Vítejte na stránkách 4.C

Mgr. Kateřina Šormová

Aktuality

Návštěva Národního filmového muzea 28.1.

komentovaná prohlídka s lektorem, od 10.30h, vstup 70kč zaplatím z třídního fondu http://www.nafilm.org/menu/

Čtěte více

Dopravní výchova 25.1.

s policií ČR, 1. a 2.VH

Čtěte více

Nové čipy – ZMĚNA

V rámci jednání školy při předávání školní jídelny do užívání, se podařilo domluvit, že stávající žáci a zaměstnanci školy budou mít první čip zapůjčený bezplatně.  

Čtěte více

Nová jídelna

Ve dnech 30.1. a 31.1. 2019 bude školní jídelna z důvodu stěhování do nové budovy mimo provoz. Od 4.2. 2019 již bude ŠJ v normálním režimu. S přechodem na novou jídelnu je nutné si zakoupit čip v hodnotě 130 Kč, které vybere třídní učitel. Prosím o zaplacení do 25.1.

Čtěte více

Bruslení

každý čtvrtek od 8-9h, sraz před školou v 7.40h

Čtěte více

Nenech to být!

Necítí se někdo ve třídě dobře? Ubližuje někdo tobě, nebo tvým spolužákům? Upozorni na to rychle a anonymně zde: http://www.nntb.cz/s/299f67e  

Čtěte více

Spolek rodičů

Mějme zájem o školu našich dětí Chcete, aby se děti ve škole cítily dobře? Aby do života odcházely vybaveny nejenom vědomostmi, ale i praktickými dovednostmi? Záleží Vám na prostředí, v němž Vaše děti tráví často víc než polovinu dne? Tak investujte trochu svého času a pomozte nám měnit věci k lepšímu. Spolek rodičů při ZŠ Trávníčková oživuje ...

Čtěte více

Keramická dílna 23.1.

Čtěte více

Konzultační hodiny 22.1.

konzultační hodiny 16.30-18.00 ve třídě 4.C

Čtěte více

Co se učíme

učebnice – str. 42-50

pracovní sešit – do str. 43

pracovní sešit „Dráčci“ – do str.27

Vzory rodu mužského – pán, hrad, muž, stroj.

 

Společná četba – Děti z Bullerbynu.

učebnice – do str. 40

pracovní sešit  – dokončení PS1

početníček – do str. 19

Římské číslice. Krokování se závorkou.

Dělení jednociferným číslem se zbytkem

Písemné násobení dvojciferným činitelem.

Písemné sčítání a odčítání do 10 000, písemné násobení jednociferným činitelem, indické násobení.

Převádění délkových jednotek.

Geometrie –

trojúhelník rovnoramenný, rovnostranný a pravoúhlý.

rovnoběžky, kolmice, průsečík, kružnice a kruh, trojúhelník – rýsování.

 

 

 Člověk a jeho svět

            
 Vlastivěda ( ÚT)
             Učivo : Nad mapou ČR
            Učebnice : do str.22
             Pracovní sešit : do str. 13
             Přírodověda  (ST)
             Učivo : Živočichové
            Učebnice : do str.23
            Pracovní sešit : str.12
            Dějiny (ČT)
             Učivo : Přemyslovská knížata
             Učebnice : do str.14
             Pracovní sešit: nemáme

učebnice – do str. 29

pracovní sešit – do str. 35

Pracovní listy, poslech news, čtení textů, práce s časopisem FUN.

Lekce U4 -Animals.

Nová slovíčka U4!

Probrané učivo:

big – bigger, long – longer,….

spelling+alphabet

my, your, his, her pen

dny v týdnu

čísla 0-100

„He is younger. She is older.“

I have got SOME apples. I haven´t got ANY oranges.

What´s the time? It´s three o´clock. It´s half past two.

 

 

Rozvrh hodin

4. C

 12345
PoČjMPvInfPČj
ÚtČjVvVvČJSM
StČJSČjMAjTvS
ČtČjMAjČJSČj
ČjTvSMInfPHv

Fotogalerie