Mgr. Nováková Zuzana

Vzdělání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

obor český jazyk, hudební výchova, výchovné poradenství

 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

prevence nežádoucích návyků

Další vzdělání

Kurzy dyslexie, asertivita, gender ve výchově, tolerance, zvládání stresu.