Mgr. Marcela Fuglíková

Vzdělání

Pedagogická fakulta UK v Praze

obor český jazyk-dějepis

Další vzdělání a praxe

Řada kurzů zaměřených většinou na novodobé dějiny (např. Parlamentarismus, programy Ústavu pro studium totalitních režimů).

Vedení studentů pedagogické fakulty při praxích.

Tři roky pracovala se žáky, kteří se věnovali dětskému natáčení TV 13.

Provádí korektury příspěvků na webové stránky školy a pro časopis STOP.

Pořádá olympiády, literární a recitační soutěže

Pracuje v projektech Evropské unie.