Mgr. Křivanová Eva

Vzdělání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

učitelství pro 1.stupeň

Další vzdělání

Matematika hrou

Certifikát o dosažení základních uživatelských znalostí a dovedností v  ICT

Počítačová grafika a digitální fotografie – Osvědčení o započtení volitelného modulu Školení poučených uživatelů

Certifikát – Koordinátor tvorby ŠVP pro základní vzdělávání

Osvědčení – Jak vyučovat podle ŠVP – projekt „ Rovnováha “ –zaměřené na aktivní učení, efektivní komunikaci, řešení problémů, rozvoj kritického myšlení, celoživotní vzdělávání,práci s informacemi, rozvíjení respektu k druhým a spolupráci s nimi Čtení a psaní ke kritickému myšlení Praha

V současné době jsem účastníkem studia v programu celoživotního vzdělávání s názvem Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky PedF UK v Praze