Mgr. Barbora Švábová

Vzdělání

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání

Učitelství biologie a geografie pro SŠ

Další vzdělání

Studentský program zaměřený na prevenci sociálně patologických a jiných jevů, Gymnázium a SOŠ Jaroměř a středisko Milíčův dům
Kurz zdravotník zotavovacích akcí
lektorování a tvorba environmentálních výukových programů pro Ekodomov, z.s.
práce s dětmi od 1-7 let věku v Ekoškolka Rozárka