Rozvrhy

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Rep
(1207)
Hudební výchova
08:00 - 08:45
Heg
(1109)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Rep
(1207)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Rep
(1207)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Rep
(1207)
08:15
08:30
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Rep
(1207)
Tělesná výchova a sport
08:55 - 09:40
Rep
(Těl1)
Výtvarná výchova
08:55 - 09:40
Rep
(1207)
Matematika
08:55 - 09:40
Rep
(1207)
Matematika
08:55 - 09:40
Rep
(1207)
09:00
09:15
09:30
09:45
Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Uml
(1207)
Matematika
09:55 - 10:40
Rep
(1207)
Pracovní výchova
09:55 - 10:40
Rep
(1207)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Rep
(1207)
Tělesná výchova a sport
09:55 - 10:40
Rep
(Těl2)
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Rep
(1207)
Člověk a jeho svět
10:55 - 11:40
Rep
(1207)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Rep
(1207)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Rep
(1207)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Rep
(1207)
11:00
11:15
11:30
11:45
Český jazyk
11:50 - 12:35
Rep
(1207)
TvR
11:50 - 12:35
Rep
(Těl1)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Rep
  (1207)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Rep
  (1207)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Uml
  (1207)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Rep
  (1207)
  10:55 - 11:40

ÚTERÝ

 • Hudební výchova Heg
  (1109)
  08:00 - 08:45
 • Tělesná výchova a sport Rep
  (Těl1)
  08:55 - 09:40
 • Matematika Rep
  (1207)
  09:55 - 10:40
 • Člověk a jeho svět Rep
  (1207)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Rep
  (1207)
  11:50 - 12:35

STŘEDA

 • Český jazyk Rep
  (1207)
  08:00 - 08:45
 • Výtvarná výchova Rep
  (1207)
  08:55 - 09:40
 • Pracovní výchova Rep
  (1207)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Rep
  (1207)
  10:55 - 11:40

ČTVRTEK

 • Český jazyk Rep
  (1207)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Rep
  (1207)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a jeho svět Rep
  (1207)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Rep
  (1207)
  10:55 - 11:40
 • TvR Rep
  (Těl1)
  11:50 - 12:35

PÁTEK

 • Český jazyk Rep
  (1207)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Rep
  (1207)
  08:55 - 09:40
 • Tělesná výchova a sport Rep
  (Těl2)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Rep
  (1207)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Rep
(1207)
Matematika
08:55 - 09:40
Rep
(1207)
Matematika
08:55 - 09:40
Rep
(1207)
09:00
09:15
09:30
09:45
Matematika
09:55 - 10:40
Rep
(1207)
10:00
10:15
10:30

PONDĚLÍ

 • Matematika Rep
  (1207)
  08:55 - 09:40

ÚTERÝ

 • Matematika Rep
  (1207)
  09:55 - 10:40

ČTVRTEK

 • Matematika Rep
  (1207)
  08:55 - 09:40

PÁTEK

 • Matematika Rep
  (1207)
  08:55 - 09:40
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Rep
(1207)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Rep
(1207)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Rep
(1207)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Rep
(1207)
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Rep
(1207)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Rep
(1207)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Rep
(1207)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Rep
(1207)
11:00
11:15
11:30
11:45
Český jazyk
11:50 - 12:35
Rep
(1207)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Rep
  (1207)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Rep
  (1207)
  10:55 - 11:40

ÚTERÝ

 • Český jazyk Rep
  (1207)
  11:50 - 12:35

STŘEDA

 • Český jazyk Rep
  (1207)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Rep
  (1207)
  10:55 - 11:40

ČTVRTEK

 • Český jazyk Rep
  (1207)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Rep
  (1207)
  10:55 - 11:40

PÁTEK

 • Český jazyk Rep
  (1207)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Rep
  (1207)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Rep
(1207)
10:00
10:15
10:30
10:45
Člověk a jeho svět
10:55 - 11:40
Rep
(1207)
11:00
11:15
11:30

ÚTERÝ

 • Člověk a jeho svět Rep
  (1207)
  10:55 - 11:40

ČTVRTEK

 • Člověk a jeho svět Rep
  (1207)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Uml
(1207)
10:00
10:15
10:30

PONDĚLÍ

 • Anglický jazyk Uml
  (1207)
  09:55 - 10:40
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Výtvarná výchova
08:55 - 09:40
Rep
(1207)
09:00
09:15
09:30

STŘEDA

 • Výtvarná výchova Rep
  (1207)
  08:55 - 09:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Hudební výchova
08:00 - 08:45
Heg
(1109)
08:15
08:30

ÚTERÝ

 • Hudební výchova Heg
  (1109)
  08:00 - 08:45
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Pracovní výchova
09:55 - 10:40
Rep
(1207)
10:00
10:15
10:30

STŘEDA

 • Pracovní výchova Rep
  (1207)
  09:55 - 10:40
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Tělesná výchova a sport
08:55 - 09:40
Rep
(Těl1)
09:00
09:15
09:30
09:45
Tělesná výchova a sport
09:55 - 10:40
Rep
(Těl2)
10:00
10:15
10:30

ÚTERÝ

 • Tělesná výchova a sport Rep
  (Těl1)
  08:55 - 09:40

PÁTEK

 • Tělesná výchova a sport Rep
  (Těl2)
  09:55 - 10:40
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
TvR
11:50 - 12:35
Rep
(Těl1)
12:00
12:15
12:30

ČTVRTEK

 • TvR Rep
  (Těl1)
  11:50 - 12:35
No event hours available!
No events available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Kou
(2309)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Kou
(2309)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Kou
(2309)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Kou
(2309)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Kou
(2309)
08:15
08:30
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Kou
(2309)
Matematika
08:55 - 09:40
Kou
(2309)
Matematika
08:55 - 09:40
Kou
(2309)
Matematika
08:55 - 09:40
Kou
(2309)
Tělesná výchova a sport
08:55 - 09:40
Kou
(2309)
09:00
09:15
09:30
09:45
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Kou
(2309)
Výtvarná výchova
09:55 - 10:40
Kou
(2309)
Tělesná výchova a sport
09:55 - 10:40
Kou
(2309)
Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Sem
(4208)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Kou
(2309)
10:00
10:15
10:30
10:45
Pracovní výchova
10:55 - 11:40
Kou
(2309)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Kou
(2309)
Hudební výchova
10:55 - 11:40
Kou
(2309)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Kou
(2309)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Kou
(2309)
11:00
11:15
11:30
11:45
Český jazyk
11:50 - 12:35
Kou
(2309)
TvR
11:50 - 12:35
Kou
(Hala)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Kou
  (2309)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Kou
  (2309)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a jeho svět Kou
  (2309)
  09:55 - 10:40
 • Pracovní výchova Kou
  (2309)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Kou
  (2309)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Český jazyk Kou
  (2309)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Kou
  (2309)
  08:55 - 09:40
 • Výtvarná výchova Kou
  (2309)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Kou
  (2309)
  10:55 - 11:40

STŘEDA

 • Český jazyk Kou
  (2309)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Kou
  (2309)
  08:55 - 09:40
 • Tělesná výchova a sport Kou
  (2309)
  09:55 - 10:40
 • Hudební výchova Kou
  (2309)
  10:55 - 11:40

ČTVRTEK

 • Český jazyk Kou
  (2309)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Kou
  (2309)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Sem
  (4208)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Kou
  (2309)
  10:55 - 11:40
 • TvR Kou
  (Hala)
  11:50 - 12:35

PÁTEK

 • Český jazyk Kou
  (2309)
  08:00 - 08:45
 • Tělesná výchova a sport Kou
  (2309)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a jeho svět Kou
  (2309)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Kou
  (2309)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Kou
(2309)
Matematika
08:55 - 09:40
Kou
(2309)
Matematika
08:55 - 09:40
Kou
(2309)
Matematika
08:55 - 09:40
Kou
(2309)
09:00
09:15
09:30

PONDĚLÍ

 • Matematika Kou
  (2309)
  08:55 - 09:40

ÚTERÝ

 • Matematika Kou
  (2309)
  08:55 - 09:40

STŘEDA

 • Matematika Kou
  (2309)
  08:55 - 09:40

ČTVRTEK

 • Matematika Kou
  (2309)
  08:55 - 09:40
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Kou
(2309)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Kou
(2309)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Kou
(2309)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Kou
(2309)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Kou
(2309)
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Kou
(2309)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Kou
(2309)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Kou
(2309)
11:00
11:15
11:30
11:45
Český jazyk
11:50 - 12:35
Kou
(2309)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Kou
  (2309)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Kou
  (2309)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Český jazyk Kou
  (2309)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Kou
  (2309)
  10:55 - 11:40

STŘEDA

 • Český jazyk Kou
  (2309)
  08:00 - 08:45

ČTVRTEK

 • Český jazyk Kou
  (2309)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Kou
  (2309)
  10:55 - 11:40

PÁTEK

 • Český jazyk Kou
  (2309)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Kou
  (2309)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Kou
(2309)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Kou
(2309)
10:00
10:15
10:30

PONDĚLÍ

 • Člověk a jeho svět Kou
  (2309)
  09:55 - 10:40

PÁTEK

 • Člověk a jeho svět Kou
  (2309)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Sem
(4208)
10:00
10:15
10:30

ČTVRTEK

 • Anglický jazyk Sem
  (4208)
  09:55 - 10:40
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Výtvarná výchova
09:55 - 10:40
Kou
(2309)
10:00
10:15
10:30

ÚTERÝ

 • Výtvarná výchova Kou
  (2309)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Hudební výchova
10:55 - 11:40
Kou
(2309)
11:00
11:15
11:30

STŘEDA

 • Hudební výchova Kou
  (2309)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Pracovní výchova
10:55 - 11:40
Kou
(2309)
11:00
11:15
11:30

PONDĚLÍ

 • Pracovní výchova Kou
  (2309)
  10:55 - 11:40
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Tělesná výchova a sport
08:55 - 09:40
Kou
(2309)
09:00
09:15
09:30
09:45
Tělesná výchova a sport
09:55 - 10:40
Kou
(2309)
10:00
10:15
10:30

STŘEDA

 • Tělesná výchova a sport Kou
  (2309)
  09:55 - 10:40

PÁTEK

 • Tělesná výchova a sport Kou
  (2309)
  08:55 - 09:40
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
TvR
11:50 - 12:35
Kou
(Hala)
12:00
12:15
12:30

ČTVRTEK

 • TvR Kou
  (Hala)
  11:50 - 12:35
No event hours available!
No events available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Říh
(1311)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Říh
(1311)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Říh
(1311)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Říh
(1311)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Říh
(1311)
08:15
08:30
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Říh
(1311)
Člověk a jeho svět
08:55 - 09:40
Říh
(1311)
Tělesná výchova a sport
08:55 - 09:40
Vaš
(Těl2)
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Sau
(2211)
Matematika
08:55 - 09:40
Říh
(1311)
09:00
09:15
09:30
09:45
Výtvarná výchova
09:55 - 10:40
Vaš
Matematika
09:55 - 10:40
Říh
(1311)
Matematika
09:55 - 10:40
Říh
(1311)
Člověk a jeho svět
09:50 - 10:40
Říh
(1311)
Tělesná výchova a sport
09:55 - 10:40
Vaš
(Těl1)
10:00
10:15
10:30
10:45
Pracovní výchova
10:55 - 11:40
Říh
(1311)
Hudební výchova
10:55 - 11:40
Říh
(1311)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Říh
(1311)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Říh
(1311)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Říh
(1311)
11:00
11:15
11:30
11:45
Český jazyk
11:50 - 12:35
Říh
(1311)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Říh
  (1311)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Říh
  (1311)
  08:55 - 09:40
 • Výtvarná výchova Vaš
  09:55 - 10:40
 • Pracovní výchova Říh
  (1311)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Říh
  (1311)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Český jazyk Říh
  (1311)
  08:00 - 08:45
 • Člověk a jeho svět Říh
  (1311)
  08:55 - 09:40
 • Matematika Říh
  (1311)
  09:55 - 10:40
 • Hudební výchova Říh
  (1311)
  10:55 - 11:40

STŘEDA

 • Český jazyk Říh
  (1311)
  08:00 - 08:45
 • Tělesná výchova a sport Vaš
  (Těl2)
  08:55 - 09:40
 • Matematika Říh
  (1311)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Říh
  (1311)
  10:55 - 11:40

ČTVRTEK

 • Český jazyk Říh
  (1311)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a jeho svět Říh
  (1311)
  09:50 - 10:40
 • Český jazyk Říh
  (1311)
  10:55 - 11:40

PÁTEK

 • Český jazyk Říh
  (1311)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Říh
  (1311)
  08:55 - 09:40
 • Tělesná výchova a sport Vaš
  (Těl1)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Říh
  (1311)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Říh
(1311)
Matematika
08:55 - 09:40
Říh
(1311)
09:00
09:15
09:30
09:45
Matematika
09:55 - 10:40
Říh
(1311)
Matematika
09:55 - 10:40
Říh
(1311)
10:00
10:15
10:30

PONDĚLÍ

 • Matematika Říh
  (1311)
  08:55 - 09:40

ÚTERÝ

 • Matematika Říh
  (1311)
  09:55 - 10:40

STŘEDA

 • Matematika Říh
  (1311)
  09:55 - 10:40

PÁTEK

 • Matematika Říh
  (1311)
  08:55 - 09:40
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Říh
(1311)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Říh
(1311)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Říh
(1311)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Říh
(1311)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Říh
(1311)
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Říh
(1311)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Říh
(1311)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Říh
(1311)
11:00
11:15
11:30
11:45
Český jazyk
11:50 - 12:35
Říh
(1311)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Říh
  (1311)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Říh
  (1311)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Český jazyk Říh
  (1311)
  08:00 - 08:45

STŘEDA

 • Český jazyk Říh
  (1311)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Říh
  (1311)
  10:55 - 11:40

ČTVRTEK

 • Český jazyk Říh
  (1311)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Říh
  (1311)
  10:55 - 11:40

PÁTEK

 • Český jazyk Říh
  (1311)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Říh
  (1311)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Člověk a jeho svět
08:55 - 09:40
Říh
(1311)
09:00
09:15
09:30
09:45
Člověk a jeho svět
09:50 - 10:40
Říh
(1311)
10:00
10:15
10:30

ÚTERÝ

 • Člověk a jeho svět Říh
  (1311)
  08:55 - 09:40

ČTVRTEK

 • Člověk a jeho svět Říh
  (1311)
  09:50 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Sau
(2211)
09:00
09:15
09:30

ČTVRTEK

 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  08:55 - 09:40
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Výtvarná výchova
09:55 - 10:40
Vaš
10:00
10:15
10:30

PONDĚLÍ

 • Výtvarná výchova Vaš
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Hudební výchova
10:55 - 11:40
Říh
(1311)
11:00
11:15
11:30

ÚTERÝ

 • Hudební výchova Říh
  (1311)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Pracovní výchova
10:55 - 11:40
Říh
(1311)
11:00
11:15
11:30

PONDĚLÍ

 • Pracovní výchova Říh
  (1311)
  10:55 - 11:40
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Tělesná výchova a sport
08:55 - 09:40
Vaš
(Těl2)
09:00
09:15
09:30
09:45
Tělesná výchova a sport
09:55 - 10:40
Vaš
(Těl1)
10:00
10:15
10:30

STŘEDA

 • Tělesná výchova a sport Vaš
  (Těl2)
  08:55 - 09:40

PÁTEK

 • Tělesná výchova a sport Vaš
  (Těl1)
  09:55 - 10:40
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No events available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:55
Ble
(1307)

Tělesná výchova a sport
08:55 - 09:40
Ble
(Těl2)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ble
(1307)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ble
(1307)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ble
(1307)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ble
(1307)
08:15
08:30
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Ble
(1307)
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Hol
(4210)
Matematika
08:55 - 09:40
Ble
(1307)
Matematika
08:55 - 09:40
Ble
(1307)
09:00
09:15
09:30
09:45
Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Hol
(4210)
Hudební výchova
09:55 - 10:40
Heg
(1109)
Tělesná výchova a sport
09:55 - 10:40
Ble
(Těl1)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Ble
(1307)
Výtvarná výchova
09:55 - 10:40
Ble
(1307)
10:00
10:15
10:30
10:45
Matematika
10:55 - 11:40
Ble
(1307)
Člověk a jeho svět
10:55 - 11:40
Ble
(1307)
Matematika
10:55 - 11:40
Ble
(1307)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Ble
(1307)
Pracovní výchova
10:55 - 11:40
Ble
(1307)
11:00
11:15
11:30
11:45
Český jazyk
11:50 - 12:35
Ble
(1307)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Ble
(1307)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Ble
  (1307)
  08:00 - 08:55
 • Tělesná výchova a sport Ble
  (Těl2)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Hol
  (4210)
  09:55 - 10:40
 • Matematika Ble
  (1307)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Ble
  (1307)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Český jazyk Ble
  (1307)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Ble
  (1307)
  08:55 - 09:40
 • Hudební výchova Heg
  (1109)
  09:55 - 10:40
 • Člověk a jeho svět Ble
  (1307)
  10:55 - 11:40

STŘEDA

 • Český jazyk Ble
  (1307)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Hol
  (4210)
  08:55 - 09:40
 • Tělesná výchova a sport Ble
  (Těl1)
  09:55 - 10:40
 • Matematika Ble
  (1307)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Ble
  (1307)
  11:50 - 12:35

ČTVRTEK

 • Český jazyk Ble
  (1307)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Ble
  (1307)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a jeho svět Ble
  (1307)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Ble
  (1307)
  10:55 - 11:40

PÁTEK

 • Český jazyk Ble
  (1307)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Ble
  (1307)
  08:55 - 09:40
 • Výtvarná výchova Ble
  (1307)
  09:55 - 10:40
 • Pracovní výchova Ble
  (1307)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Ble
(1307)
Matematika
08:55 - 09:40
Ble
(1307)
Matematika
08:55 - 09:40
Ble
(1307)
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
Matematika
10:55 - 11:40
Ble
(1307)
Matematika
10:55 - 11:40
Ble
(1307)
11:00
11:15
11:30

PONDĚLÍ

 • Matematika Ble
  (1307)
  10:55 - 11:40

ÚTERÝ

 • Matematika Ble
  (1307)
  08:55 - 09:40

STŘEDA

 • Matematika Ble
  (1307)
  10:55 - 11:40

ČTVRTEK

 • Matematika Ble
  (1307)
  08:55 - 09:40

PÁTEK

 • Matematika Ble
  (1307)
  08:55 - 09:40
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:55
Ble
(1307)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ble
(1307)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ble
(1307)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ble
(1307)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ble
(1307)
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Ble
(1307)
11:00
11:15
11:30
11:45
Český jazyk
11:50 - 12:35
Ble
(1307)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Ble
(1307)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Ble
  (1307)
  08:00 - 08:55
 • Český jazyk Ble
  (1307)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Český jazyk Ble
  (1307)
  08:00 - 08:45

STŘEDA

 • Český jazyk Ble
  (1307)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Ble
  (1307)
  11:50 - 12:35

ČTVRTEK

 • Český jazyk Ble
  (1307)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Ble
  (1307)
  10:55 - 11:40

PÁTEK

 • Český jazyk Ble
  (1307)
  08:00 - 08:45
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Ble
(1307)
10:00
10:15
10:30
10:45
Člověk a jeho svět
10:55 - 11:40
Ble
(1307)
11:00
11:15
11:30

ÚTERÝ

 • Člověk a jeho svět Ble
  (1307)
  10:55 - 11:40

ČTVRTEK

 • Člověk a jeho svět Ble
  (1307)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Hol
(4210)
09:00
09:15
09:30
09:45
Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Hol
(4210)
10:00
10:15
10:30

PONDĚLÍ

 • Anglický jazyk Hol
  (4210)
  09:55 - 10:40

STŘEDA

 • Anglický jazyk Hol
  (4210)
  08:55 - 09:40
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Výtvarná výchova
09:55 - 10:40
Ble
(1307)
10:00
10:15
10:30

PÁTEK

 • Výtvarná výchova Ble
  (1307)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Hudební výchova
09:55 - 10:40
Heg
(1109)
10:00
10:15
10:30

ÚTERÝ

 • Hudební výchova Heg
  (1109)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Pracovní výchova
10:55 - 11:40
Ble
(1307)
11:00
11:15
11:30

PÁTEK

 • Pracovní výchova Ble
  (1307)
  10:55 - 11:40
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Tělesná výchova a sport
08:55 - 09:40
Ble
(Těl2)
09:00
09:15
09:30
09:45
Tělesná výchova a sport
09:55 - 10:40
Ble
(Těl1)
10:00
10:15
10:30

PONDĚLÍ

 • Tělesná výchova a sport Ble
  (Těl2)
  08:55 - 09:40

STŘEDA

 • Tělesná výchova a sport Ble
  (Těl1)
  09:55 - 10:40
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No events available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Lau
(2311)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Lau
(2311)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Lau
(2311)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Lau
(2311)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Lau
(2311)
08:15
08:30
08:45
Tělesná výchova a sport
08:55 - 09:40
Lau
(Těl1)
Matematika
08:55 - 09:40
Lau
(2311)
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Bar
(4310)
Matematika
08:55 - 09:40
Lau
(2311)
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Bar
(4310)
09:00
09:15
09:30
09:45
Hudební výchova
09:55 - 10:40
Heg
(1109)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Lau
(2311)
Matematika
09:55 - 10:40
Lau
(2311)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Lau
(2311)
Matematika
09:55 - 10:40
Lau
(2311)
10:00
10:15
10:30
10:45
Matematika
10:55 - 11:40
Lau
(2311)
Výtvarná výchova
10:55 - 11:40
Lau
(2311)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Lau
(2311)
Tělesná výchova a sport
10:55 - 11:40
Lau
(Těl2)
Pracovní výchova
10:55 - 11:40
Lau
(2311)
11:00
11:15
11:30
11:45
Český jazyk
11:50 - 12:35
Lau
(2311)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Lau
(2311)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Lau
  (2311)
  08:00 - 08:45
 • Tělesná výchova a sport Lau
  (Těl1)
  08:55 - 09:40
 • Hudební výchova Heg
  (1109)
  09:55 - 10:40
 • Matematika Lau
  (2311)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Lau
  (2311)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Český jazyk Lau
  (2311)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Lau
  (2311)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a jeho svět Lau
  (2311)
  09:55 - 10:40
 • Výtvarná výchova Lau
  (2311)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Lau
  (2311)
  11:50 - 12:35

STŘEDA

 • Český jazyk Lau
  (2311)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  08:55 - 09:40
 • Matematika Lau
  (2311)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Lau
  (2311)
  10:55 - 11:40

ČTVRTEK

 • Český jazyk Lau
  (2311)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Lau
  (2311)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a jeho svět Lau
  (2311)
  09:55 - 10:40
 • Tělesná výchova a sport Lau
  (Těl2)
  10:55 - 11:40

PÁTEK

 • Český jazyk Lau
  (2311)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  08:55 - 09:40
 • Matematika Lau
  (2311)
  09:55 - 10:40
 • Pracovní výchova Lau
  (2311)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Lau
(2311)
Matematika
08:55 - 09:40
Lau
(2311)
09:00
09:15
09:30
09:45
Matematika
09:55 - 10:40
Lau
(2311)
Matematika
09:55 - 10:40
Lau
(2311)
10:00
10:15
10:30
10:45
Matematika
10:55 - 11:40
Lau
(2311)
11:00
11:15
11:30

PONDĚLÍ

 • Matematika Lau
  (2311)
  10:55 - 11:40

ÚTERÝ

 • Matematika Lau
  (2311)
  08:55 - 09:40

STŘEDA

 • Matematika Lau
  (2311)
  09:55 - 10:40

ČTVRTEK

 • Matematika Lau
  (2311)
  08:55 - 09:40

PÁTEK

 • Matematika Lau
  (2311)
  09:55 - 10:40
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Lau
(2311)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Lau
(2311)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Lau
(2311)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Lau
(2311)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Lau
(2311)
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Lau
(2311)
11:00
11:15
11:30
11:45
Český jazyk
11:50 - 12:35
Lau
(2311)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Lau
(2311)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Lau
  (2311)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Lau
  (2311)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Český jazyk Lau
  (2311)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Lau
  (2311)
  11:50 - 12:35

STŘEDA

 • Český jazyk Lau
  (2311)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Lau
  (2311)
  10:55 - 11:40

ČTVRTEK

 • Český jazyk Lau
  (2311)
  08:00 - 08:45

PÁTEK

 • Český jazyk Lau
  (2311)
  08:00 - 08:45
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Lau
(2311)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Lau
(2311)
10:00
10:15
10:30

ÚTERÝ

 • Člověk a jeho svět Lau
  (2311)
  09:55 - 10:40

ČTVRTEK

 • Člověk a jeho svět Lau
  (2311)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Bar
(4310)
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Bar
(4310)
09:00
09:15
09:30

STŘEDA

 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  08:55 - 09:40

PÁTEK

 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  08:55 - 09:40
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Výtvarná výchova
10:55 - 11:40
Lau
(2311)
11:00
11:15
11:30

ÚTERÝ

 • Výtvarná výchova Lau
  (2311)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Hudební výchova
09:55 - 10:40
Heg
(1109)
10:00
10:15
10:30

PONDĚLÍ

 • Hudební výchova Heg
  (1109)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Pracovní výchova
10:55 - 11:40
Lau
(2311)
11:00
11:15
11:30

PÁTEK

 • Pracovní výchova Lau
  (2311)
  10:55 - 11:40
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Tělesná výchova a sport
08:55 - 09:40
Lau
(Těl1)
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
Tělesná výchova a sport
10:55 - 11:40
Lau
(Těl2)
11:00
11:15
11:30

PONDĚLÍ

 • Tělesná výchova a sport Lau
  (Těl1)
  08:55 - 09:40

ČTVRTEK

 • Tělesná výchova a sport Lau
  (Těl2)
  10:55 - 11:40
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No events available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Pek
(2304)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Pek
(2304)
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Hol
(4210)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Pek
(2304)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Pek
(2304)
08:15
08:30
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Pek
(2304)
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Hol
(4210)
Matematika
08:55 - 09:40
Pek
(2304)
Matematika
08:55 - 09:40
Pek
(2304)
Tělesná výchova a sport
08:55 - 09:40
Pek
(Těl2)
09:00
09:15
09:30
09:45
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Pek
(2304)
Matematika
09:55 - 10:40
Pek
(2304)
Český jazyk
09:55 - 10:40
Pek
(2304)
Pracovní výchova
09:55 - 10:40
Pek
(2304)
Matematika
09:55 - 10:40
Pek
(2304)
10:00
10:15
10:30
10:45
Výtvarná výchova
10:55 - 11:40
Pek
(2304)
Hudební výchova
10:55 - 11:40
Heg
(1109)
Člověk a jeho svět
10:55 - 11:40
Pek
(2304)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Pek
(2304)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Pek
(2304)
11:00
11:15
11:30
11:45
Český jazyk
11:50 - 12:35
Pek
(2304)
Tělesná výchova a sport
11:50 - 12:35
Pek
(Těl1)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Pek
  (2304)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Pek
  (2304)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a jeho svět Pek
  (2304)
  09:55 - 10:40
 • Výtvarná výchova Pek
  (2304)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Pek
  (2304)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Český jazyk Pek
  (2304)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Hol
  (4210)
  08:55 - 09:40
 • Matematika Pek
  (2304)
  09:55 - 10:40
 • Hudební výchova Heg
  (1109)
  10:55 - 11:40

STŘEDA

 • Anglický jazyk Hol
  (4210)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Pek
  (2304)
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk Pek
  (2304)
  09:55 - 10:40
 • Člověk a jeho svět Pek
  (2304)
  10:55 - 11:40
 • Tělesná výchova a sport Pek
  (Těl1)
  11:50 - 12:35

ČTVRTEK

 • Český jazyk Pek
  (2304)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Pek
  (2304)
  08:55 - 09:40
 • Pracovní výchova Pek
  (2304)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Pek
  (2304)
  10:55 - 11:40

PÁTEK

 • Český jazyk Pek
  (2304)
  08:00 - 08:45
 • Tělesná výchova a sport Pek
  (Těl2)
  08:55 - 09:40
 • Matematika Pek
  (2304)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Pek
  (2304)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Pek
(2304)
Matematika
08:55 - 09:40
Pek
(2304)
Matematika
08:55 - 09:40
Pek
(2304)
09:00
09:15
09:30
09:45
Matematika
09:55 - 10:40
Pek
(2304)
Matematika
09:55 - 10:40
Pek
(2304)
10:00
10:15
10:30

PONDĚLÍ

 • Matematika Pek
  (2304)
  08:55 - 09:40

ÚTERÝ

 • Matematika Pek
  (2304)
  09:55 - 10:40

STŘEDA

 • Matematika Pek
  (2304)
  08:55 - 09:40

ČTVRTEK

 • Matematika Pek
  (2304)
  08:55 - 09:40

PÁTEK

 • Matematika Pek
  (2304)
  09:55 - 10:40
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Pek
(2304)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Pek
(2304)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Pek
(2304)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Pek
(2304)
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
Český jazyk
09:55 - 10:40
Pek
(2304)
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Pek
(2304)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Pek
(2304)
11:00
11:15
11:30
11:45
Český jazyk
11:50 - 12:35
Pek
(2304)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Pek
  (2304)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Pek
  (2304)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Český jazyk Pek
  (2304)
  08:00 - 08:45

STŘEDA

 • Český jazyk Pek
  (2304)
  09:55 - 10:40

ČTVRTEK

 • Český jazyk Pek
  (2304)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Pek
  (2304)
  10:55 - 11:40

PÁTEK

 • Český jazyk Pek
  (2304)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Pek
  (2304)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Pek
(2304)
10:00
10:15
10:30
10:45
Člověk a jeho svět
10:55 - 11:40
Pek
(2304)
11:00
11:15
11:30

PONDĚLÍ

 • Člověk a jeho svět Pek
  (2304)
  09:55 - 10:40

STŘEDA

 • Člověk a jeho svět Pek
  (2304)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Hol
(4210)
08:15
08:30
08:45
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Hol
(4210)
09:00
09:15
09:30

ÚTERÝ

 • Anglický jazyk Hol
  (4210)
  08:55 - 09:40

STŘEDA

 • Anglický jazyk Hol
  (4210)
  08:00 - 08:45
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Výtvarná výchova
10:55 - 11:40
Pek
(2304)
11:00
11:15
11:30

PONDĚLÍ

 • Výtvarná výchova Pek
  (2304)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Hudební výchova
10:55 - 11:40
Heg
(1109)
11:00
11:15
11:30

ÚTERÝ

 • Hudební výchova Heg
  (1109)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Pracovní výchova
09:55 - 10:40
Pek
(2304)
10:00
10:15
10:30

ČTVRTEK

 • Pracovní výchova Pek
  (2304)
  09:55 - 10:40
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Tělesná výchova a sport
08:55 - 09:40
Pek
(Těl2)
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
Tělesná výchova a sport
11:50 - 12:35
Pek
(Těl1)
12:00
12:15
12:30

STŘEDA

 • Tělesná výchova a sport Pek
  (Těl1)
  11:50 - 12:35

PÁTEK

 • Tělesná výchova a sport Pek
  (Těl2)
  08:55 - 09:40
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No events available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Bum
(1304)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Bum
(1304)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Bum
(1304)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Bum
(1304)
Matematika
08:00 - 08:45
Bum
(1304)
08:15
08:30
08:45
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Bum
(1304)

Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Uml
(2210)
Matematika
08:55 - 09:40
Bum
(1304)
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Bum
(1304)

Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Uml
(2210)
Matematika
08:55 - 09:40
Bum
(1304)
Český jazyk
08:55 - 09:40
Bum
(1304)
09:00
09:15
09:30
09:45
Matematika
09:55 - 10:40
Bum
(1304)
Tělesná výchova a sport
09:55 - 10:40
Bum
(Těl1)
Matematika
09:55 - 10:40
Bum
(1304)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Bum
(1304)
Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Bum
(1304)

Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Uml
(2210)
10:00
10:15
10:30
10:45
Hudební výchova
10:55 - 11:40
Heg
(1109)
Člověk a jeho svět
10:55 - 11:40
Bum
(1304)
Tělesná výchova a sport
10:55 - 11:40
Bum
(Těl2)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Bum
(1304)
Tělesná výchova a sport
10:55 - 11:40
Bum
(Těl1)
11:00
11:15
11:30
11:45
Informatika
11:50 - 12:35
Rep
(PC1)
Pracovní výchova
11:50 - 12:35
Pek
(1304)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Bum
(1304)
Výtvarná výchova
11:50 - 12:35
Bum
(1304)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Bum
(1304)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Bum
  (1304)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Bum
  (1304)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  08:55 - 09:40
 • Matematika Bum
  (1304)
  09:55 - 10:40
 • Hudební výchova Heg
  (1109)
  10:55 - 11:40
 • Informatika Rep
  (PC1)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Český jazyk Bum
  (1304)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Bum
  (1304)
  08:55 - 09:40
 • Tělesná výchova a sport Bum
  (Těl1)
  09:55 - 10:40
 • Člověk a jeho svět Bum
  (1304)
  10:55 - 11:40
 • Pracovní výchova Pek
  (1304)
  11:50 - 12:35

STŘEDA

 • Český jazyk Bum
  (1304)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Bum
  (1304)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  08:55 - 09:40
 • Matematika Bum
  (1304)
  09:55 - 10:40
 • Tělesná výchova a sport Bum
  (Těl2)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Bum
  (1304)
  11:50 - 12:35

ČTVRTEK

 • Český jazyk Bum
  (1304)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Bum
  (1304)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a jeho svět Bum
  (1304)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Bum
  (1304)
  10:55 - 11:40
 • Výtvarná výchova Bum
  (1304)
  11:50 - 12:35

PÁTEK

 • Matematika Bum
  (1304)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Bum
  (1304)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Bum
  (1304)
  09:55 - 10:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  09:55 - 10:40
 • Tělesná výchova a sport Bum
  (Těl1)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Bum
  (1304)
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Matematika
08:00 - 08:45
Bum
(1304)
08:15
08:30
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Bum
(1304)
Matematika
08:55 - 09:40
Bum
(1304)
09:00
09:15
09:30
09:45
Matematika
09:55 - 10:40
Bum
(1304)
Matematika
09:55 - 10:40
Bum
(1304)
10:00
10:15
10:30

PONDĚLÍ

 • Matematika Bum
  (1304)
  09:55 - 10:40

ÚTERÝ

 • Matematika Bum
  (1304)
  08:55 - 09:40

STŘEDA

 • Matematika Bum
  (1304)
  09:55 - 10:40

ČTVRTEK

 • Matematika Bum
  (1304)
  08:55 - 09:40

PÁTEK

 • Matematika Bum
  (1304)
  08:00 - 08:45
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Informatika
11:50 - 12:35
Rep
(PC1)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Informatika Rep
  (PC1)
  11:50 - 12:35
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Bum
(1304)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Bum
(1304)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Bum
(1304)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Bum
(1304)
08:15
08:30
08:45
Český jazyk
08:55 - 09:40
Bum
(1304)
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Bum
(1304)
11:00
11:15
11:30
11:45
Český jazyk
11:50 - 12:35
Bum
(1304)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Bum
(1304)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Bum
  (1304)
  08:00 - 08:45

ÚTERÝ

 • Český jazyk Bum
  (1304)
  08:00 - 08:45

STŘEDA

 • Český jazyk Bum
  (1304)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Bum
  (1304)
  11:50 - 12:35

ČTVRTEK

 • Český jazyk Bum
  (1304)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Bum
  (1304)
  10:55 - 11:40

PÁTEK

 • Český jazyk Bum
  (1304)
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk Bum
  (1304)
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Bum
(1304)
10:00
10:15
10:30
10:45
Člověk a jeho svět
10:55 - 11:40
Bum
(1304)
11:00
11:15
11:30

ÚTERÝ

 • Člověk a jeho svět Bum
  (1304)
  10:55 - 11:40

ČTVRTEK

 • Člověk a jeho svět Bum
  (1304)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Bum
(1304)

Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Uml
(2210)
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Bum
(1304)

Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Uml
(2210)
09:00
09:15
09:30
09:45
Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Bum
(1304)

Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Uml
(2210)
10:00
10:15
10:30

PONDĚLÍ

 • Anglický jazyk Bum
  (1304)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  08:55 - 09:40

STŘEDA

 • Anglický jazyk Bum
  (1304)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  08:55 - 09:40

PÁTEK

 • Anglický jazyk Bum
  (1304)
  09:55 - 10:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  09:55 - 10:40
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Výtvarná výchova
11:50 - 12:35
Bum
(1304)
12:00
12:15
12:30

ČTVRTEK

 • Výtvarná výchova Bum
  (1304)
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Hudební výchova
10:55 - 11:40
Heg
(1109)
11:00
11:15
11:30

PONDĚLÍ

 • Hudební výchova Heg
  (1109)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Pracovní výchova
11:50 - 12:35
Pek
(1304)
12:00
12:15
12:30

ÚTERÝ

 • Pracovní výchova Pek
  (1304)
  11:50 - 12:35
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Tělesná výchova a sport
09:55 - 10:40
Bum
(Těl1)
10:00
10:15
10:30
10:45
Tělesná výchova a sport
10:55 - 11:40
Bum
(Těl2)
Tělesná výchova a sport
10:55 - 11:40
Bum
(Těl1)
11:00
11:15
11:30

ÚTERÝ

 • Tělesná výchova a sport Bum
  (Těl1)
  09:55 - 10:40

STŘEDA

 • Tělesná výchova a sport Bum
  (Těl2)
  10:55 - 11:40

PÁTEK

 • Tělesná výchova a sport Bum
  (Těl1)
  10:55 - 11:40
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No events available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Sau
(2211)

Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Šor
(2312)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Kři
(2310)
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Sau
(2211)

Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Šor
(2312)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Kři
(2310)
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Sau
(2211)

Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Šor
(2312)
08:15
08:30
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Kři
(2310)
Matematika
08:55 - 09:40
Kři
(2310)
Informatika
08:55 - 09:45
Kři
(PC1)
Matematika
08:55 - 09:40
Kři
(2310)
Matematika
08:55 - 09:40
Kři
(2310)
09:00
09:15
09:30
09:45
Tělesná výchova a sport
09:55 - 10:40
Ble
(Těl1)
Tělesná výchova a sport
09:55 - 10:40
Ble
(Těl2)
Matematika
09:55 - 10:40
Kři
(2310)
Hudební výchova
09:55 - 10:40
Kři
(2310)
Český jazyk
09:55 - 10:40
Kři
(2310)
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Kři
(2310)
Výtvarná výchova
10:55 - 11:40
Kři
(2310)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Kři
(2310)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Kři
(2310)
Pracovní výchova
10:55 - 11:40
Kři
(2310)
11:00
11:15
11:30
11:45
Člověk a jeho svět
11:50 - 12:35
Kři
(2310)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Kři
(2310)
Člověk a jeho svět
11:50 - 12:35
Kři
(2310)
Tělesná výchova a sport
11:50 - 12:35
Ble
(Těl2)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Kři
(2310)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Šor
  (2312)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Kři
  (2310)
  08:55 - 09:40
 • Tělesná výchova a sport Ble
  (Těl1)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Kři
  (2310)
  10:55 - 11:40
 • Člověk a jeho svět Kři
  (2310)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Český jazyk Kři
  (2310)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Kři
  (2310)
  08:55 - 09:40
 • Tělesná výchova a sport Ble
  (Těl2)
  09:55 - 10:40
 • Výtvarná výchova Kři
  (2310)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Kři
  (2310)
  11:50 - 12:35

STŘEDA

 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Šor
  (2312)
  08:00 - 08:45
 • Informatika Kři
  (PC1)
  08:55 - 09:45
 • Matematika Kři
  (2310)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Kři
  (2310)
  10:55 - 11:40
 • Člověk a jeho svět Kři
  (2310)
  11:50 - 12:35

ČTVRTEK

 • Český jazyk Kři
  (2310)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Kři
  (2310)
  08:55 - 09:40
 • Hudební výchova Kři
  (2310)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Kři
  (2310)
  10:55 - 11:40
 • Tělesná výchova a sport Ble
  (Těl2)
  11:50 - 12:35

PÁTEK

 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Šor
  (2312)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Kři
  (2310)
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk Kři
  (2310)
  09:55 - 10:40
 • Pracovní výchova Kři
  (2310)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Kři
  (2310)
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Kři
(2310)
Matematika
08:55 - 09:40
Kři
(2310)
Matematika
08:55 - 09:40
Kři
(2310)
Matematika
08:55 - 09:40
Kři
(2310)
09:00
09:15
09:30
09:45
Matematika
09:55 - 10:40
Kři
(2310)
10:00
10:15
10:30

PONDĚLÍ

 • Matematika Kři
  (2310)
  08:55 - 09:40

ÚTERÝ

 • Matematika Kři
  (2310)
  08:55 - 09:40

STŘEDA

 • Matematika Kři
  (2310)
  09:55 - 10:40

ČTVRTEK

 • Matematika Kři
  (2310)
  08:55 - 09:40

PÁTEK

 • Matematika Kři
  (2310)
  08:55 - 09:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Informatika
08:55 - 09:45
Kři
(PC1)
09:00
09:15
09:30

STŘEDA

 • Informatika Kři
  (PC1)
  08:55 - 09:45
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Kři
(2310)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Kři
(2310)
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
Český jazyk
09:55 - 10:40
Kři
(2310)
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Kři
(2310)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Kři
(2310)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Kři
(2310)
11:00
11:15
11:30
11:45
Český jazyk
11:50 - 12:35
Kři
(2310)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Kři
(2310)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Kři
  (2310)
  10:55 - 11:40

ÚTERÝ

 • Český jazyk Kři
  (2310)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Kři
  (2310)
  11:50 - 12:35

STŘEDA

 • Český jazyk Kři
  (2310)
  10:55 - 11:40

ČTVRTEK

 • Český jazyk Kři
  (2310)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Kři
  (2310)
  10:55 - 11:40

PÁTEK

 • Český jazyk Kři
  (2310)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Kři
  (2310)
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Člověk a jeho svět
11:50 - 12:35
Kři
(2310)
Člověk a jeho svět
11:50 - 12:35
Kři
(2310)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Člověk a jeho svět Kři
  (2310)
  11:50 - 12:35

STŘEDA

 • Člověk a jeho svět Kři
  (2310)
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Sau
(2211)

Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Šor
(2312)
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Sau
(2211)

Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Šor
(2312)
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Sau
(2211)

Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Šor
(2312)
08:15
08:30

PONDĚLÍ

 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Šor
  (2312)
  08:00 - 08:45

STŘEDA

 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Šor
  (2312)
  08:00 - 08:45

PÁTEK

 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Šor
  (2312)
  08:00 - 08:45
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Výtvarná výchova
10:55 - 11:40
Kři
(2310)
11:00
11:15
11:30

ÚTERÝ

 • Výtvarná výchova Kři
  (2310)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Hudební výchova
09:55 - 10:40
Kři
(2310)
10:00
10:15
10:30

ČTVRTEK

 • Hudební výchova Kři
  (2310)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Pracovní výchova
10:55 - 11:40
Kři
(2310)
11:00
11:15
11:30

PÁTEK

 • Pracovní výchova Kři
  (2310)
  10:55 - 11:40
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Tělesná výchova a sport
09:55 - 10:40
Ble
(Těl1)
Tělesná výchova a sport
09:55 - 10:40
Ble
(Těl2)
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
Tělesná výchova a sport
11:50 - 12:35
Ble
(Těl2)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Tělesná výchova a sport Ble
  (Těl1)
  09:55 - 10:40

ÚTERÝ

 • Tělesná výchova a sport Ble
  (Těl2)
  09:55 - 10:40

ČTVRTEK

 • Tělesná výchova a sport Ble
  (Těl2)
  11:50 - 12:35
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No events available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Informatika
08:00 - 08:45
Kři
(PC1)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Šor
(2312)
Člověk a jeho svět
08:00 - 08:45
Kři
(2310)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Šor
(2312)
Člověk a jeho svět
08:00 - 08:45
Kři
(2310)
08:15
08:30
08:45
Český jazyk
08:55 - 09:40
Šor
(2312)
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Mác
(1204)

Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Šor
(2312)
Tělesná výchova a sport
08:55 - 09:40
Lau
(Těl1)
Matematika
08:55 - 09:40
Šor
(2312)
Český jazyk
08:55 - 09:40
Šor
(2312)
09:00
09:15
09:30
09:45
Tělesná výchova a sport
09:55 - 10:40
Lau
(Těl2)
Matematika
09:55 - 10:40
Šor
(2312)
Český jazyk
09:55 - 10:40
Šor
(2312)
Výtvarná výchova
09:55 - 10:40
Šor
(2312)
Matematika
09:55 - 10:40
Šor
(2312)
10:00
10:15
10:30
10:45
Anglický jazyk
10:55 - 11:40
Mác
(1204)

Anglický jazyk
10:55 - 11:40
Šor
(2312)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Šor
(2312)
Matematika
10:55 - 11:40
Šor
(2312)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Šor
(2312)
Pracovní výchova
10:55 - 11:40
Šor
(2312)
11:00
11:15
11:30
11:45
Matematika
11:50 - 12:35
Šor
(2312)
Hudební výchova
11:50 - 12:35
Šor
(2312)
Tělesná výchova a sport
11:50 - 12:35
Lau
(Těl2)
Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Mác
(1204)

Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Šor
(2312)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Šor
(2312)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Informatika Kři
  (PC1)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Šor
  (2312)
  08:55 - 09:40
 • Tělesná výchova a sport Lau
  (Těl2)
  09:55 - 10:40
 • Anglický jazyk Mác
  (1204)
  10:55 - 11:40
 • Anglický jazyk Šor
  (2312)
  10:55 - 11:40
 • Matematika Šor
  (2312)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Český jazyk Šor
  (2312)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Mác
  (1204)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Šor
  (2312)
  08:55 - 09:40
 • Matematika Šor
  (2312)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Šor
  (2312)
  10:55 - 11:40
 • Hudební výchova Šor
  (2312)
  11:50 - 12:35

STŘEDA

 • Člověk a jeho svět Kři
  (2310)
  08:00 - 08:45
 • Tělesná výchova a sport Lau
  (Těl1)
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk Šor
  (2312)
  09:55 - 10:40
 • Matematika Šor
  (2312)
  10:55 - 11:40
 • Tělesná výchova a sport Lau
  (Těl2)
  11:50 - 12:35

ČTVRTEK

 • Český jazyk Šor
  (2312)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Šor
  (2312)
  08:55 - 09:40
 • Výtvarná výchova Šor
  (2312)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Šor
  (2312)
  10:55 - 11:40
 • Anglický jazyk Mác
  (1204)
  11:50 - 12:35
 • Anglický jazyk Šor
  (2312)
  11:50 - 12:35

PÁTEK

 • Člověk a jeho svět Kři
  (2310)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Šor
  (2312)
  08:55 - 09:40
 • Matematika Šor
  (2312)
  09:55 - 10:40
 • Pracovní výchova Šor
  (2312)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Šor
  (2312)
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Šor
(2312)
09:00
09:15
09:30
09:45
Matematika
09:55 - 10:40
Šor
(2312)
Matematika
09:55 - 10:40
Šor
(2312)
10:00
10:15
10:30
10:45
Matematika
10:55 - 11:40
Šor
(2312)
11:00
11:15
11:30
11:45
Matematika
11:50 - 12:35
Šor
(2312)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Matematika Šor
  (2312)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Matematika Šor
  (2312)
  09:55 - 10:40

STŘEDA

 • Matematika Šor
  (2312)
  10:55 - 11:40

ČTVRTEK

 • Matematika Šor
  (2312)
  08:55 - 09:40

PÁTEK

 • Matematika Šor
  (2312)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Informatika
08:00 - 08:45
Kři
(PC1)
08:15
08:30

PONDĚLÍ

 • Informatika Kři
  (PC1)
  08:00 - 08:45
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Šor
(2312)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Šor
(2312)
08:15
08:30
08:45
Český jazyk
08:55 - 09:40
Šor
(2312)
Český jazyk
08:55 - 09:40
Šor
(2312)
09:00
09:15
09:30
09:45
Český jazyk
09:55 - 10:40
Šor
(2312)
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Šor
(2312)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Šor
(2312)
11:00
11:15
11:30
11:45
Český jazyk
11:50 - 12:35
Šor
(2312)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Šor
  (2312)
  08:55 - 09:40

ÚTERÝ

 • Český jazyk Šor
  (2312)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Šor
  (2312)
  10:55 - 11:40

STŘEDA

 • Český jazyk Šor
  (2312)
  09:55 - 10:40

ČTVRTEK

 • Český jazyk Šor
  (2312)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Šor
  (2312)
  10:55 - 11:40

PÁTEK

 • Český jazyk Šor
  (2312)
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk Šor
  (2312)
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Člověk a jeho svět
08:00 - 08:45
Kři
(2310)
Člověk a jeho svět
08:00 - 08:45
Kři
(2310)
08:15
08:30

STŘEDA

 • Člověk a jeho svět Kři
  (2310)
  08:00 - 08:45

PÁTEK

 • Člověk a jeho svět Kři
  (2310)
  08:00 - 08:45
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Mác
(1204)

Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Šor
(2312)
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
Anglický jazyk
10:55 - 11:40
Mác
(1204)

Anglický jazyk
10:55 - 11:40
Šor
(2312)
11:00
11:15
11:30
11:45
Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Mác
(1204)

Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Šor
(2312)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Anglický jazyk Mác
  (1204)
  10:55 - 11:40
 • Anglický jazyk Šor
  (2312)
  10:55 - 11:40

ÚTERÝ

 • Anglický jazyk Mác
  (1204)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Šor
  (2312)
  08:55 - 09:40

ČTVRTEK

 • Anglický jazyk Mác
  (1204)
  11:50 - 12:35
 • Anglický jazyk Šor
  (2312)
  11:50 - 12:35
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Výtvarná výchova
09:55 - 10:40
Šor
(2312)
10:00
10:15
10:30

ČTVRTEK

 • Výtvarná výchova Šor
  (2312)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Hudební výchova
11:50 - 12:35
Šor
(2312)
12:00
12:15
12:30

ÚTERÝ

 • Hudební výchova Šor
  (2312)
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Pracovní výchova
10:55 - 11:40
Šor
(2312)
11:00
11:15
11:30

PÁTEK

 • Pracovní výchova Šor
  (2312)
  10:55 - 11:40
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Tělesná výchova a sport
08:55 - 09:40
Lau
(Těl1)
09:00
09:15
09:30
09:45
Tělesná výchova a sport
09:55 - 10:40
Lau
(Těl2)
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
Tělesná výchova a sport
11:50 - 12:35
Lau
(Těl2)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Tělesná výchova a sport Lau
  (Těl2)
  09:55 - 10:40

STŘEDA

 • Tělesná výchova a sport Lau
  (Těl1)
  08:55 - 09:40
 • Tělesná výchova a sport Lau
  (Těl2)
  11:50 - 12:35
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No events available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ham
(1208)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ham
(1208)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ham
(1208)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ham
(1208)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ham
(1208)
08:15
08:30
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Ham
(1208)
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Sau
(2211)

Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Uml
(2210)
Matematika
08:55 - 09:40
Ham
(1208)
Matematika
08:55 - 09:40
Ham
(1208)
Matematika
08:55 - 09:40
Ham
(1208)
09:00
09:15
09:30
09:45
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Ham
(1208)
Matematika
09:55 - 10:40
Ham
(1208)
Výtvarná výchova
09:55 - 10:40
Ham
(1208)
Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Sau
(2211)

Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Uml
(2210)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Ham
(1208)
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Ham
(1208)
Tělesná výchova a sport
10:55 - 11:40
Ham
(Těl2)
Informatika
10:55 - 11:40
Ham
(PC1)
Tělesná výchova a sport
10:55 - 11:40
Ham
(Těl1)
Výtvarná výchova
10:55 - 11:40
Ham
(1208)
11:00
11:15
11:30
11:45
Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Sau
(2211)

Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Uml
(2210)
Pracovní výchova
11:50 - 12:35
Ham
(1208)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Ham
(1208)
Člověk a jeho svět
11:50 - 12:35
Ham
(1208)
Hudební výchova
11:50 - 12:35
Pta
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Ham
  (1208)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Ham
  (1208)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a jeho svět Ham
  (1208)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Ham
  (1208)
  10:55 - 11:40
 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  11:50 - 12:35
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Český jazyk Ham
  (1208)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  08:55 - 09:40
 • Matematika Ham
  (1208)
  09:55 - 10:40
 • Tělesná výchova a sport Ham
  (Těl2)
  10:55 - 11:40
 • Pracovní výchova Ham
  (1208)
  11:50 - 12:35

STŘEDA

 • Český jazyk Ham
  (1208)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Ham
  (1208)
  08:55 - 09:40
 • Výtvarná výchova Ham
  (1208)
  09:55 - 10:40
 • Informatika Ham
  (PC1)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Ham
  (1208)
  11:50 - 12:35

ČTVRTEK

 • Český jazyk Ham
  (1208)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Ham
  (1208)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  09:55 - 10:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  09:55 - 10:40
 • Tělesná výchova a sport Ham
  (Těl1)
  10:55 - 11:40
 • Člověk a jeho svět Ham
  (1208)
  11:50 - 12:35

PÁTEK

 • Český jazyk Ham
  (1208)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Ham
  (1208)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a jeho svět Ham
  (1208)
  09:55 - 10:40
 • Výtvarná výchova Ham
  (1208)
  10:55 - 11:40
 • Hudební výchova Pta
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Ham
(1208)
Matematika
08:55 - 09:40
Ham
(1208)
Matematika
08:55 - 09:40
Ham
(1208)
Matematika
08:55 - 09:40
Ham
(1208)
09:00
09:15
09:30
09:45
Matematika
09:55 - 10:40
Ham
(1208)
10:00
10:15
10:30

PONDĚLÍ

 • Matematika Ham
  (1208)
  08:55 - 09:40

ÚTERÝ

 • Matematika Ham
  (1208)
  09:55 - 10:40

STŘEDA

 • Matematika Ham
  (1208)
  08:55 - 09:40

ČTVRTEK

 • Matematika Ham
  (1208)
  08:55 - 09:40

PÁTEK

 • Matematika Ham
  (1208)
  08:55 - 09:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Informatika
10:55 - 11:40
Ham
(PC1)
11:00
11:15
11:30

STŘEDA

 • Informatika Ham
  (PC1)
  10:55 - 11:40
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ham
(1208)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ham
(1208)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ham
(1208)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ham
(1208)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ham
(1208)
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Ham
(1208)
11:00
11:15
11:30
11:45
Český jazyk
11:50 - 12:35
Ham
(1208)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Ham
  (1208)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Ham
  (1208)
  10:55 - 11:40

ÚTERÝ

 • Český jazyk Ham
  (1208)
  08:00 - 08:45

STŘEDA

 • Český jazyk Ham
  (1208)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Ham
  (1208)
  11:50 - 12:35

ČTVRTEK

 • Český jazyk Ham
  (1208)
  08:00 - 08:45

PÁTEK

 • Český jazyk Ham
  (1208)
  08:00 - 08:45
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Ham
(1208)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Ham
(1208)
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
Člověk a jeho svět
11:50 - 12:35
Ham
(1208)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Člověk a jeho svět Ham
  (1208)
  09:55 - 10:40

ČTVRTEK

 • Člověk a jeho svět Ham
  (1208)
  11:50 - 12:35

PÁTEK

 • Člověk a jeho svět Ham
  (1208)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Sau
(2211)

Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Uml
(2210)
09:00
09:15
09:30
09:45
Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Sau
(2211)

Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Uml
(2210)
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Sau
(2211)

Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Uml
(2210)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  11:50 - 12:35
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  08:55 - 09:40

ČTVRTEK

 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  09:55 - 10:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  09:55 - 10:40
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Výtvarná výchova
09:55 - 10:40
Ham
(1208)
10:00
10:15
10:30
10:45
Výtvarná výchova
10:55 - 11:40
Ham
(1208)
11:00
11:15
11:30

STŘEDA

 • Výtvarná výchova Ham
  (1208)
  09:55 - 10:40

PÁTEK

 • Výtvarná výchova Ham
  (1208)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Hudební výchova
11:50 - 12:35
Pta
12:00
12:15
12:30

PÁTEK

 • Hudební výchova Pta
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Pracovní výchova
11:50 - 12:35
Ham
(1208)
12:00
12:15
12:30

ÚTERÝ

 • Pracovní výchova Ham
  (1208)
  11:50 - 12:35
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Tělesná výchova a sport
10:55 - 11:40
Ham
(Těl2)
Tělesná výchova a sport
10:55 - 11:40
Ham
(Těl1)
11:00
11:15
11:30

ÚTERÝ

 • Tělesná výchova a sport Ham
  (Těl2)
  10:55 - 11:40

ČTVRTEK

 • Tělesná výchova a sport Ham
  (Těl1)
  10:55 - 11:40
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No events available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Bar
(4310)

Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Hol
(4210)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Čan
(1310)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Čan
(1310)
Matematika
08:00 - 08:45
Čan
(1310)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Čan
(1310)
08:15
08:30
08:45
Český jazyk
08:55 - 09:40
Čan
(1310)
Matematika
08:55 - 09:40
Čan
(1310)
Matematika
08:55 - 09:40
Čan
(1310)
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Bar
(4310)

Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Hol
(4210)
Matematika
08:55 - 09:40
Čan
(1310)
09:00
09:15
09:30
09:45
Matematika
09:55 - 10:40
Čan
(1310)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Čan
(1310)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Čan
(1310)
Tělesná výchova a sport
09:55 - 10:40
Čan
(Těl2)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Čan
(1310)
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Čan
(1310)
Tělesná výchova a sport
10:55 - 11:40
Čan
(Těl1)
Anglický jazyk
10:55 - 11:40
Bar
(4310)

Anglický jazyk
10:55 - 11:40
Hol
(4210)
Informatika
10:55 - 11:40
Čan
(PC1)
Pracovní výchova
10:55 - 11:40
Čan
(1310)
11:00
11:15
11:30
11:45
Hudební výchova
11:50 - 12:35
Čan
(1310)
Výtvarná výchova
11:50 - 12:35
Čan
(1310)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Čan
(1310)
Výtvarná výchova
11:50 - 12:35
Čan
(1310)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Čan
(1310)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Hol
  (4210)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Čan
  (1310)
  08:55 - 09:40
 • Matematika Čan
  (1310)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Čan
  (1310)
  10:55 - 11:40
 • Hudební výchova Čan
  (1310)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Český jazyk Čan
  (1310)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Čan
  (1310)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a jeho svět Čan
  (1310)
  09:55 - 10:40
 • Tělesná výchova a sport Čan
  (Těl1)
  10:55 - 11:40
 • Výtvarná výchova Čan
  (1310)
  11:50 - 12:35

STŘEDA

 • Český jazyk Čan
  (1310)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Čan
  (1310)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a jeho svět Čan
  (1310)
  09:55 - 10:40
 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  10:55 - 11:40
 • Anglický jazyk Hol
  (4210)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Čan
  (1310)
  11:50 - 12:35

ČTVRTEK

 • Matematika Čan
  (1310)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Hol
  (4210)
  08:55 - 09:40
 • Tělesná výchova a sport Čan
  (Těl2)
  09:55 - 10:40
 • Informatika Čan
  (PC1)
  10:55 - 11:40
 • Výtvarná výchova Čan
  (1310)
  11:50 - 12:35

PÁTEK

 • Český jazyk Čan
  (1310)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Čan
  (1310)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a jeho svět Čan
  (1310)
  09:55 - 10:40
 • Pracovní výchova Čan
  (1310)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Čan
  (1310)
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Matematika
08:00 - 08:45
Čan
(1310)
08:15
08:30
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Čan
(1310)
Matematika
08:55 - 09:40
Čan
(1310)
Matematika
08:55 - 09:40
Čan
(1310)
09:00
09:15
09:30
09:45
Matematika
09:55 - 10:40
Čan
(1310)
10:00
10:15
10:30

PONDĚLÍ

 • Matematika Čan
  (1310)
  09:55 - 10:40

ÚTERÝ

 • Matematika Čan
  (1310)
  08:55 - 09:40

STŘEDA

 • Matematika Čan
  (1310)
  08:55 - 09:40

ČTVRTEK

 • Matematika Čan
  (1310)
  08:00 - 08:45

PÁTEK

 • Matematika Čan
  (1310)
  08:55 - 09:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Informatika
10:55 - 11:40
Čan
(PC1)
11:00
11:15
11:30

ČTVRTEK

 • Informatika Čan
  (PC1)
  10:55 - 11:40
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Čan
(1310)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Čan
(1310)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Čan
(1310)
08:15
08:30
08:45
Český jazyk
08:55 - 09:40
Čan
(1310)
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Čan
(1310)
11:00
11:15
11:30
11:45
Český jazyk
11:50 - 12:35
Čan
(1310)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Čan
(1310)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Čan
  (1310)
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk Čan
  (1310)
  10:55 - 11:40

ÚTERÝ

 • Český jazyk Čan
  (1310)
  08:00 - 08:45

STŘEDA

 • Český jazyk Čan
  (1310)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Čan
  (1310)
  11:50 - 12:35

PÁTEK

 • Český jazyk Čan
  (1310)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Čan
  (1310)
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Čan
(1310)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Čan
(1310)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Čan
(1310)
10:00
10:15
10:30

ÚTERÝ

 • Člověk a jeho svět Čan
  (1310)
  09:55 - 10:40

STŘEDA

 • Člověk a jeho svět Čan
  (1310)
  09:55 - 10:40

PÁTEK

 • Člověk a jeho svět Čan
  (1310)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Bar
(4310)

Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Hol
(4210)
08:15
08:30
08:45
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Bar
(4310)

Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Hol
(4210)
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
Anglický jazyk
10:55 - 11:40
Bar
(4310)

Anglický jazyk
10:55 - 11:40
Hol
(4210)
11:00
11:15
11:30

PONDĚLÍ

 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Hol
  (4210)
  08:00 - 08:45

STŘEDA

 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  10:55 - 11:40
 • Anglický jazyk Hol
  (4210)
  10:55 - 11:40

ČTVRTEK

 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Hol
  (4210)
  08:55 - 09:40
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Výtvarná výchova
11:50 - 12:35
Čan
(1310)
Výtvarná výchova
11:50 - 12:35
Čan
(1310)
12:00
12:15
12:30

ÚTERÝ

 • Výtvarná výchova Čan
  (1310)
  11:50 - 12:35

ČTVRTEK

 • Výtvarná výchova Čan
  (1310)
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Hudební výchova
11:50 - 12:35
Čan
(1310)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Hudební výchova Čan
  (1310)
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Pracovní výchova
10:55 - 11:40
Čan
(1310)
11:00
11:15
11:30

PÁTEK

 • Pracovní výchova Čan
  (1310)
  10:55 - 11:40
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Tělesná výchova a sport
09:55 - 10:40
Čan
(Těl2)
10:00
10:15
10:30
10:45
Tělesná výchova a sport
10:55 - 11:40
Čan
(Těl1)
11:00
11:15
11:30

ÚTERÝ

 • Tělesná výchova a sport Čan
  (Těl1)
  10:55 - 11:40

ČTVRTEK

 • Tělesná výchova a sport Čan
  (Těl2)
  09:55 - 10:40
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No events available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ptá
(1309)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ptá
(1309)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ptá
(1309)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ptá
(1309)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ptá
(1309)
08:15
08:30
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Ptá
(1309)
Matematika
08:55 - 09:40
Ptá
(1309)
Matematika
08:55 - 09:40
Ptá
(1309)
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Sem
(4208)

Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Uml
(2210)
Matematika
08:55 - 09:40
Ptá
(1309)
09:00
09:15
09:30
09:45
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Ptá
(1309)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Ptá
(1309)
Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Sem
(4208)

Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Uml
(2210)
Matematika
09:55 - 10:40
Ptá
(1309)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Ptá
(1309)
10:00
10:15
10:30
10:45
Anglický jazyk
10:55 - 11:40
Sem
(4208)

Anglický jazyk
10:55 - 11:40
Uml
(2210)
Výtvarná výchova
10:55 - 11:40
Ptá
(1309)
Tělesná výchova a sport
10:55 - 11:40
Ptá
(Těl1)
Výtvarná výchova
10:55 - 11:40
Ptá
(1309)
Tělesná výchova a sport
10:55 - 11:40
Ptá
(Těl2)
11:00
11:15
11:30
11:45
Hudební výchova
11:50 - 12:35
Ptá
(1309)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Ptá
(1309)
Pracovní výchova
11:50 - 12:35
Ptá
(1309)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Ptá
(1309)
Informatika
11:50 - 12:35
Ham
(PC1)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Ptá
  (1309)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Ptá
  (1309)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a jeho svět Ptá
  (1309)
  09:55 - 10:40
 • Anglický jazyk Sem
  (4208)
  10:55 - 11:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  10:55 - 11:40
 • Hudební výchova Ptá
  (1309)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Český jazyk Ptá
  (1309)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Ptá
  (1309)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a jeho svět Ptá
  (1309)
  09:55 - 10:40
 • Výtvarná výchova Ptá
  (1309)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Ptá
  (1309)
  11:50 - 12:35

STŘEDA

 • Český jazyk Ptá
  (1309)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Ptá
  (1309)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Sem
  (4208)
  09:55 - 10:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  09:55 - 10:40
 • Tělesná výchova a sport Ptá
  (Těl1)
  10:55 - 11:40
 • Pracovní výchova Ptá
  (1309)
  11:50 - 12:35

ČTVRTEK

 • Český jazyk Ptá
  (1309)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Sem
  (4208)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  08:55 - 09:40
 • Matematika Ptá
  (1309)
  09:55 - 10:40
 • Výtvarná výchova Ptá
  (1309)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Ptá
  (1309)
  11:50 - 12:35

PÁTEK

 • Český jazyk Ptá
  (1309)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Ptá
  (1309)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a jeho svět Ptá
  (1309)
  09:55 - 10:40
 • Tělesná výchova a sport Ptá
  (Těl2)
  10:55 - 11:40
 • Informatika Ham
  (PC1)
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Ptá
(1309)
Matematika
08:55 - 09:40
Ptá
(1309)
Matematika
08:55 - 09:40
Ptá
(1309)
Matematika
08:55 - 09:40
Ptá
(1309)
09:00
09:15
09:30
09:45
Matematika
09:55 - 10:40
Ptá
(1309)
10:00
10:15
10:30

PONDĚLÍ

 • Matematika Ptá
  (1309)
  08:55 - 09:40

ÚTERÝ

 • Matematika Ptá
  (1309)
  08:55 - 09:40

STŘEDA

 • Matematika Ptá
  (1309)
  08:55 - 09:40

ČTVRTEK

 • Matematika Ptá
  (1309)
  09:55 - 10:40

PÁTEK

 • Matematika Ptá
  (1309)
  08:55 - 09:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Informatika
11:50 - 12:35
Ham
(PC1)
12:00
12:15
12:30

PÁTEK

 • Informatika Ham
  (PC1)
  11:50 - 12:35
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ptá
(1309)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ptá
(1309)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ptá
(1309)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ptá
(1309)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Ptá
(1309)
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
Český jazyk
11:50 - 12:35
Ptá
(1309)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Ptá
(1309)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Ptá
  (1309)
  08:00 - 08:45

ÚTERÝ

 • Český jazyk Ptá
  (1309)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Ptá
  (1309)
  11:50 - 12:35

STŘEDA

 • Český jazyk Ptá
  (1309)
  08:00 - 08:45

ČTVRTEK

 • Český jazyk Ptá
  (1309)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Ptá
  (1309)
  11:50 - 12:35

PÁTEK

 • Český jazyk Ptá
  (1309)
  08:00 - 08:45
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Ptá
(1309)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Ptá
(1309)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Ptá
(1309)
10:00
10:15
10:30

PONDĚLÍ

 • Člověk a jeho svět Ptá
  (1309)
  09:55 - 10:40

ÚTERÝ

 • Člověk a jeho svět Ptá
  (1309)
  09:55 - 10:40

PÁTEK

 • Člověk a jeho svět Ptá
  (1309)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Sem
(4208)

Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Uml
(2210)
09:00
09:15
09:30
09:45
Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Sem
(4208)

Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Uml
(2210)
10:00
10:15
10:30
10:45
Anglický jazyk
10:55 - 11:40
Sem
(4208)

Anglický jazyk
10:55 - 11:40
Uml
(2210)
11:00
11:15
11:30

PONDĚLÍ

 • Anglický jazyk Sem
  (4208)
  10:55 - 11:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  10:55 - 11:40

STŘEDA

 • Anglický jazyk Sem
  (4208)
  09:55 - 10:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  09:55 - 10:40

ČTVRTEK

 • Anglický jazyk Sem
  (4208)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  08:55 - 09:40
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Výtvarná výchova
10:55 - 11:40
Ptá
(1309)
Výtvarná výchova
10:55 - 11:40
Ptá
(1309)
11:00
11:15
11:30

ÚTERÝ

 • Výtvarná výchova Ptá
  (1309)
  10:55 - 11:40

ČTVRTEK

 • Výtvarná výchova Ptá
  (1309)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Hudební výchova
11:50 - 12:35
Ptá
(1309)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Hudební výchova Ptá
  (1309)
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Pracovní výchova
11:50 - 12:35
Ptá
(1309)
12:00
12:15
12:30

STŘEDA

 • Pracovní výchova Ptá
  (1309)
  11:50 - 12:35
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Tělesná výchova a sport
10:55 - 11:40
Ptá
(Těl1)
Tělesná výchova a sport
10:55 - 11:40
Ptá
(Těl2)
11:00
11:15
11:30

STŘEDA

 • Tělesná výchova a sport Ptá
  (Těl1)
  10:55 - 11:40

PÁTEK

 • Tělesná výchova a sport Ptá
  (Těl2)
  10:55 - 11:40
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No events available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Pech
(1210)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Pech
(1210)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Pech
(1210)
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Uml
(2210)

Informatika
08:00 - 08:45
Pech
(PC1)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Pech
(1210)
08:15
08:30
08:45
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Bar
(4310)

Informatika
08:55 - 09:40
Chr
(PC1)
Hudební výchova
08:55 - 09:40
Heg
(1109)
Matematika
08:55 - 09:40
Říh
(1210)
Český jazyk
08:55 - 09:40
Pech
(1210)
Člověk a jeho svět
08:55 - 09:40
Pech
(1210)
09:00
09:15
09:30
09:45
Matematika
09:55 - 10:40
Říh
(1210)
Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Bar
(4310)

Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Uml
(2210)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Pech
(1210)
Výtvarná výchova
09:55 - 10:40
Bar
(1210)
Matematika
09:55 - 10:40
Říh
(1210)
10:00
10:15
10:30
10:45
Tělesná výchova a sport
10:55 - 11:40
Český jazyk
10:55 - 11:40
Pech
(1210)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Pech
(1210)
Výtvarná výchova
10:55 - 11:40
Bar
(1210)
Anglický jazyk
10:55 - 11:40
Bar
(4310)

Anglický jazyk
10:55 - 11:40
Uml
(2210)
11:00
11:15
11:30
11:45
Člověk a jeho svět
11:50 - 12:35
Pech
(1210)
Matematika
11:50 - 12:35
Říh
(1210)
Pracovní výchova
11:50 - 12:35
Pech
(1210)
Matematika
11:50 - 12:35
Říh
(1210)
Tělesná výchova a sport
11:50 - 12:35
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Pech
  (1210)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  08:55 - 09:40
 • Informatika Chr
  (PC1)
  08:55 - 09:40
 • Matematika Říh
  (1210)
  09:55 - 10:40
 • Tělesná výchova a sport
  10:55 - 11:40
 • Člověk a jeho svět Pech
  (1210)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Český jazyk Pech
  (1210)
  08:00 - 08:45
 • Hudební výchova Heg
  (1109)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  09:55 - 10:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Pech
  (1210)
  10:55 - 11:40
 • Matematika Říh
  (1210)
  11:50 - 12:35

STŘEDA

 • Český jazyk Pech
  (1210)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Říh
  (1210)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a jeho svět Pech
  (1210)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Pech
  (1210)
  10:55 - 11:40
 • Pracovní výchova Pech
  (1210)
  11:50 - 12:35

ČTVRTEK

 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  08:00 - 08:45
 • Informatika Pech
  (PC1)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Pech
  (1210)
  08:55 - 09:40
 • Výtvarná výchova Bar
  (1210)
  09:55 - 10:40
 • Výtvarná výchova Bar
  (1210)
  10:55 - 11:40
 • Matematika Říh
  (1210)
  11:50 - 12:35

PÁTEK

 • Český jazyk Pech
  (1210)
  08:00 - 08:45
 • Člověk a jeho svět Pech
  (1210)
  08:55 - 09:40
 • Matematika Říh
  (1210)
  09:55 - 10:40
 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  10:55 - 11:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  10:55 - 11:40
 • Tělesná výchova a sport
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Říh
(1210)
09:00
09:15
09:30
09:45
Matematika
09:55 - 10:40
Říh
(1210)
Matematika
09:55 - 10:40
Říh
(1210)
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
Matematika
11:50 - 12:35
Říh
(1210)
Matematika
11:50 - 12:35
Říh
(1210)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Matematika Říh
  (1210)
  09:55 - 10:40

ÚTERÝ

 • Matematika Říh
  (1210)
  11:50 - 12:35

STŘEDA

 • Matematika Říh
  (1210)
  08:55 - 09:40

ČTVRTEK

 • Matematika Říh
  (1210)
  11:50 - 12:35

PÁTEK

 • Matematika Říh
  (1210)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Informatika
08:00 - 08:45
Pech
(PC1)
08:15
08:30
08:45
Informatika
08:55 - 09:40
Chr
(PC1)
09:00
09:15
09:30

PONDĚLÍ

 • Informatika Chr
  (PC1)
  08:55 - 09:40

ČTVRTEK

 • Informatika Pech
  (PC1)
  08:00 - 08:45
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Pech
(1210)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Pech
(1210)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Pech
(1210)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Pech
(1210)
08:15
08:30
08:45
Český jazyk
08:55 - 09:40
Pech
(1210)
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Pech
(1210)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Pech
(1210)
11:00
11:15
11:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Pech
  (1210)
  08:00 - 08:45

ÚTERÝ

 • Český jazyk Pech
  (1210)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Pech
  (1210)
  10:55 - 11:40

STŘEDA

 • Český jazyk Pech
  (1210)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Pech
  (1210)
  10:55 - 11:40

ČTVRTEK

 • Český jazyk Pech
  (1210)
  08:55 - 09:40

PÁTEK

 • Český jazyk Pech
  (1210)
  08:00 - 08:45
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Člověk a jeho svět
08:55 - 09:40
Pech
(1210)
09:00
09:15
09:30
09:45
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Pech
(1210)
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
Člověk a jeho svět
11:50 - 12:35
Pech
(1210)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Člověk a jeho svět Pech
  (1210)
  11:50 - 12:35

STŘEDA

 • Člověk a jeho svět Pech
  (1210)
  09:55 - 10:40

PÁTEK

 • Člověk a jeho svět Pech
  (1210)
  08:55 - 09:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Uml
(2210)
08:15
08:30
08:45
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Bar
(4310)
09:00
09:15
09:30
09:45
Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Bar
(4310)

Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Uml
(2210)
10:00
10:15
10:30
10:45
Anglický jazyk
10:55 - 11:40
Bar
(4310)

Anglický jazyk
10:55 - 11:40
Uml
(2210)
11:00
11:15
11:30

PONDĚLÍ

 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  08:55 - 09:40

ÚTERÝ

 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  09:55 - 10:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  09:55 - 10:40

ČTVRTEK

 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  08:00 - 08:45

PÁTEK

 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  10:55 - 11:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  10:55 - 11:40
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Výtvarná výchova
09:55 - 10:40
Bar
(1210)
10:00
10:15
10:30
10:45
Výtvarná výchova
10:55 - 11:40
Bar
(1210)
11:00
11:15
11:30

ČTVRTEK

 • Výtvarná výchova Bar
  (1210)
  09:55 - 10:40
 • Výtvarná výchova Bar
  (1210)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Hudební výchova
08:55 - 09:40
Heg
(1109)
09:00
09:15
09:30

ÚTERÝ

 • Hudební výchova Heg
  (1109)
  08:55 - 09:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Pracovní výchova
11:50 - 12:35
Pech
(1210)
12:00
12:15
12:30

STŘEDA

 • Pracovní výchova Pech
  (1210)
  11:50 - 12:35
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Tělesná výchova a sport
10:55 - 11:40
11:00
11:15
11:30
11:45
Tělesná výchova a sport
11:50 - 12:35
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Tělesná výchova a sport
  10:55 - 11:40

PÁTEK

 • Tělesná výchova a sport
  11:50 - 12:35
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No events available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Matematika
08:00 - 08:45
Mác
(1204)
Matematika
08:00 - 08:45
Mác
(1204)
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Bar
(4310)

Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Uml
(2210)
Pracovní výchova
08:00 - 08:45
Bar
(1204)
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Bar
(4310)

Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Uml
(2210)
08:15
08:30
08:45
Český jazyk
08:55 - 09:40
Mác
(1204)
Výtvarná výchova
08:55 - 09:40
Pek
(1111)
Matematika
08:55 - 09:40
Mác
(1204)
Český jazyk
08:55 - 09:40
Mác
(1204)
Člověk a jeho svět
08:55 - 09:40
Mác
(1204)
09:00
09:15
09:30
09:45
Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Bar
(4310)

Informatika
09:55 - 10:40
Chr
(PC1)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Mác
(1204)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Mác
(1204)
Český jazyk
09:55 - 10:40
Mác
(1204)
Český jazyk
09:55 - 10:40
Mác
(1204)
10:00
10:15
10:30
10:45
Tělesná výchova a sport
10:55 - 11:40
Výtvarná výchova
10:55 - 11:40
Pek
(1111)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Mác
(1204)
Matematika
10:55 - 11:40
Mác
(1204)
Matematika
10:55 - 11:40
Mác
(1204)
11:00
11:15
11:30
11:45
Hudební výchova
11:50 - 12:35
Heg
(1109)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Mác
(1204)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Mác
(1204)
Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Uml
(2210)

Informatika
11:50 - 12:35
Pech
(PC1)
Tělesná výchova a sport
11:50 - 12:35
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Matematika Mác
  (1204)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Mác
  (1204)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  09:55 - 10:40
 • Informatika Chr
  (PC1)
  09:55 - 10:40
 • Tělesná výchova a sport
  10:55 - 11:40
 • Hudební výchova Heg
  (1109)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Matematika Mác
  (1204)
  08:00 - 08:45
 • Výtvarná výchova Pek
  (1111)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a jeho svět Mác
  (1204)
  09:55 - 10:40
 • Výtvarná výchova Pek
  (1111)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Mác
  (1204)
  11:50 - 12:35

STŘEDA

 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Mác
  (1204)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a jeho svět Mác
  (1204)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Mác
  (1204)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Mác
  (1204)
  11:50 - 12:35

ČTVRTEK

 • Pracovní výchova Bar
  (1204)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Mác
  (1204)
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk Mác
  (1204)
  09:55 - 10:40
 • Matematika Mác
  (1204)
  10:55 - 11:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  11:50 - 12:35
 • Informatika Pech
  (PC1)
  11:50 - 12:35

PÁTEK

 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  08:00 - 08:45
 • Člověk a jeho svět Mác
  (1204)
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk Mác
  (1204)
  09:55 - 10:40
 • Matematika Mác
  (1204)
  10:55 - 11:40
 • Tělesná výchova a sport
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Matematika
08:00 - 08:45
Mác
(1204)
Matematika
08:00 - 08:45
Mác
(1204)
08:15
08:30
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Mác
(1204)
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
Matematika
10:55 - 11:40
Mác
(1204)
Matematika
10:55 - 11:40
Mác
(1204)
11:00
11:15
11:30

PONDĚLÍ

 • Matematika Mác
  (1204)
  08:00 - 08:45

ÚTERÝ

 • Matematika Mác
  (1204)
  08:00 - 08:45

STŘEDA

 • Matematika Mác
  (1204)
  08:55 - 09:40

ČTVRTEK

 • Matematika Mác
  (1204)
  10:55 - 11:40

PÁTEK

 • Matematika Mác
  (1204)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Informatika
09:55 - 10:40
Chr
(PC1)
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
Informatika
11:50 - 12:35
Pech
(PC1)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Informatika Chr
  (PC1)
  09:55 - 10:40

ČTVRTEK

 • Informatika Pech
  (PC1)
  11:50 - 12:35
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Český jazyk
08:55 - 09:40
Mác
(1204)
Český jazyk
08:55 - 09:40
Mác
(1204)
09:00
09:15
09:30
09:45
Český jazyk
09:55 - 10:40
Mác
(1204)
Český jazyk
09:55 - 10:40
Mác
(1204)
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Mác
(1204)
11:00
11:15
11:30
11:45
Český jazyk
11:50 - 12:35
Mác
(1204)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Mác
(1204)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Mác
  (1204)
  08:55 - 09:40

ÚTERÝ

 • Český jazyk Mác
  (1204)
  11:50 - 12:35

STŘEDA

 • Český jazyk Mác
  (1204)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Mác
  (1204)
  11:50 - 12:35

ČTVRTEK

 • Český jazyk Mác
  (1204)
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk Mác
  (1204)
  09:55 - 10:40

PÁTEK

 • Český jazyk Mác
  (1204)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Člověk a jeho svět
08:55 - 09:40
Mác
(1204)
09:00
09:15
09:30
09:45
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Mác
(1204)
Člověk a jeho svět
09:55 - 10:40
Mác
(1204)
10:00
10:15
10:30

ÚTERÝ

 • Člověk a jeho svět Mác
  (1204)
  09:55 - 10:40

STŘEDA

 • Člověk a jeho svět Mác
  (1204)
  09:55 - 10:40

PÁTEK

 • Člověk a jeho svět Mác
  (1204)
  08:55 - 09:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Bar
(4310)

Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Uml
(2210)
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Bar
(4310)

Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Uml
(2210)
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Bar
(4310)
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Uml
(2210)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  09:55 - 10:40

STŘEDA

 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  08:00 - 08:45

ČTVRTEK

 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  11:50 - 12:35

PÁTEK

 • Anglický jazyk Bar
  (4310)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  08:00 - 08:45
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Výtvarná výchova
08:55 - 09:40
Pek
(1111)
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
Výtvarná výchova
10:55 - 11:40
Pek
(1111)
11:00
11:15
11:30

ÚTERÝ

 • Výtvarná výchova Pek
  (1111)
  08:55 - 09:40
 • Výtvarná výchova Pek
  (1111)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Hudební výchova
11:50 - 12:35
Heg
(1109)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Hudební výchova Heg
  (1109)
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Pracovní výchova
08:00 - 08:45
Bar
(1204)
08:15
08:30

ČTVRTEK

 • Pracovní výchova Bar
  (1204)
  08:00 - 08:45
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Tělesná výchova a sport
10:55 - 11:40
11:00
11:15
11:30
11:45
Tělesná výchova a sport
11:50 - 12:35
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Tělesná výchova a sport
  10:55 - 11:40

PÁTEK

 • Tělesná výchova a sport
  11:50 - 12:35
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No event hours available!
No events available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Hudební výchova
08:00 - 08:45
Heg
(1109)
Matematika
08:00 - 08:45
Švá
(4309)
Matematika
08:00 - 08:45
Švá
(4309)
Matematika
08:00 - 08:45
Švá
(4309)
Člověk a svět práce
08:00 - 08:45
Cap
(1111)
08:15
08:30
08:45
Český jazyk
08:55 - 09:40
Pech
(4304)
Německý jazyk
08:55 - 09:40
Dvo
(1209)
Český jazyk
08:55 - 09:40
Pech
(4311)
Fyzika
08:55 - 09:40
Chle
(2204)
Zeměpis
08:55 - 09:40
Švá
(4309)
09:00
09:15
09:30
09:45
Matematika
09:55 - 10:40
Švá
(4309)
Přírodopis
09:55 - 10:40
Švá
(2209)
Zeměpis
09:55 - 10:40
Švá
(4311)
Přírodopis
09:55 - 10:40
Švá
(4309)
Český jazyk
09:55 - 10:40
Pech
(4309)
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Pech
(4309)
Anglický jazyk
10:55 - 11:40
Uml
(2210)
Německý jazyk
10:55 - 11:40
Dvo
(1209)
Anglický jazyk
10:55 - 11:40
Uml
(2210)
Výchova ke zdraví
10:55 - 11:40
Kel
(4311)
11:00
11:15
11:30
11:45
Tělesná výchova a sport
11:50 - 12:35
Výtvarná výchova
11:50 - 12:35
Cap
(1111)
ICT
11:50 - 12:35
Chr
(PC1)
Výchova k občanství
11:50 - 12:35
Dvo
(4309)
Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Uml
(2210)
12:00
12:15
12:30
12:45
Dějepis
12:45 - 13:30
Mác
(4310)
Výtvarná výchova
12:45 - 13:30
Cap
(1111)
Seminář z matematiky
12:45 - 13:30
Han
(4204)
Tělesná výchova a sport
12:45 - 13:30
Dějepis
12:45 - 13:30
Mác
(4309)
13:00
13:15

PONDĚLÍ

 • Hudební výchova Heg
  (1109)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Pech
  (4304)
  08:55 - 09:40
 • Matematika Švá
  (4309)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Pech
  (4309)
  10:55 - 11:40
 • Tělesná výchova a sport
  11:50 - 12:35
 • Dějepis Mác
  (4310)
  12:45 - 13:30

ÚTERÝ

 • Matematika Švá
  (4309)
  08:00 - 08:45
 • Německý jazyk Dvo
  (1209)
  08:55 - 09:40
 • Přírodopis Švá
  (2209)
  09:55 - 10:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  10:55 - 11:40
 • Výtvarná výchova Cap
  (1111)
  11:50 - 12:35
 • Výtvarná výchova Cap
  (1111)
  12:45 - 13:30

STŘEDA

 • Matematika Švá
  (4309)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Pech
  (4311)
  08:55 - 09:40
 • Zeměpis Švá
  (4311)
  09:55 - 10:40
 • Německý jazyk Dvo
  (1209)
  10:55 - 11:40
 • ICT Chr
  (PC1)
  11:50 - 12:35
 • Seminář z matematiky Han
  (4204)
  12:45 - 13:30

ČTVRTEK

 • Matematika Švá
  (4309)
  08:00 - 08:45
 • Fyzika Chle
  (2204)
  08:55 - 09:40
 • Přírodopis Švá
  (4309)
  09:55 - 10:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  10:55 - 11:40
 • Výchova k občanství Dvo
  (4309)
  11:50 - 12:35
 • Tělesná výchova a sport
  12:45 - 13:30

PÁTEK

 • Člověk a svět práce Cap
  (1111)
  08:00 - 08:45
 • Zeměpis Švá
  (4309)
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk Pech
  (4309)
  09:55 - 10:40
 • Výchova ke zdraví Kel
  (4311)
  10:55 - 11:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  11:50 - 12:35
 • Dějepis Mác
  (4309)
  12:45 - 13:30
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Matematika
08:00 - 08:45
Švá
(4309)
Matematika
08:00 - 08:45
Švá
(4309)
Matematika
08:00 - 08:45
Švá
(4309)
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
Matematika
09:55 - 10:40
Švá
(4309)
10:00
10:15
10:30

PONDĚLÍ

 • Matematika Švá
  (4309)
  09:55 - 10:40

ÚTERÝ

 • Matematika Švá
  (4309)
  08:00 - 08:45

STŘEDA

 • Matematika Švá
  (4309)
  08:00 - 08:45

ČTVRTEK

 • Matematika Švá
  (4309)
  08:00 - 08:45
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
12:45
Dějepis
12:45 - 13:30
Mác
(4310)
Dějepis
12:45 - 13:30
Mác
(4309)
13:00
13:15

PONDĚLÍ

 • Dějepis Mác
  (4310)
  12:45 - 13:30

PÁTEK

 • Dějepis Mác
  (4309)
  12:45 - 13:30
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Český jazyk
08:55 - 09:40
Pech
(4304)
Český jazyk
08:55 - 09:40
Pech
(4311)
09:00
09:15
09:30
09:45
Český jazyk
09:55 - 10:40
Pech
(4309)
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Pech
(4309)
11:00
11:15
11:30

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Pech
  (4304)
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk Pech
  (4309)
  10:55 - 11:40

STŘEDA

 • Český jazyk Pech
  (4311)
  08:55 - 09:40

PÁTEK

 • Český jazyk Pech
  (4309)
  09:55 - 10:40
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Anglický jazyk
10:55 - 11:40
Uml
(2210)
Anglický jazyk
10:55 - 11:40
Uml
(2210)
11:00
11:15
11:30
11:45
Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Uml
(2210)
12:00
12:15
12:30

ÚTERÝ

 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  10:55 - 11:40

ČTVRTEK

 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  10:55 - 11:40

PÁTEK

 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Německý jazyk
08:55 - 09:40
Dvo
(1209)
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
Německý jazyk
10:55 - 11:40
Dvo
(1209)
11:00
11:15
11:30

ÚTERÝ

 • Německý jazyk Dvo
  (1209)
  08:55 - 09:40

STŘEDA

 • Německý jazyk Dvo
  (1209)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Výtvarná výchova
11:50 - 12:35
Cap
(1111)
12:00
12:15
12:30
12:45
Výtvarná výchova
12:45 - 13:30
Cap
(1111)
13:00
13:15

ÚTERÝ

 • Výtvarná výchova Cap
  (1111)
  11:50 - 12:35
 • Výtvarná výchova Cap
  (1111)
  12:45 - 13:30
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Hudební výchova
08:00 - 08:45
Heg
(1109)
08:15
08:30

PONDĚLÍ

 • Hudební výchova Heg
  (1109)
  08:00 - 08:45
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Přírodopis
09:55 - 10:40
Švá
(2209)
Přírodopis
09:55 - 10:40
Švá
(4309)
10:00
10:15
10:30

ÚTERÝ

 • Přírodopis Švá
  (2209)
  09:55 - 10:40

ČTVRTEK

 • Přírodopis Švá
  (4309)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Zeměpis
08:55 - 09:40
Švá
(4309)
09:00
09:15
09:30
09:45
Zeměpis
09:55 - 10:40
Švá
(4311)
10:00
10:15
10:30

STŘEDA

 • Zeměpis Švá
  (4311)
  09:55 - 10:40

PÁTEK

 • Zeměpis Švá
  (4309)
  08:55 - 09:40
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Fyzika
08:55 - 09:40
Chle
(2204)
09:00
09:15
09:30

ČTVRTEK

 • Fyzika Chle
  (2204)
  08:55 - 09:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Tělesná výchova a sport
11:50 - 12:35
12:00
12:15
12:30
12:45
Tělesná výchova a sport
12:45 - 13:30
13:00
13:15

PONDĚLÍ

 • Tělesná výchova a sport
  11:50 - 12:35

ČTVRTEK

 • Tělesná výchova a sport
  12:45 - 13:30
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Člověk a svět práce
08:00 - 08:45
Cap
(1111)
08:15
08:30

PÁTEK

 • Člověk a svět práce Cap
  (1111)
  08:00 - 08:45
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Výchova k občanství
11:50 - 12:35
Dvo
(4309)
12:00
12:15
12:30

ČTVRTEK

 • Výchova k občanství Dvo
  (4309)
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
ICT
11:50 - 12:35
Chr
(PC1)
12:00
12:15
12:30

STŘEDA

 • ICT Chr
  (PC1)
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
12:45
Seminář z matematiky
12:45 - 13:30
Han
(4204)
13:00
13:15

STŘEDA

 • Seminář z matematiky Han
  (4204)
  12:45 - 13:30
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Výchova ke zdraví
10:55 - 11:40
Kel
(4311)
11:00
11:15
11:30

PÁTEK

 • Výchova ke zdraví Kel
  (4311)
  10:55 - 11:40
No events available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Německý jazyk
08:00 - 08:45
Dvo
(1209)

Německý jazyk
08:00 - 08:45
Eck
(4309)
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Sau
(2211)

Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Uml
(2210)
Výchova ke zdraví
08:00 - 08:45
Kel
(4311)
Dějepis
08:00 - 08:45
Mác
(4204)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Nov
(4204)
08:15
08:30
08:45
Přírodopis
08:55 - 09:40
Švá
(2209)
Zeměpis
08:55 - 09:40
Švá
(4309)
Matematika
08:55 - 09:40
Chr
(4304)
Zeměpis
08:55 - 09:40
Švá
(4311)
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Sau
(2211)

Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Uml
(2210)
09:00
09:15
09:30
09:45
Výtvarná výchova
09:55 - 10:40
Cap
(1111)
Výchova k občanství
09:55 - 10:40
Dvo
(4311)
Český jazyk
09:55 - 10:40
Nov
(4204)
Matematika
09:55 - 10:40
Chr
(4304)
Člověk a svět práce
09:55 - 10:40
Cap
(1111)
10:00
10:15
10:30
10:45
Výtvarná výchova
10:55 - 11:40
Cap
(1111)
Matematika
10:55 - 11:40
Chr
(4304)
Přírodopis
10:55 - 11:40
Švá
(4309)
Německý jazyk
10:55 - 11:40
Dvo
(1209)

Německý jazyk
10:55 - 11:40
Eck
(1109)
Matematika
10:55 - 11:40
Chr
(4304)
11:00
11:15
11:30
11:45
Tělesná výchova a sport
11:50 - 12:35
Hudební výchova
11:50 - 12:35
Heg
(1109)
Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Sau
(2211)

Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Uml
(2210)
Český jazyk
11:50 - 12:35
Nov
(4204)
Seminář z matematiky
11:50 - 12:35
Chr
(4304)
12:00
12:15
12:30
12:45
ICT
12:45 - 13:30
Chr
(PC1)
Český jazyk
12:45 - 13:30
Nov
(4204)
Dějepis
12:45 - 13:30
Mác
(4309)
Tělesná výchova a sport
12:45 - 13:30
Fyzika
12:45 - 13:30
Chle
(2204)
13:00
13:15

PONDĚLÍ

 • Německý jazyk Dvo
  (1209)
  08:00 - 08:45
 • Německý jazyk Eck
  (4309)
  08:00 - 08:45
 • Přírodopis Švá
  (2209)
  08:55 - 09:40
 • Výtvarná výchova Cap
  (1111)
  09:55 - 10:40
 • Výtvarná výchova Cap
  (1111)
  10:55 - 11:40
 • Tělesná výchova a sport
  11:50 - 12:35
 • ICT Chr
  (PC1)
  12:45 - 13:30

ÚTERÝ

 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  08:00 - 08:45
 • Zeměpis Švá
  (4309)
  08:55 - 09:40
 • Výchova k občanství Dvo
  (4311)
  09:55 - 10:40
 • Matematika Chr
  (4304)
  10:55 - 11:40
 • Hudební výchova Heg
  (1109)
  11:50 - 12:35
 • Český jazyk Nov
  (4204)
  12:45 - 13:30

STŘEDA

 • Výchova ke zdraví Kel
  (4311)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Chr
  (4304)
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk Nov
  (4204)
  09:55 - 10:40
 • Přírodopis Švá
  (4309)
  10:55 - 11:40
 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  11:50 - 12:35
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  11:50 - 12:35
 • Dějepis Mác
  (4309)
  12:45 - 13:30

ČTVRTEK

 • Dějepis Mác
  (4204)
  08:00 - 08:45
 • Zeměpis Švá
  (4311)
  08:55 - 09:40
 • Matematika Chr
  (4304)
  09:55 - 10:40
 • Německý jazyk Dvo
  (1209)
  10:55 - 11:40
 • Německý jazyk Eck
  (1109)
  10:55 - 11:40
 • Český jazyk Nov
  (4204)
  11:50 - 12:35
 • Tělesná výchova a sport
  12:45 - 13:30

PÁTEK

 • Český jazyk Nov
  (4204)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  08:55 - 09:40
 • Člověk a svět práce Cap
  (1111)
  09:55 - 10:40
 • Matematika Chr
  (4304)
  10:55 - 11:40
 • Seminář z matematiky Chr
  (4304)
  11:50 - 12:35
 • Fyzika Chle
  (2204)
  12:45 - 13:30
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Chr
(4304)
09:00
09:15
09:30
09:45
Matematika
09:55 - 10:40
Chr
(4304)
10:00
10:15
10:30
10:45
Matematika
10:55 - 11:40
Chr
(4304)
Matematika
10:55 - 11:40
Chr
(4304)
11:00
11:15
11:30

ÚTERÝ

 • Matematika Chr
  (4304)
  10:55 - 11:40

STŘEDA

 • Matematika Chr
  (4304)
  08:55 - 09:40

ČTVRTEK

 • Matematika Chr
  (4304)
  09:55 - 10:40

PÁTEK

 • Matematika Chr
  (4304)
  10:55 - 11:40
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Dějepis
08:00 - 08:45
Mác
(4204)
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
Dějepis
12:45 - 13:30
Mác
(4309)
13:00
13:15

STŘEDA

 • Dějepis Mác
  (4309)
  12:45 - 13:30

ČTVRTEK

 • Dějepis Mác
  (4204)
  08:00 - 08:45
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Nov
(4204)
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
Český jazyk
09:55 - 10:40
Nov
(4204)
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
Český jazyk
11:50 - 12:35
Nov
(4204)
12:00
12:15
12:30
12:45
Český jazyk
12:45 - 13:30
Nov
(4204)
13:00
13:15

ÚTERÝ

 • Český jazyk Nov
  (4204)
  12:45 - 13:30

STŘEDA

 • Český jazyk Nov
  (4204)
  09:55 - 10:40

ČTVRTEK

 • Český jazyk Nov
  (4204)
  11:50 - 12:35

PÁTEK

 • Český jazyk Nov
  (4204)
  08:00 - 08:45
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Sau
(2211)

Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Uml
(2210)
08:15
08:30
08:45
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Sau
(2211)

Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Uml
(2210)
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Sau
(2211)

Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Uml
(2210)
12:00
12:15
12:30

ÚTERÝ

 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  08:00 - 08:45

STŘEDA

 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  11:50 - 12:35
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  11:50 - 12:35

PÁTEK

 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Uml
  (2210)
  08:55 - 09:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Německý jazyk
08:00 - 08:45
Dvo
(1209)

Německý jazyk
08:00 - 08:45
Eck
(4309)
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
Německý jazyk
10:55 - 11:40
Dvo
(1209)

Německý jazyk
10:55 - 11:40
Eck
(1109)
11:00
11:15
11:30

PONDĚLÍ

 • Německý jazyk Dvo
  (1209)
  08:00 - 08:45
 • Německý jazyk Eck
  (4309)
  08:00 - 08:45

ČTVRTEK

 • Německý jazyk Dvo
  (1209)
  10:55 - 11:40
 • Německý jazyk Eck
  (1109)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Výtvarná výchova
09:55 - 10:40
Cap
(1111)
10:00
10:15
10:30
10:45
Výtvarná výchova
10:55 - 11:40
Cap
(1111)
11:00
11:15
11:30

PONDĚLÍ

 • Výtvarná výchova Cap
  (1111)
  09:55 - 10:40
 • Výtvarná výchova Cap
  (1111)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Hudební výchova
11:50 - 12:35
Heg
(1109)
12:00
12:15
12:30

ÚTERÝ

 • Hudební výchova Heg
  (1109)
  11:50 - 12:35
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Přírodopis
08:55 - 09:40
Švá
(2209)
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
Přírodopis
10:55 - 11:40
Švá
(4309)
11:00
11:15
11:30

PONDĚLÍ

 • Přírodopis Švá
  (2209)
  08:55 - 09:40

STŘEDA

 • Přírodopis Švá
  (4309)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Zeměpis
08:55 - 09:40
Švá
(4309)
Zeměpis
08:55 - 09:40
Švá
(4311)
09:00
09:15
09:30

ÚTERÝ

 • Zeměpis Švá
  (4309)
  08:55 - 09:40

ČTVRTEK

 • Zeměpis Švá
  (4311)
  08:55 - 09:40
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
12:45
Fyzika
12:45 - 13:30
Chle
(2204)
13:00
13:15

PÁTEK

 • Fyzika Chle
  (2204)
  12:45 - 13:30
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Tělesná výchova a sport
11:50 - 12:35
12:00
12:15
12:30
12:45
Tělesná výchova a sport
12:45 - 13:30
13:00
13:15

PONDĚLÍ

 • Tělesná výchova a sport
  11:50 - 12:35

ČTVRTEK

 • Tělesná výchova a sport
  12:45 - 13:30
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Člověk a svět práce
09:55 - 10:40
Cap
(1111)
10:00
10:15
10:30

PÁTEK

 • Člověk a svět práce Cap
  (1111)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Výchova k občanství
09:55 - 10:40
Dvo
(4311)
10:00
10:15
10:30

ÚTERÝ

 • Výchova k občanství Dvo
  (4311)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
12:45
ICT
12:45 - 13:30
Chr
(PC1)
13:00
13:15

PONDĚLÍ

 • ICT Chr
  (PC1)
  12:45 - 13:30
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Seminář z matematiky
11:50 - 12:35
Chr
(4304)
12:00
12:15
12:30

PÁTEK

 • Seminář z matematiky Chr
  (4304)
  11:50 - 12:35
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Výchova ke zdraví
08:00 - 08:45
Kel
(4311)
08:15
08:30

STŘEDA

 • Výchova ke zdraví Kel
  (4311)
  08:00 - 08:45
No events available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Zeměpis
08:00 - 08:45
Kel
(4311)
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Hol
(4210)

Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Sem
(4208)
Německý jazyk
08:00 - 08:45
Dvo
(1209)

Německý jazyk
08:00 - 08:45
Eck
(1109)
Německý jazyk
08:00 - 08:45
Dvo
(1209)

Německý jazyk
08:00 - 08:45
Eck
(1109)
Zeměpis
08:00 - 08:45
Kel
(4311)
08:15
08:30
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Boc
(4309)
Český jazyk
08:55 - 09:40
Pech
(4311)
Matematika
08:55 - 09:40
Boc
(4309)
Matematika
08:55 - 09:40
Boc
(4309)
Člověk a svět práce
08:55 - 09:40
Cap
(1111)
09:00
09:15
09:30
09:45
Český jazyk
09:55 - 10:40
Pech
(2204)
Matematika
09:55 - 10:40
Boc
(4309)
Výtvarná výchova
09:55 - 10:40
Cap
(1111)
Přírodopis
09:55 - 10:40
Ket
(2209)
Fyzika
09:55 - 10:40
Chle
(2204)
10:00
10:15
10:30
10:45
Přírodopis
10:55 - 11:40
Ket
(2209)
Fyzika
10:55 - 11:40
Chle
(2204)
Výtvarná výchova
10:55 - 11:40
Cap
(1111)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Pech
(4310)
Dějepis
10:55 - 11:40
Sem
(4208)
11:00
11:15
11:30
11:45
Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Hol
(4210)

Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Sem
(4208)
Tělesná výchova a sport
11:50 - 12:35
Výchova ke zdraví
11:50 - 12:35
Kel
(4311)
Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Hol
(4210)

Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Sem
(4208)
Výchova k občanství
11:50 - 12:35
Dvo
(4307)
12:00
12:15
12:30
12:45
Dějepis
12:45 - 13:30
Sem
(4208)
Český jazyk
12:45 - 13:30
Pech
(1210)
Hudební výchova
12:45 - 13:30
Eck
(1109)
Seminář z matematiky
12:45 - 13:30
Med
(4204)
13:00
13:15
13:30
Tělesná výchova a sport
13:35 - 14:20
13:45
14:00
14:15

PONDĚLÍ

 • Zeměpis Kel
  (4311)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Boc
  (4309)
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk Pech
  (2204)
  09:55 - 10:40
 • Přírodopis Ket
  (2209)
  10:55 - 11:40
 • Anglický jazyk Hol
  (4210)
  11:50 - 12:35
 • Anglický jazyk Sem
  (4208)
  11:50 - 12:35
 • Dějepis Sem
  (4208)
  12:45 - 13:30

ÚTERÝ

 • Anglický jazyk Hol
  (4210)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Sem
  (4208)
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk Pech
  (4311)
  08:55 - 09:40
 • Matematika Boc
  (4309)
  09:55 - 10:40
 • Fyzika Chle
  (2204)
  10:55 - 11:40
 • Tělesná výchova a sport
  11:50 - 12:35
 • Český jazyk Pech
  (1210)
  12:45 - 13:30

STŘEDA

 • Německý jazyk Dvo
  (1209)
  08:00 - 08:45
 • Německý jazyk Eck
  (1109)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Boc
  (4309)
  08:55 - 09:40
 • Výtvarná výchova Cap
  (1111)
  09:55 - 10:40
 • Výtvarná výchova Cap
  (1111)
  10:55 - 11:40
 • Výchova ke zdraví Kel
  (4311)
  11:50 - 12:35
 • Hudební výchova Eck
  (1109)
  12:45 - 13:30

ČTVRTEK

 • Německý jazyk Dvo
  (1209)
  08:00 - 08:45
 • Německý jazyk Eck
  (1109)
  08:00 - 08:45
 • Matematika Boc
  (4309)
  08:55 - 09:40
 • Přírodopis Ket
  (2209)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Pech
  (4310)
  10:55 - 11:40
 • Anglický jazyk Hol
  (4210)
  11:50 - 12:35
 • Anglický jazyk Sem
  (4208)
  11:50 - 12:35
 • Tělesná výchova a sport
  13:35 - 14:20

PÁTEK

 • Zeměpis Kel
  (4311)
  08:00 - 08:45
 • Člověk a svět práce Cap
  (1111)
  08:55 - 09:40
 • Fyzika Chle
  (2204)
  09:55 - 10:40
 • Dějepis Sem
  (4208)
  10:55 - 11:40
 • Výchova k občanství Dvo
  (4307)
  11:50 - 12:35
 • Seminář z matematiky Med
  (4204)
  12:45 - 13:30
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Matematika
08:55 - 09:40
Boc
(4309)
Matematika
08:55 - 09:40
Boc
(4309)
Matematika
08:55 - 09:40
Boc
(4309)
09:00
09:15
09:30
09:45
Matematika
09:55 - 10:40
Boc
(4309)
10:00
10:15
10:30

PONDĚLÍ

 • Matematika Boc
  (4309)
  08:55 - 09:40

ÚTERÝ

 • Matematika Boc
  (4309)
  09:55 - 10:40

STŘEDA

 • Matematika Boc
  (4309)
  08:55 - 09:40

ČTVRTEK

 • Matematika Boc
  (4309)
  08:55 - 09:40
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
10:45
Dějepis
10:55 - 11:40
Sem
(4208)
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
Dějepis
12:45 - 13:30
Sem
(4208)
13:00
13:15

PONDĚLÍ

 • Dějepis Sem
  (4208)
  12:45 - 13:30

PÁTEK

 • Dějepis Sem
  (4208)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Český jazyk
08:55 - 09:40
Pech
(4311)
09:00
09:15
09:30
09:45
Český jazyk
09:55 - 10:40
Pech
(2204)
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Pech
(4310)
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
Český jazyk
12:45 - 13:30
Pech
(1210)
13:00
13:15

PONDĚLÍ

 • Český jazyk Pech
  (2204)
  09:55 - 10:40

ÚTERÝ

 • Český jazyk Pech
  (4311)
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk Pech
  (1210)
  12:45 - 13:30

ČTVRTEK

 • Český jazyk Pech
  (4310)
  10:55 - 11:40
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Hol
(4210)

Anglický jazyk
08:00 - 08:45
Sem
(4208)
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Hol
(4210)

Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Sem
(4208)
Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Hol
(4210)

Anglický jazyk
11:50 - 12:35
Sem
(4208)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Anglický jazyk Hol
  (4210)
  11:50 - 12:35
 • Anglický jazyk Sem
  (4208)
  11:50 - 12:35

ÚTERÝ

 • Anglický jazyk Hol
  (4210)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Sem
  (4208)
  08:00 - 08:45

ČTVRTEK

 • Anglický jazyk Hol
  (4210)
  11:50 - 12:35
 • Anglický jazyk Sem
  (4208)
  11:50 - 12:35
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Německý jazyk
08:00 - 08:45
Dvo
(1209)

Německý jazyk
08:00 - 08:45
Eck
(1109)
Německý jazyk
08:00 - 08:45
Dvo
(1209)

Německý jazyk
08:00 - 08:45
Eck
(1109)
08:15
08:30

STŘEDA

 • Německý jazyk Dvo
  (1209)
  08:00 - 08:45
 • Německý jazyk Eck
  (1109)
  08:00 - 08:45

ČTVRTEK

 • Německý jazyk Dvo
  (1209)
  08:00 - 08:45
 • Německý jazyk Eck
  (1109)
  08:00 - 08:45
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Výtvarná výchova
09:55 - 10:40
Cap
(1111)
10:00
10:15
10:30
10:45
Výtvarná výchova
10:55 - 11:40
Cap
(1111)
11:00
11:15
11:30

STŘEDA

 • Výtvarná výchova Cap
  (1111)
  09:55 - 10:40
 • Výtvarná výchova Cap
  (1111)
  10:55 - 11:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
12:45
Hudební výchova
12:45 - 13:30
Eck
(1109)
13:00
13:15

STŘEDA

 • Hudební výchova Eck
  (1109)
  12:45 - 13:30
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Přírodopis
09:55 - 10:40
Ket
(2209)
10:00
10:15
10:30
10:45
Přírodopis
10:55 - 11:40
Ket
(2209)
11:00
11:15
11:30

PONDĚLÍ

 • Přírodopis Ket
  (2209)
  10:55 - 11:40

ČTVRTEK

 • Přírodopis Ket
  (2209)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Zeměpis
08:00 - 08:45
Kel
(4311)
Zeměpis
08:00 - 08:45
Kel
(4311)
08:15
08:30

PONDĚLÍ

 • Zeměpis Kel
  (4311)
  08:00 - 08:45

PÁTEK

 • Zeměpis Kel
  (4311)
  08:00 - 08:45
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
09:45
Fyzika
09:55 - 10:40
Chle
(2204)
10:00
10:15
10:30
10:45
Fyzika
10:55 - 11:40
Chle
(2204)
11:00
11:15
11:30

ÚTERÝ

 • Fyzika Chle
  (2204)
  10:55 - 11:40

PÁTEK

 • Fyzika Chle
  (2204)
  09:55 - 10:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Tělesná výchova a sport
11:50 - 12:35
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
Tělesná výchova a sport
13:35 - 14:20
13:45
14:00
14:15

ÚTERÝ

 • Tělesná výchova a sport
  11:50 - 12:35

ČTVRTEK

 • Tělesná výchova a sport
  13:35 - 14:20
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Člověk a svět práce
08:55 - 09:40
Cap
(1111)
09:00
09:15
09:30

PÁTEK

 • Člověk a svět práce Cap
  (1111)
  08:55 - 09:40
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Výchova k občanství
11:50 - 12:35
Dvo
(4307)
12:00
12:15
12:30

PÁTEK

 • Výchova k občanství Dvo
  (4307)
  11:50 - 12:35
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
12:45
Seminář z matematiky
12:45 - 13:30
Med
(4204)
13:00
13:15

PÁTEK

 • Seminář z matematiky Med
  (4204)
  12:45 - 13:30
No event hours available!
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
11:45
Výchova ke zdraví
11:50 - 12:35
Kel
(4311)
12:00
12:15
12:30

STŘEDA

 • Výchova ke zdraví Kel
  (4311)
  11:50 - 12:35
No events available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Přírodopis
08:00 - 08:45
Ket
(2209)
Matematika
08:00 - 08:45
Chle
(2204)
Přírodopis
08:00 - 08:45
Ket
(2209)
Český jazyk
08:00 - 08:45
Fug
(4307)
Matematika
08:00 - 08:45
Chle
(2204)
08:15
08:30
08:45
Člověk a svět práce
08:55 - 09:40
Cap
(1111)
Dějepis
08:55 - 09:40
Fug
(4307)
Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Sau
(2211)

Anglický jazyk
08:55 - 09:45
Sem
(4208)
Německý jazyk
08:55 - 09:40
Dvo
(1209)

Německý jazyk
08:55 - 09:40
Eck
(1109)
Zeměpis
08:55 - 09:40
Kel
(4311)
09:00
09:15
09:30
09:45
Německý jazyk
09:55 - 10:40
Dvo
(1209)

Německý jazyk
09:55 - 10:40
Eck
(2210)
Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Sau
(2211)

Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Sem
(4208)
Český jazyk
09:55 - 10:40
Fug
(4307)
Hudební výchova
09:55 - 10:40
Eck
(1109)
Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Sau
(2211)

Anglický jazyk
09:55 - 10:40
Sem
(4208)
10:00
10:15
10:30
10:45
Matematika
10:55 - 11:40
Chle
(2204)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Fug
(4307)
Zeměpis
10:55 - 11:40
Kel
(4311)
Výchova ke zdraví
10:55 - 11:40
Kel
(4311)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Fug
(4307)
11:00
11:15
11:30
11:45
Výchova k občanství
11:50 - 12:35
Dvo
(1209)
Tělesná výchova a sport
11:50 - 12:35
Výtvarná výchova
11:50 - 12:35
Cap
(1111)
Matematika
11:50 - 12:35
Chle
(2204)
Fyzika
11:50 - 12:35
Chle
(2204)
12:00
12:15
12:30
12:45
Seminář z matematiky
12:45 - 13:30
Med
(4204)
Fyzika
12:45 - 13:30
Chle
(2204)
Výtvarná výchova
12:45 - 13:30
Cap
(1111)
Dějepis
12:45 - 13:30
Fug
(4307)
13:00
13:15
13:30
Tělesná výchova a sport
13:35 - 14:20
13:45
14:00
14:15

PONDĚLÍ

 • Přírodopis Ket
  (2209)
  08:00 - 08:45
 • Člověk a svět práce Cap
  (1111)
  08:55 - 09:40
 • Německý jazyk Dvo
  (1209)
  09:55 - 10:40
 • Německý jazyk Eck
  (2210)
  09:55 - 10:40
 • Matematika Chle
  (2204)
  10:55 - 11:40
 • Výchova k občanství Dvo
  (1209)
  11:50 - 12:35
 • Seminář z matematiky Med
  (4204)
  12:45 - 13:30

ÚTERÝ

 • Matematika Chle
  (2204)
  08:00 - 08:45
 • Dějepis Fug
  (4307)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  09:55 - 10:40
 • Anglický jazyk Sem
  (4208)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Fug
  (4307)
  10:55 - 11:40
 • Tělesná výchova a sport
  11:50 - 12:35
 • Fyzika Chle
  (2204)
  12:45 - 13:30

STŘEDA

 • Přírodopis Ket
  (2209)
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Sem
  (4208)
  08:55 - 09:45
 • Český jazyk Fug
  (4307)
  09:55 - 10:40
 • Zeměpis Kel
  (4311)
  10:55 - 11:40
 • Výtvarná výchova Cap
  (1111)
  11:50 - 12:35
 • Výtvarná výchova Cap
  (1111)
  12:45 - 13:30

ČTVRTEK

 • Český jazyk Fug
  (4307)
  08:00 - 08:45
 • Německý jazyk Dvo
  (1209)
  08:55 - 09:40
 • Německý jazyk Eck
  (1109)
  08:55 - 09:40
 • Hudební výchova Eck
  (1109)
  09:55 - 10:40
 • Výchova ke zdraví Kel
  (4311)
  10:55 - 11:40
 • Matematika Chle
  (2204)
  11:50 - 12:35
 • Tělesná výchova a sport
  13:35 - 14:20

PÁTEK

 • Matematika Chle
  (2204)
  08:00 - 08:45
 • Zeměpis Kel
  (4311)
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk Sau
  (2211)
  09:55 - 10:40
 • Anglický jazyk Sem
  (4208)
  09:55 - 10:40
 • Český jazyk Fug
  (4307)
  10:55 - 11:40
 • Fyzika Chle
  (2204)
  11:50 - 12:35
 • Dějepis Fug
  (4307)
  12:45 - 13:30
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Matematika
08:00 - 08:45
Chle
(2204)
Matematika
08:00 - 08:45
Chle
(2204)
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
Matematika
10:55 - 11:40
Chle
(2204)
11:00
11:15
11:30
11:45
Matematika
11:50 - 12:35
Chle
(2204)
12:00
12:15
12:30

PONDĚLÍ

 • Matematika Chle
  (2204)
  10:55 - 11:40

ÚTERÝ

 • Matematika Chle
  (2204)
  08:00 - 08:45

ČTVRTEK

 • Matematika Chle
  (2204)
  11:50 - 12:35

PÁTEK

 • Matematika Chle
  (2204)
  08:00 - 08:45
No event hours available!
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:45
Dějepis
08:55 - 09:40
Fug
(4307)
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
Dějepis
12:45 - 13:30
Fug
(4307)
13:00
13:15

ÚTERÝ

 • Dějepis Fug
  (4307)
  08:55 - 09:40

PÁTEK

 • Dějepis Fug
  (4307)
  12:45 - 13:30
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
08:00
Český jazyk
08:00 - 08:45
Fug
(4307)
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
Český jazyk
09:55 - 10:40
Fug
(4307)
10:00
10:15
10:30
10:45
Český jazyk
10:55 - 11:40
Fug
(4307)
Český jazyk
10:55 - 11:40
Fug
(4307)
11:00
11:15
11:30

ÚTERÝ

 • Český jazyk Fug
  (4307)
  10:55 - 11:40

STŘEDA