Mgr. Jana Mašková

Vzdělání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Navazující magisterské studium v programu Učitelství pro střední školy
Obor: Učitelství výchovně vzdělávacích předmětů pro základní a střední
školy – Anglický jazyk a dějepis

 

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

Bakalářské studium v programu Specializace v pedagogice
Obor: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením
na vzdělávání

Další vzdělání

Glossa – jazykový kurz
Kurz anglického jazyka s absolvováním státní jazykové zkoušky
Kurz mezilidských vztahů