Mgr. Helena Bumbálková

Vzdělání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

učitelství pro I. stupeň, speciální pedagogika

Další vzdělání

Certifikát o dosažení uživatelských znalostí a dovedností v rozsahu Úvodního modulu ICT

Certifikát o dosažení uživatelských znalostí a dovedností v oblasti ICT

Certifikát absolvent DVPP – výuka pro 3.tisíciletí- tvořivá škola – výuka angličtiny ve 3.ročníku

Osvědčení NIDV – Klíč k jazykům – anglický jazyk

Certifikát – Podpora školních integračních procesů pro efektivní evropské občanství

Osvědčení – Ústav jazykové a odborné přípravy UK – Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka