Projekty MŠMT

Podpora vzdělávání cizinců

Zajištění bezplatné přípravy

Financování asistentů pedagoga