Bc. Čánská Krystýna

Vzdělání

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice

Učitelství 1. stupeň ZŠ – DVPP

 

Scuola di Scienze e technologie, Università degli Studi di Camerino

Geoenvironmental resources and risks

 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Obor Učitelství biologie a geografie pro SŠ

Další vzdělávání

Letní škola s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ
Základní norma zdravotnických znalostí
Jak pomoci dětem s ADHD a ADD
Konference pro učitele I. st.
Matematická prostředí v metodě Hejného – pavučiny, hadi
Matematická prostředí v metodě Hejného -zvířátka dědy Lesoně I, zvířátka dědy Lesoně II

Další zkušenosti

School Development & Education Project in Nepal – Dobrovolnická činnost v Nepálu, vzdělávání dětí mladšího školního věku a renovace budovy školy

Spolek prevence šikany a násilí – Wing Tsun – letní tábory

Věda nás baví- příměstské tábory a kroužky

Vedení lezeckého a plaveckého kroužku na ZŠ Trávníčkova