Dagmar Říhová

Vzdělání

Gymnázium v Brně

 

Pedagogická fakulta v Brně

učitelství pro NŠ-1.-5.roč.+ Vv (5 semestrů)

Další vzdělávání

Uživatelské ICT znalosti a dovednosti

Kurz o problematice specifických poruch učení a chování

Kurz hudební a pohybové výchovy

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Tvořivá škola – činnostní učení

Projektové vyučování