Mgr. Jana Mácová

Vzdělání

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

obor historie, latinský jazyk, pedagogická způsobilost

Další vzdělání

Státní základní jazyková zkouška z anglického jazyka

FCE – Cambridge ESOL

Koordinátor zavádění RVP ZV do praxe

Základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti

Osvědčení

Jak vyučovat o holokaustu
Setkávání s Hejného metodou
Konference pro učitele 1. stupně
Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ
Moderní nástroje a inovativní postupy pro výuku cizích jazyků
Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Syndrom ADHD, jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí