Vítejte na stránkách 4. A

Mgr. Helena Bumbálková

Aktuality

Třídní schůzka

Koná se 16. 4. v naší třídě od 17 hodin.

Čtěte více

Matematická soutěž

Gratuluji Adamovi Burdovi ke skvělému 2. místu v soutěži čtvrtých a pátých tříd.

Čtěte více

Nenech to být!

Necítí se někdo ve třídě dobře? Ubližuje někdo tobě, nebo tvým spolužákům? Upozorni na to rychle a anonymně zde: http://www.nntb.cz/s/299f67e  

Čtěte více

Co se učíme

Český jazyk

Učebnice:  str.  109, 110

Pracovní sešit:   56, 57

slovesa – slovesný způsob, věta jednoduchá, souvětí, shoda přísudku s podmětem

 

Matematika

Učebnice:  str.  62, 63,    101, 102

Pracovní sešit:  str. 30, 31

obvod čtverce a obdélníku,  zlomky, obsah čtverce a obdélníku

Člověk a jeho svět

Dějiny    str. 43, 44     Husitství

Přírodověda   teplota, čas     str. 50, 51          

Vlastivěda   hrady, zámky    str. 43, 44

 

Angličtina

Učebnice :  34

Prac. sešit :  46

 

Rozvrh hodin

4.A

 12345
PoAjČjMTvSVv
ÚtAjČjMČJSČj
StČjMČJSVvTvS
ČtČjMAjPvČj
InfPČjMČJSHv