PhDr. Lucie Kettnerová

Vzdělání

Pedagogická fakulta univerzity Karlovy v Praze

učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ, biologie – rodinná výchova

(2003 Mgr., 2004 Phdr.)

Další vzdělání

Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky podle akreditace MŠMT ČR

Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS

Úrazy dětí a jejich prevence