Všeobecná pohybová příprava

www.gymnastikaprodeti.org

tel: 739 970 279

Pondělí 17:00 – 18:00

První lekce 3. 2. 2020

2100 Kč/pololetí