Vítejte na stránkách 4. A

Mgr. Helena Bumbálková

Aktuality

Prázdniny

Všem žákům a rodičům přeji pohodové prázdniny.

Čtěte více

Nenech to být!

Necítí se někdo ve třídě dobře? Ubližuje někdo tobě, nebo tvým spolužákům? Upozorni na to rychle a anonymně zde: http://www.nntb.cz/s/299f67e  

Čtěte více

Co se učíme

Český jazyk

Učebnice:  str.   120 – 125

Pracovní sešit:   59, 60

shoda přísudku s podmětem, souvětí a jeho stavba, vzorce souvětí, závěrečné opakování

 

Matematika

Učebnice:  str.   71, 72     102

Pracovní sešit:  str. 37    53

obvod čtverce a obdélníku,  zlomky, obsah čtverce a obdélníku, závěrečné opakování

Člověk a jeho svět

Dějiny    str. 50 – 53   Nástup Habsburků

Přírodověda  66 – 75   Ekosystém louka, rybník          

Vlastivěda   str. 54 – 57   Poznáváme naši vlast

Angličtina

Učebnice :  34

Prac. sešit :  46

 

Rozvrh hodin

4.A

 12345
PoAjČjMTvSVv
ÚtAjČjMČJSČj
StČjMČJSVvTvS
ČtČjMAjPvČj
InfPČjMČJSHv