Mgr. Laudátová Jana

Vzdělání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

učitelství pro l. stupeň základní školy

Další vzdělání

Letní škola s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ pro začátečníky