Vítejte na stránkách 4.C

Mgr. Kateřina Šormová

Aktuality

21.6. návštěva Vyšehradu

s komentovanou prohlídkou, sraz 7.50 před školou, návrat v 12.35.

Čtěte více

19.6. Výstava – Leonardo da Vinci

 Děti se zúčastní interaktivní výstavy k výročí úmrtí Leonarda da Vinci. Výstava a divadelní představení se bude konat ve škole. (55kč zaplatím   z třídního fondu)

Čtěte více

4.6. KONZULTAČNÍ HODINY

16.30-18.00, VE TŘÍDĚ

Čtěte více

Run and Help, 14.6.

od  10h na školním hřišti

Čtěte více

Divadlo v Dlouhé 13.6.

představení Nebe-Peklo, od 10h, 100kč

Čtěte více

Dopravní výchova 12.6.

na dopravním hřišti ZŠ Bronzová, sebou helmu a kolo či koloběžku

Čtěte více

Návštěva technického muzea 5.6.

program pro třídu Tajemství knihy od 9h a poté prohlídka muzea http://www.ntm.cz/aktivity/programy-pro-skoly/enter-pro-zs#kniha

Čtěte více

Keramická dílna 29.5. a 4.6.

Čtěte více

Tonda obal – enviromentální výchova 6.5.

ve škole,  3.VH

Čtěte více

Co se učíme

učebnice – str. 89-96

pracovní sešit – do str. 48-49

pracovní sešit „Dráčci“ – dokončení

Slovesa- určování – rod, číslo, pád a způsob.

 

učebnice – str. 65

pracovní sešit  – str.9, 12, 14/3,4, 20

početníček – do str. 33

Písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení

do 1 000 000.

Převádění délkových jednotek.

Geometrie –

trojúhelník rovnoramenný, rovnostranný a pravoúhlý.

rovnoběžky, kolmice úsečky, průsečík, kružnice a kruh, trojúhelník – rýsování.

Sčítání a odčítání úseček.

 

 

 Člověk a jeho svět

 Vlastivěda ( ÚT)
             Učivo : Povrch a vodstvo ČR
            Učebnice : do str.
             Pracovní sešit : do str.17
             Přírodověda  (ST)
             Učivo : Ekosystémy
            Učebnice : do str.16
            Pracovní sešit : str.
            Dějiny (ČT)
             Učivo : Lucemburkové, Karel IV., Václav IV. a Zikmund
             Učebnice : do str.36
             Pracovní sešit: nemáme
            
 

učebnice – do str. 48

pracovní sešit – do str. 39

Pracovní listy, poslech news, čtení textů, práce s časopisem FUN.

Lekce U5 -In the town.

Nová slovíčka U5!

Probrané učivo:

How much is it?

Turn right! Turn left!

big – bigger, long – longer,….

spelling+alphabet

my, your, his, her pen

dny v týdnu

čísla 0-100

„He is younger. She is older.“

I have got SOME apples. I haven´t got ANY oranges.

What´s the time? It´s three o´clock. It´s half past two.

 

 

Rozvrh hodin

4. C

 12345
PoČjMPvInfPČj
ÚtČjVvVvČJSM
StČJSČjMAjTvS
ČtČjMAjČJSČj
ČjTvSMInfPHv

Fotogalerie