Mgr. Helena Vodsloňová

Vzdělání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

aprobace: Zeměpis – Tělesná výchova

Další vzdělávání

2011 Metodický seminář, Certifikát OVOV

2008 Zeměpis aktivně a zábavně, Akademie moderního vzdělávání o.p.s.

2006 Člověk a zdraví, UK v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu

2006 Interaktivní tabule č. 222/2006/D, ZŠ Lupáčova, Praha 3

2006 Uživatelské ICT znalosti, FZŠ Trávníčkova

2005 Nové trendy ve výuce sportovních aktivit ve školách, UK v Praze, FTVS

2006 Nové trendy ve výuce sportovních aktivit ve školách, UK v Praze, FTVS

2004 Úvod do ArcGIS I, Arcdata Praha

2002 Test základních ICT znalostí, FZŠ Trávníčkova

1998 Metodický kurz německého jazyka (120 hod.), Pedagogické centrum Praha

1997 Metodický kurz německého jazyka (120 hod.), Pedagogické centrum Praha