Mgr. Věra Hamrová

Vzdělání

Pedagogická fakulta České Budějovice

obor učitelství I. stupeň ZŠ, Vv

Osvědčení

Inovace výuky, Konference 2012, spol. Hyl

Inovace ve výuce na ZŠ, 2011

Podpora školních integračních procesů pro efektivní evropské občanství

Dyslexie a dysortografie prakticky, 2011

Tvořivá škola, čtení a psaní s porozuměním ve výuce ČJ ve 4. a 5. ročníku

Specifika výuky mimořádně nadaných dětí na I.stupni ZŠ

Jak vyučovat podle ŠVP, projekt Rovnováha, aktivní učení, efektivní komunikace

Jak vyučovat podle ŠVP, rozvoj kritického myšlení, práce s informacemi, celoživotní učení

uživatelské ICT znalosti a dovednosti

uživatelské ICT znalosti, databázové systémy

ICT, grafika a digitální fotografie

Psychologie barev

ICT, informační politika ve vzdělávání