Bakaláři

Rozvrhy

1. A

 12345
PoČjMTvSČj
ÚtČjMČJSHvTvR
StČjTvSMPvČj
ČtČjČjČJSVv
ČjAjMČj

1. B

 12345
PoČjAjMČj
ÚtČjTvSMČjVv
StČjMČJSČj
ČtČjTvSČjHvTvR
ČjMČJSPv

1.C

 12345
PoČjMČJSČj
ÚtČjAjTvSČjTvR
StČjMVvČjHv
ČtČjMTvSČjTvR
ČjMČJSPv

2. A

 12345
PoČjAjMČj
ÚtČjMČJSVvPv
StČjČjMTvS
ČtAjMČJSČjHv
ČjTvSMČj

2. B

 12345
PoČjMČJSVvČj
ÚtČjMTvSČj
StČjMHvAj
ČtČjMTvSČJS
ČjAjMPvČj

2. C

 12345
PoČjTvSMČJSHv
ÚtČjMAjČj
StAjMČJSČj
ČtČjMČjTvS
ČjMVvPvČj

3. A

 12345
PoČjTvSMHvČj
ÚtAjInfPMČjPv
StČjMČJSTvSAj
ČtČjAjVvMČj
ČjMČJSTvSČj

3. B

 12345
PoČjMAjČJSInfP
ÚtČjAjMTvSČj
StČjAjTvSMHv
ČtČjMČJSČjPv
ČjMTvSVvČj

3.C

 12345
PoAjMTvSČjČJS
ÚtČjMAjVvČj
StČjMTvSČJSČj
ČtAjČjMInfPHv
ČjMTvSPvČj

4.A

 12345
PoAjČjMTvSVv
ÚtAjČjMČJSČj
StČjMČJSVvTvS
ČtČjMAjPvČj
InfPČjMČJSHv

4. B

 12345
PoČjMVvVvČj
ÚtČjTvSMAjČJS
StInfPČJSMČjPv
ČtČjTvSMAjČJS
ČjInfPMHvČj

4. C

 12345
PoČjMPvInfPČj
ÚtČjVvVvČJSM
StČJSČjMAjTvS
ČtČjMAjČJSČj
ČjTvSMInfPHv

5. A

 12345
PoČjMČJSAjVv
ÚtČjAjHvMTvS
StČjInfPMČJSVv
ČtAjČjMČjTvS
ČjMČJSPvČj

5. B

 12345
PoČjMAjVvČj
ÚtČjMČJSTvSHv
StČjAjMČJSČj
ČtČjMVvČjInfP
AjMČJSTvSPv

5. C

 12345
PoČjMČJSTvSČj
ÚtČjMČjAjPv
StČjMČJSHvAj
ČtČjInfPMTvSAj
ČjMČJSVvVv

6. A

 12345678
PoMAjVkZTvSD
ÚtČjMFyICTVvVv
StČjMAjZICTHvCvM
ČtFyČjMNjPČSP
DČjAjZTvSVkO

6. B

 12345678
PoMAjFyTvSHv
ÚtMČjVvVvNjPD
StMAjZNjPČjVkOCvM
ČtČjFyVkZAjČSPICT
ČjMZDTvS

7. A

 1234567
PoČjAjVvVvČjVkO
ÚtČSPFyMNjPAj
StDČjMČjZVkZ
ČtMAjHvSMaTvS
MZFyNjPDTvS

7. B

 1234567
PoFyČjMČjNjPSMa
ÚtDMZAjVkO
StČjVkZVvVvČjNjP
ČtHvČSPAjMZTvS
FyDMAjTvS

8. A

 123456789
PoNjPMZAjČjTvSVvČSP
ÚtMChDČjVkOHvCvM
StMAjSČjFySMa
ČtChMČjAjTvS
ZFyNjPDČj

8. B

 123456789
PoZMFyAjTvS
ÚtMHvSČjChČjCvM
StNjPČjMAjDSMaVvČSP
ČtČjZMVkOTvS
ČjNjPAjChFyD

9. A

 123456789
PoChSČjMFyAj
ÚtČjSMaChDZTvSCvM
StAjNjPČjMČSPVv
ČtFinGMVkOČjAjTvSZdr
NjPČjMFyDHv

9. B

 12345678
PoAjNjPMHvČSPVv
ÚtNjPČjSMaMFyTvSCvM
StČjAjChMSČj
ČtZdrČjČjZDFyTvS
ChVkODMAjFinG