TITLE

DESCRIPTION

3. C

AKTUALITY

Nenech to být!

Necítí se někdo ve třídě dobře? Ubližuje někdo tobě, nebo tvým spolužákům? Upozorni na to rychle a anonymně zde: http://www.nntb.cz/s/299f67e  

Čtěte více

Primární prevence

Dne 26.2. proběhne ve škole pro naši třídu program primární prevence na téma internetové bezpečnosti.

Čtěte více

Jarní prázdniny

Od soboty 9.2. do neděle 17.2.2019 jsou jarní prázdniny. Do školy půjdeme naposledy v pátek 8.2. a zpět se uvidíme v pondělí 18.2.2019.

Čtěte více

DOMÁCÍ ÚKOLY

Do 3.12. přečíst jednu knihu ze seznamu na "Čtení pomáhá"
ČTENÁŘSKÝ DENÍK: povinně přečíst alespoň jednu knihu za čtvrtletí volný 
výběr a jednu knihu za pololetí-libovolný výběr ze seznamu čtení pomáhá 
http://www.ctenipomaha.cz/cs/knihy/knihy-pro-1-5-tridu (společně si v 
určený den na informatice vyplníme dotazník). Celkem tedy přečtou a 
zpracují minimálně 6 knih za celý rok.

Děti mají na čtvrtek 13.12. domácí úkol s Vaší spoluprací-založit si vlastní email (je zde nutná navázanost na Váš souhlas a Váš sekundární email, proto dostaly tento úkol domů) a založení účtu na čtení pomáhá (kdo nemá), protože jde opět o navázání na email a jeho zaslání není také hned (nenechávejte založení až na středu…). Kdo již email či účet na čtení pomáhá má, pak mu prosím zapište přihlašovací údaje do notýsku s vlkem. Kdo email nemá, zapsali jsme si vhodný formát: jmeno.prijmeni@gmail.com a heslo: dvě číslice, dvě velká písmena, tři malá písmena, jeden znak (!nebo?)-celkem 8 znaků v tomto pořadí.

CO SE UČÍME

18.2-22.2.2019

UČ: 74-79

PS: 36-38

myšky: 46-50

společné čtení- Děti z Bullerbynu

11.-15.2.2019 jarní prázdniny-dú napsat dopis o prázdninách a poslat ho na adresu školy

4.2.-8.2.2019

Uč: str. 68-72

PS: str. 32-35

Myšky: str. 39-45

sloh: dopis, adresa

28.1.-31.1.2019

UČ: str. 61-67

PS: str. 31/1, 32/4, 33/6,7

myšky: vypisujeme pravidla do sešitu na vyjmenovaná slova (1. rozlišujeme, 2. kdy píšeme i/í, 3. příbuzná slova mýtit, zamykat, smýkat), vyplňujeme stránky 36 a 37

píšeme diktát a sloupečky

sloh: dokončování děje, popis

 

zakládáme nový školní sešit určený pouze pro vyjmenovaná slova

 

 

co už umíme (učivo druhé třídy): písmeno, hláska, slabika, slovo, věta, druhy vět, význam slova, slovo nadřazené, podřazené, souřadné, antonyma-slova opačného významu, synonyma-slova podobného významu, slova vícevýznamová, pravidla pro psaní u, ú, ů, samohlásky, souhlásky, tvrdé souhlásky, pravidla pro psaní y po tvrdých souhláskách, pravidla pro psaní i po měkkých souhláskách, dě, tě, ně, bě, pě, vě, tvary slov, mě, slabikotvorné L, R, vlastní jména, tvary slov, slovní druhy, spojky, věta a souvětí, abeceda, slovesa, slova citově zabarvená, párové souhlásky, podstatná jména, vyjmenovaná slova po B, vyjmenovaná slova po L, vyjmenovaná slova po M, vyjmenovat slovní druhy

18.-22.2.2019

HM2: sstr. 6, 7, 2

HEj PS: 34-37

HEJ: str 44-indické násobení trojmístného čísla

GEO: kolmice, rovnoběžky Matýsek str 18, 19

11.-15.2.2019 jarní prázdniny

4.2.-8.2.2019

Nové učivo: písemné sčítání trojciferných čísel (pod sebe), kolmé přímky, převody jednotek

Hravá matematika 2: str. 4, 5, 1

Geometrie: kolmice-Matýsek str. 16, 17

28.1.-31.1.2019

Nové učivo: zaokrouhlování na stovky, vzájemná poloha přímek-rovnoběžka, různoběžka, kolmice

Opakujeme: zaokrouhlování na desítky, násobení, polopřímka

Hravá matematika: str. 24, 41, 42

Geo-Matýsek: str. 15, 16,17

Hejný: 25/6, 26/1, 2, 3, 27/8,10

PS Hejný:

18.-22.2.2019

Žijeme zdravě, výživa

denní režim

opakování kapitoly Lidské tělo-test v pondělí 25.2.2019

11.-15.2.2019 jarní prázdniny

4.2.-8.2.2019

Lidské tělo: růst a vývoj, žijeme zdravě (hygiena)

28.1.-31.1.

Lidské tělo: smysly, u lékaře, růst a vývoj, žiju zdravě

FOTOGALERIE

ROZVRH HODIN

3.C

 12345
PoAjMTvSČjČJS
ÚtČjMAjVvČj
StČjMTvSČJSČj
ČtAjČjMInfPHv
ČjMTvSPvČj