Mgr. Kristína Pekárková

Vzdělání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

magisterské studium oboru Speciální pedagogika

 

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, Olomouc

bakalářské studium oboru Rekreologie-pedagogika volného času

Katedra tance HAMU, Praha

Taneční a pohybová výchova (děti 4-12 let) – DVPP

 

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice

učitelství 1. stupeň ZŠ – DVPP

Další vzdělání

Letní škola s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ pro začátečníky