Učitelé

Mgr. Kristýna Čánská

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 1. A

Mgr. Šímová Eva

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 2. A

Bc. Repčáková Jana

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 3. A

Mgr. Ludmila Blechová

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 4. A

Mgr. Helena Bumbálková

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 5. A

Mgr. Věra Hamrová

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 1. B

Mgr. Davidová Jana

Aprobace: I.st.
Vedení třídy 2. B

Mgr. Marcela Koudelková

Aprobace: I.st.
Vedení třídy 3. B

Mgr. Laudátová Jana

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 4. B

Mgr. Eva Křivanová

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 5. B

Mgr. Hana Ptáčníková

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 1. C

Mgr. Bělochová Kristýna

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 2.C

Říhová Dagmar

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 3. C

Mgr. Kristína Pekárková

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 4.C

Mgr. Kateřina Šormová

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 5. C

RNDr. Jelínková Anna

Aprobace: M
Vedení třídy 6. A

Mgr. Vignerová Markéta

Aprobace: Čj
Vedení třídy 6. B

Ing. Chlebounová Dagmar

Aprobace: F, M
Vedení třídy 6. C

Linda Pecháčková Krulová

Aprobace: Čj
Vedení třídy 7. A

Mgr. Andrea Kelnárová

Aprobace: Tv, Z
Vedení třídy: 8. A

BcA. et Mgr. Magdalena Capková

Aprobace: Vv, Pv, preventista
Vedení třídy: 9. A

Mgr. Jana Mácová

Aprobace: Aj, D
Vedení třídy: 7. B

Mgr. Ivana Chramostová

Aprobace: M
Vedení třídy: 8. B

PhDr. Lucie Kettnerová

Aprobace: Př
Vedení třídy: 9. B

PaedDr. Hanzal František

Aprobace: M, Z
Pozice: ředitel

Mgr. Žďárská Ilona

Aprobace: I. st.
Pozice: zástupkyně ředitele

Mgr. Marcela Fuglíková

Aprobace: Čj, D

Mgr. Helena Vodsloňová

Aprobace: Z, Tv

Mgr. Dagmar Umlaufová

Aprobace: Aj

Mgr. Pleskačová Jana

Aprobace: Inf

Mgr. Mahoney Isabel

Aprobace: I.st., Aj
Pozice: učitelka

Mgr. Feitová Simona

Aprobace: Nj
Pozice: učitelka

Ing.Bc. Vladimíra Medulová, CSc.

Aprobace: M
Pozice: asistentka pedagoga

Mgr. Pavel Bratský, M.Sc.

Pozice: dvojjazyčný asistent pedagoga

Jedličková Petra

Pozice: asistentka pedagoga

Oksana Garbuz

Pozice: asistentka pedagoga

Überlackerová Soňa

Pozice: asistentka pedagoga

Mgr. Vítková Lucie

Pozice: speciální pedagog

Bc. Libuše Kolářová

Pozice: vychovatelka, asistentka

Novotná Jarmila

Pozice: vychovatelka

Vocetková Jiřina

Pozice: vychovatelka

Mgr. Olga Bočková

Aprobace: M, Bi
Pozice: zástupkyně ředitele

Mgr. Lenka Běloušková

Pozice: psycholog

Mgr. Adriana Sauerová

Aprobace: Aj

Mgr. Holečková Alena

Aprobace: Aj

Mgr. Kamínková Anna

Aprobace: Čj, Aj

Mgr. Líčková Nella

Aprobace: Čj, Aj

MMus. Nikola Zasman, DiS, LRAM

Aprobace: Hv, Nj

Mgr. Barbora Švábová

Aprobace: Bi, Z
Pozice: učitelka, vychovatelka

Štychová Eva

Pozice: asistentka pedagoga, učitelka

Lacinová Iva

Pozice: asistentka pedagoga

Vobecká Alena

Pozice: asistentka pedagoga

Havlová Iva

Pozice: asistentka pedagoga

Bc. Reiterová Monika, DiS

Pozice: asistentka pedagoga

Eva Skálová

Pozice: asistentka pedagoga

Jitka Vašíčková

Pozice: vedoucí vychovatelka

Boubalíková Veronika

Pozice: vychovatelka

Skála Radek

Pozice: učitel, vychovatel

Polcer Jakub

Pozice: vychovatel