MMus. Nikola Zasman, DiS, LRAM

Vzdělání

Základní umělecká škola

hra na příčnou flétnu

 

Pražská konzervatoř

hra na varhany, hudební pedagogika

 

Conservatoire du Nord, Luxembourg

hra na varhany, hra na klavír, zpěv

 

The Royal Academy of Music, London, UK

hra na varhany, varhanní pedagogika

Další vzdělání

Pedagogická zkušenost s individuální a skupinovou výukou hudební výchovy, hudební nauky a hry na nástroj, zkušenost s výukou jazyků a vedením pěveckého sboru, několikaletý pobyt a zaměstnání v zahraničí (Anglie, Nový Zéland, Lucembursko).

Koncertní kariéra ve hře na varhany u nás i v zahraničí.