Ing.Bc. Medulová Vladimíra, CSc.

Vzdělání

ČVUT – fakulta strojní

specializace automatizované systémy řízení (Ing.)

 

ČVUT – fakulta strojní

specializace technická kybernetika (CSc.)

 

ČVUT – MUVS (Masarykův ústav vyšších studií)

specializace v pedagogice: učitelství odborných předmětů (Bc.)

Další vzdělávání

Základní uživatelské znalosti a dovednosti v ICT (stupeň Z)

Uživatelské znalosti a dovednosti v ICT na úrovni úvodního modulu stupně P

Uživatelské znalosti a dovednosti v rozsahu volitelného modulu ICT (tabulkový procesor)

Uživatelské znalosti a dovednosti v rozsahu volitelného modulu ICT (počítačová grafika)

Uživatelské znalosti a dovednosti v rozsahu volitelného modulu ICT (Užití multimédií a mediální výchova ve výuce)

Práce s tabulkami a analýzy dat pomocí Microsoft Excel

Tvořivá škola – činnostní učení ve výuce matematiky v 6.ročníku

Tvořivá škola – činnostní učení ve výuce matematiky v 7.ročníku

Heuristická výuka fyziky prakticky I – IV

Fyzika názorně

Kurz Baltík pro začátečníky

Kurz moderní výuky programování a algoritmizace v prostředí Baltie 4 C# pro začátečníky

Class Server – tvorba výukových materiálů

Jak vyučovat podle ŠVP

Osvědčení vyučovat Základní modul v rámci SIPVZ, Projekt I – Informační gramotnost

Osvědčení vyučovat Úvodní modul Školení poučených uživatelů v rámci SIPVZ, Projekt I – Informační gramotnost