Mgr. Hana Ptáčníková

Vzdělání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ + tělesná výchova

Další vzdělání

Státní jazyková zkouška z NJ (Státní jazyková škola Praha – německý jazyk)

Der Deutschkurs „Intensive 4“ in Rothenburg

Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (Goethe-Institut)

Zertifikat Deutsch für den Beruf (Goethe-Institut)

Interaktive Spiele 1 (Pedagogické centrum)

Interaktive Spiele 2 (Pedagogické centrum)

Hry ve vyučování NJ

Klíč k jazykům – Anglický jazyk (Národní institut dalšího vzdělávání)

Brána jazyků otevřená všem – Anglický jazyk (Národní institut dalšího vzdělávání)

Instruktor školního lyžování

Certifikát – Podpora školních integračních procesů pro efektivní evropské občanství

Certifikát o dosažení uživatelských znalostí a dovedností v oblasti ICT