Vítejte na stránkách 4.C

Mgr. Kateřina Šormová

Aktuality

Jarmark v rámci projektu Abeceda peněz 22.5.

od 15-18h před českou spořitelnou na Luka.

Čtěte více

Nácvik první pomoci 20.5.

v areálu školy.

Čtěte více

Ředitelské volno 9.4.

z důvodu odstávky vody.

Čtěte více

Komentovaná prohlídka Pražského hradu 8.4.

Čtěte více

Škola v přírodě 23.4.-27.4.

Čtěte více

Třídní schůzky 16.4.

v 17h ve třídě 4.C

Čtěte více

Nenech to být!

Necítí se někdo ve třídě dobře? Ubližuje někdo tobě, nebo tvým spolužákům? Upozorni na to rychle a anonymně zde: http://www.nntb.cz/s/299f67e  

Čtěte více

Spolek rodičů

Mějme zájem o školu našich dětí Chcete, aby se děti ve škole cítily dobře? Aby do života odcházely vybaveny nejenom vědomostmi, ale i praktickými dovednostmi? Záleží Vám na prostředí, v němž Vaše děti tráví často víc než polovinu dne? Tak investujte trochu svého času a pomozte nám měnit věci k lepšímu. Spolek rodičů při ZŠ Trávníčková oživuje ...

Čtěte více

Co se učíme

učebnice – str. 89-96

pracovní sešit – do str. 48-49

pracovní sešit „Dráčci“ – dokončení

Slovesa- určování – rod, číslo, pád a způsob.

 

učebnice – str. 65

pracovní sešit  – str.9, 12, 14/3,4, 20

početníček – do str. 33

Písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení

do 1 000 000.

Převádění délkových jednotek.

Geometrie –

trojúhelník rovnoramenný, rovnostranný a pravoúhlý.

rovnoběžky, kolmice úsečky, průsečík, kružnice a kruh, trojúhelník – rýsování.

Sčítání a odčítání úseček.

 

 

 Člověk a jeho svět

 Vlastivěda ( ÚT)
             Učivo : Povrch a vodstvo ČR
            Učebnice : do str.
             Pracovní sešit : do str.17
             Přírodověda  (ST)
             Učivo : Ekosystémy
            Učebnice : do str.16
            Pracovní sešit : str.
            Dějiny (ČT)
             Učivo : Lucemburkové, Karel IV., Václav IV. a Zikmund
             Učebnice : do str.36
             Pracovní sešit: nemáme
            
 

učebnice – do str. 48

pracovní sešit – do str. 39

Pracovní listy, poslech news, čtení textů, práce s časopisem FUN.

Lekce U5 -In the town.

Nová slovíčka U5!

Probrané učivo:

How much is it?

Turn right! Turn left!

big – bigger, long – longer,….

spelling+alphabet

my, your, his, her pen

dny v týdnu

čísla 0-100

„He is younger. She is older.“

I have got SOME apples. I haven´t got ANY oranges.

What´s the time? It´s three o´clock. It´s half past two.

 

 

Rozvrh hodin

4. C

 12345
PoČjMPvInfPČj
ÚtČjVvVvČJSM
StČJSČjMAjTvS
ČtČjMAjČJSČj
ČjTvSMInfPHv

Fotogalerie