Třídy

Třída

Třídní učitel

Detail třídy

1. A

Mgr. Habánová Eva

1. B

Mgr. Davidová Jana

1. C

Mgr. Bělochová Kristýna

2. A

Bc. Repčáková Jana

2. B

Mgr. Koudelková Marcela

2. C

Říhová Dagmar

3. A

Mgr. Blechová Ludmila

3. B 

Mgr. Laudátová Jana

3. C 

Mgr. Pekárková Kristína

4. A 

Mgr. Bumbálková Helena

4. B 

Mgr. Křivanová Eva

4. C 

Mgr. Šormová Kateřina

5. A 

Mgr. Hamrová Věra

5. B 

Mgr. Čánská Kristýna

5. C 

Mgr. Ptáčníková Hana

6. A 

Pecháčková Krulová Linda

6. B 

Mgr. Mácová Jana

7. A 

Mgr. Kelnárová Andrea

7. B 

Mgr. Chramostová Ivana

8. A 

Mgr. Jana Mašková

8. B 

PhDr. Kettnerová Lucie

9. A 

Mgr. Fuglíková Marcela

9. B

BcA. et Mgr. Capková Magdalena