Bc. Repčáková Jana

Vzdělání

Střední pedagogická škola v Mostě

Pedagogické lyceum se specializací hudební výchova

 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

etnologie a obecná lingvistika

Aktuální studium

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

učitelství I. stupně (specializace hudební výchova)

Další vzdělávání

Výuka na 1. stupni a renovace školy v Nepálu v rámci dobrovolnického projektu – School Development & Education Project Nepal (2017)
Letní škola Hejného matematiky (2017)
Jak pomoci dětem s ADHD a ADD (2016)
Jak postupovat při začleňování a vzdělávání žáků-cizinců na ZŠ? (2016)
Konference pro učitele I. stupně (2017, 2016)
Moderní nástroje a inovativní postupy pro výuku cizích jazyků (2016)
Kurz projektového řízení v rámci projektu Make a Connection (2010)
Kurzy v rámci dobrovolné činnosti v organizaci Pionýr – Instruktor; Vedoucí dětského kolektivu; Zdravotník zotavovacích akcí