Všeobecná pohybová příprava

www.gymnastikaprodeti.org

tel: 739 970 279

Pondělí 17:00 – 18:00

První lekce 4. 10. 2021

2100 Kč/pololetí