Mgr. Lucie Vítková

Vzdělání

Univerzita Jana Amose Komenského v Praze

 

Speciální pedagogika

Další vzdělání

Jednoleté denní studium: AZ SMART

Zaměření: Psychologie a společenské vědy

Získaná kvalifikace Asistent v pedagogicko-psychologické poradně

 

Akreditovaný kurz metodika cvičení dětské jógy: Česká asociace dětské jógy

Vzdělávací program: Jak připravit dítě na přechod do základní školy: RAABE

KUPOZ– Program pro rozvoj pozornost

Elkonin – Rozvoj jazykových schopností dle Elkonina

KUMOT – Skupinový program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností

KUPREV– Primárně preventivní individuální program

KUPUB – Preventivní skupinový program

Sledování vývoje čtení a psaní u žáků na 1. stupni ZŠ

Percepční a motorická oslabení ve školní praxi

Metoda dobrého startu

V současnosti studuji akreditovaný kurz ARTETERAPIE na VŠPJ.