5. A

Mgr. Věra Hamrová

Aktuality

V pondělí 18. 2. budou žáci v hodině vlastivědy používat mobilní telefon k vyhledávání informací na internetu.

Čtěte více

Nenech to být!

Necítí se někdo ve třídě dobře? Ubližuje někdo tobě, nebo tvým spolužákům? Upozorni na to rychle a anonymně zde: http://www.nntb.cz/s/299f67e  

Čtěte více

Co se učíme

Český jazyk

Stavba slov – skupiny bě/bje, vě/vje

předpony s-, z-, vz-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

Desetinný zlomek – od str. 44

 

Geometie

Opakujeme konstrukci pravidelného šestiúhelníku

 

 

 

 

 

 

 

Člověk a jeho svět

Přírodověda – Subtropický podnebný pás

Vlastivěda -Výprava za poznáním

Poválečný vývoj

Rozvrh hodin

5. A

 12345
PoČjMČJSAjVv
ÚtČjAjHvMTvS
StČjInfPMČJSVv
ČtAjČjMČjTvS
ČjMČJSPvČj