpozději v 17,30h. Pokud budou děti odcházet bez doprovodu rodičů, budeme respektovat váš písemný časový požadavek odchodu.

Čtěte více

Začátek šk.roku 2020-21 ve šk.družině

Vážení rodiče, žáci 2.-5.tříd obdrží hned v úterý 1.9. přihlášku do školní družiny. Vyplněnou obratem ve středu 2.9. přinesou zpět. Na jejím základě budou děti z 2. – 4. tříd zařazené do odděleních šk.družiny. Žáci 5.tříd budou zařazeni v případě volné kapacity. Žáci 1.tříd dostanou přihlášku jen v případě, že elektronicky poslaná přihláška není po ...

Čtěte více

Školní družina ve šk.roce 2020 – 21

Vážení rodiče, vzhledem k napjaté finanční situaci ve školách je možné, že ve šk.roce 2020 – 2021 žáci 5.tříd nebudou moci být zařazeni k docházce do školní družiny. Ne všichni rodiče mladších žáků elektronicky reagovali na přihlášení svých dětí k docházce do družiny v novém šk.roce, a tak v tuto chvíli nevíme přesně, kolik volných ...

Čtěte více

Informace

Kontakty

Jitka Vašíčková

Pozice: vedoucí vychovatelka
Telefon: 606 787 907

251 091 657
Herny ŠD: 251 091 642
251 091 646
251 091 649 – Modrý klub

Dotaz na vychovatelku:

Vaše jméno:*

Váš email:*

Předmět:*

Vaše zpráva:*