Mgr. Ivana Chramostová

Vzdělání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha

učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika, základy techniky

Další vzdělání

Didaktické prostředí matematiky 2017
Finanční gramotnost – rodinný rozpočet a život.situace 2017
Finanční gramotnost – metody a pracovní materiály 2015
Metodika efektivního zapojení interaktiv.tabule do výuky 2015
Dovednosti s interaktivní tabulí Smart Board 2014
Učíme se s iPadem 2014
Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně 2013
Google – media a komunikace 2013
Seminář o finanční gramotnosti 2012
Matematika v běžném životě 2011
Aritmetika nápaditě v 8. a 9. ročníku ZŠ 2010
Finanční gramotnost v praxi 2010
Software pro výuku ve škole 2007
Digitální video 2006
Interaktivní tabule 2006
Jak vyučovat podle ŠVP 2006
Počítač ve škole – celostátní konference 2006
CorelDRAW 2005
Digitální fotografie ve škole 2005
Grafika a digitální fotografie 2005
Tvorba všech druhů grafiky pomocí Zoner Callisto 2005
Adobe Photoshop – základní praxe 2004
ECDL 2004
Informační gramotnost 2004
PhotoShop 2004
Počítač ve škole – celostátní konference 2004
Výchova ke zdravému životnímu stylu 2000
MS Office a podpora internetu 1999
Výchova ke zdravému životnímu stylu 1999
MS Word 97 1998
Výchova ke zdravému životnímu stylu 1998