Archiv novinek

24

Kvě 19

Konference projektu PRIMAS Praha 13

Ve středu 22. května 2019 proběhla v obřadní síni MÚ Praha 13 konference projektu PRIMAS (Porozumění, Respekt, Inkluze, Multikultura, Aktivita, Spolupráce), financovaného z fondů Evropské unie a MÚ Praha 13.

 

Úvodní slovo paní místostarostky RNDr. Marcely Plesníkové otevřelo velmi zajímavou a dle jejích slov inovativní akci, která vybočovala z představy běžné konference. Všech deset základních škol zapojených do projektu připravilo vlastní ukázky práce, jichž se účastnili pedagogové a české děti společně se žáky s odlišným mateřským jazykem. Atmosféra byla velmi přátelská a uvolněná, žáci obcházeli jednotlivá stanoviště, aby se vzájemně seznámili s nabízenými aktivitami. A co bylo k vidění? Různé soutěžní hry, práce s tablety, s 3Panelem apod. Lektoři PRIMASu zapojili zájemce do kreativní práce s výukovými stavebnicemi iTriangle EDU a iTriangle STEM.

 

NAŠE ŠKOLA se prezentovala ukázkami animace, na které se podíleli spolu s paní učitelkou Capkovou a Repčákovou žáci 8. ročníku – čeští i ti s odlišným mateřským jazykem. A zájem byl velký!

 

Všichni též ocenili možnost dát si výborné koláčky a chlebíčky k svačině, řízečky k obědu, kdykoli vodu, čaj, kávu.

 

Marcela Fuglíková

 

24

Kvě 19

Schůzka pro rodiče zapsaných žáků

Schůzka pro rodiče žáků zapsaných do 1. tříd se koná dne 11. 6. 2019 v 17. 00 ve školní jídelně.

Vchod do jídelny z areálu školy.

Pro přihlášení ke stravování si s sebou vezměte číslo vašeho účtu.

21

Kvě 19

Krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 proběhlo na atletickém stadionu Slávie v Edenu krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, na něž se probojovali z naší školy pouze dva žáci. Honza Hudeček se umístil ve svém ročníku na 5. místě, Ondra Kessner měl mezi o rok mladšími konkurenci 37 závodníků a umístil se na krásném 9. místě. Ve velmi chladném počasí si oba kluci v některých disciplínách zlepšili svá osobní maxima.

Za vzornou reprezentaci školy oběma chlapcům děkujeme.

Andrea Kelnárová

 

21

Kvě 19

Divadelní představení Dr. Klutz

Čtvrtek 16. 5. byl den, na který se těšili zejména žáci druhého stupně – čekalo je anglické divadlo! Pan Schelie Nielson alias Dr Klutz pro ně připravil oblíbenou "The Australian Show" – výpravné představení, na kterém se žáci seznámili s magickou zemí Austrálií. Není jednoduché zaujmout druhostupňové žáky na hodinu a půl, ale panu Dr Klutzovi se to podařilo na výbornou, žáci odcházeli z představení nadšeni! So, see you next year, Dr Klutz!

První stupeň si s Dr Klutzem užil kouzelnické vystoupení. Vystupující vždy vzal nějakého dobrovolníka z publika a společně s ním kouzlil, nebo si z něj „utahoval“, což žáky velmi bavilo. Dozvěděli se mnoho nových slovíček, zopakovali si barvy, čísla i zvířátka. Vystoupení bylo velmi zábavné a pořád se v něm něco dělo, což je možná důvod, proč nebylo vidět ani jeden znuděný obličej.

16

Kvě 19

Volby do Evropského parlamentu

Z důvodu konání voleb do Evropského parlamentu bude 24. 5. 2019 vyučování ukončeno takto:

II. stupeň – v průběhu 4. vyuč. hodiny
I. stupeň – v 11.40 hodin

Náhradní umístění oddělení ŠD bude k dispozici na vrátnici.

10

Kvě 19

Trávníčkova tančila v Ponci

Na světový den tance 29. dubna se děti z 3. C a 2. B zúčastnily slavnostního ukončení projektu Tanec školám. Dopoledne se poprvé vydaly do divadla Ponec, aby si zde za doprovodu živé kapely (pozoun, klarinet, housle, bubny, kytara) vyzkoušely pohyb na opravdovém divadelním jevišti. Vše si pečlivě nazkoušely a také si pochutnaly na občerstvení, které pro ně v Ponci přichystali. Odpoledne jsme se již setkali s dalšími třídami a školami zapojenými do projektu a na krátké generálce ještě vše společně vypilovali. Plni očekávání jsme přivítali rodiče a nevšední zážitek mohl začít. Celé představení se neslo ve velmi příjemné a živé atmosféře, kapela zaplnila prostor krásnou hudbou a děti nádherně protančily celým večerem. Projekt byl velmi profesionálně vedený a důstojně zakončený. Děti získaly nové pohybové a hudební zkušenosti a zážitky. Lektorům i všem pracovníkům Ponce zapojených do
projektu moc děkujeme!

 

Kristína Pekárková

 

9

Kvě 19

Návštěva Terezína

Žáci pátých tříd měli příležitost navštívit Terezín. Prošli jsme malou a velkou pevnost, zhlédli krátký film a výlet jsme zakončili prohlídkou krematoria. V Terezíně se odehrála hrozná etapa dějin lidstva, která si ovšem zasluhuje, aby se o ní stále vědělo. Na každého z nás toto místo působilo jinak. Všichni jsme se dozvěděli něco nového a zajímavého, zároveň zrůdného a jen těžko uvěřitelného. Výlet se nám velmi vydařil a těšíme se na další, snad již v pozitivnějším duchu.

 

Kristýna Čánská, Věra Hamrová

 

9

Kvě 19

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Žáci naší školy se zúčastnili oblastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů. Obě družstva 2. stupně získala ve své kategorii první místa.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Jana Mácová

 

9

Kvě 19

Plavecký výcvik

Po svátcích jara se třídy 4. B a 4. C vydaly na plavecký výcvik, který se konal v hotelu Orlík nedaleko Orlické přehrady. Celý týden si užívaly sluníčko, bazén a spoustu prima her. Krásný zážitek je čekal ve čtvrtek, kdy se parníkem vydaly na zámek Orlík.

Bylo to prostě super. Plavání a sportu zdar!

Plavci ze 4. B, 4. C a paní učitelky Eva a Kateřina

 

7

Kvě 19

Divadlo! Divadlo!

Dne 30. 4. se naše 8. A. zúčastnila tvůrčí dílny ve Stavovském divadle. Po úvodní prohlídce veřejných prostor divadla probíhala prohlídka i v částech, které jsou běžným divákům nepřístupné. Následovalo plnění různých úkolů, jako např. počítání schodů cestou do nejvyšší části hlediště. Vyzkoušeli jsme si i různé divadelní profese – práci režiséra, technika, herce, návrháře kostýmů a scénografa. Na závěr jsme si zkusili zahrát vlastní divadelní hru.

Byl jsem rád za možnost vidět prvně i zákulisí divadla.

Matyáš Závora 8. A

 

3

Kvě 19

Výtvarná dílna – jaro na plátně

Ve středu 15. 5. 2019 od 14.00 se bude konat další výtvarná dílna. Tématem budou jarní motivy (květiny), ale tentokrát půjde o malbu na plátně. Tedy ne o klasickou malbu, budou se využívat předem připravené šablony. Obraz bude dotvořen barvami a kresbou vlastních drobných ornamentů.

Tuto dílnu povede opět odborná lektorka. Materiál zajistí výtvarnice, dítě zaplatí poplatek 50 Kč.

Svoji práci si opět hned odnese domů. Sraz jako obvykle ve 14.00 před automaty na hlavní chodbě.
Lístečky s uvolněním pro družinu je nutno napsat a odevzdat do družiny.
Odchod dětí domů dle potřeby (kontakt je přes vrátnici – jako u družiny).
Ukončení dílny a úklid cca v 17.00.

Vladimíra Medulová

26

Dub 19

Škola v přírodě – plavecký výcvik

Žáci 3. A a 4. A se vrátili spokojeni z hotelu Orlík, kde absolvovali pokračování plaveckého výcviku. Byli rozděleni do skupin Sasanek, Korálů, Hvězdic a Útesů. Názvy ryb je motivovaly ve zdokonalování plaveckých stylů. S instruktorem Lukášem trénovali kolektivní pálkovací hru Brannball ve sportovním areálu hotelu. Uprostřed týdne si děti zpříjemnily pobyt výletem lodí na zámek Orlík. Prohlídka s okolím zámeckého parku se moc líbila.

 

Všichni jsme se vraceli do Prahy se spoustou zážitků.

 

L. Blechová, H. Bumbálková

 

25

Dub 19

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

V pondělí 8. 4. 2019 se konala soutěž OVOV, ve které se jako jediný z naší školy v kategorii ročníku 2005 umístil Ondřej Kessner z 8. B na 1. příčce.. A Honza Hudeček, také z 8. B z ročníku 2004, na 2. místě. V OVOV se soutěží v následujících 5 disciplínách: trojskok, hod medicimbalem, skákání přes švihadlo, kliky a na výběr buď dribling nebo běh na kilometr.

 

Jako škola jsme obsadili 4. místo.

David Adjal, 8. B

 

25

Dub 19

Matýsek ve ŠD

Hned po velikonočních svátcích čekalo na děti ve školní družině překvapení v podobě vystoupení finalisty soutěže Československo má talent pana Polacha s loutkou Matýska. Vystoupení děti totiž dostaly předběžně jako dárek ke Dni dětí od Spolku rodičů a přátel základní školy Trávníčkova 1744. Děti si při povídání s Matýskem užily hodně legrace a navíc pan Polach předvedl i mluvícího papouška Lady GA GA.

Myslíme, že se „dárek“ dětem líbil a odpoledne si užily.

 

Jitka Vašíčková, vedoucí ŠD

 

24

Dub 19

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ustanovením § 46 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v řízení o žádosti přijetí ke školnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

 přijímá k základnímu vzdělávání uchazeče s těmito registračními čísly

1

18

40

56

78

2

19

42

57

79

3

20

43

59

84

6

24

44

60

85

7

26

45

61

86

8

28

46

62

88

9

30

47

63

89

10

31

48

64

91

11

32

49

66

92

12

33

50

67

93

13

34

51

71

94

14

36

52

73

 

15

37

53

74

 

16

38

54

75

 

17

39

55

77

 

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 24. 4. 2019 na veřejně přístupném místě v budově školy.

Dále zveřejněno dne 24. 4. 2019 na webových stránkách školy www.zstravnickova.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení a to prostřednictvím ředitele školy.

  

PaedDr. František Hanzal

ředitel školy

 

10

Dub 19

Nocování s Andersenem

I v letošním roce jsme se připojili k malým i velkým čtenářům a nocovali jsme ve škole s Andersenem. Bylo to super, jen spát se nám moc nechtělo…

 

Anderseni ze 4. B, C + paní učitelky Eva a Kateřina

 

5

Dub 19

Běh pro Lukáše

Pomoc pro Lukáše s dětskou mozkovou obrnou 

Ahoj, 

jmenuji se Lukáš, je mi 19 let a chodím do školy v Jedličkově ústavu v Praze. Narodil jsem se s dětskou mozkovou obrnou,  nemůžu chodit, mluvit, sám se nenajím a ani nenapiju. Celodenně se o mne musí někdo starat, komunikuji hlavně přes počítač a snažím se psát. Ve škole mě nejvíce baví počítače. Mám mladšího brášku Kubíčka, kterého mám moc rád. Aby se moje problémy nezhoršovaly, musím pravidelně cvičit. Rehabilitace jsou časově i finančně náročné, proto vám moc děkuji za pomoc.

Lukáš

 

3

Dub 19

Matematický klokan 2019

I v letošním školním roce se naše škola připojila k řešení mezinárodní soutěže

MATEMATICKÝ KLOKAN 2019

Kategorie CVRČEK (žáci 2. a 3. tříd) max. 90 bodů
1. Voráček Mitsuki 2. C 68 b.
2. Sruji Nicole 2. C 67 b.
2. Kulhánek Ondřej 3. C 67 b.
3. Hájková Aneta 3. C 64 b.
v této kategorii soutěžilo 79 žáků
Kategorie KLOKÁNEK ( žáci 4. a 5. tříd) max. 120 bodů
1. Kopková Ivana 5. A 109 b.
2. Burda Adam 4. A 101 b.
3. Friedman Gilbert 5. A 95 b.
v této kategorii soutěžilo 116 žáků
Kategorie BENJAMÍN ( žáci 6. a 7. tříd) max. 120 bodů
1. Skývová Barbora 7. B 85 b.
2. Knob Michael 6. B 69 b.
2. Koromház Ondřej 7. A 69 b.
3. Ohera Richard 7. B 68 b.
v této kategorii soutěžili 23 žáci
Kategorie KADET ( žáci 8. a 9. tříd) max. 120 bodů
1. Davidová Sára 8. A 93 b.
2. Nikolayev Artem 8. A 89 b.
3. Dluhošová Zuzana 9. B 88 b.
3. Sujová Nikola 9. B 88 b.
v této kategorii soutěžilo 26 žáků
Všem soutěžícím děkujeme, že překonali ostych, lenost a pohodlí, vítězům blahopřejeme.
Ceny vítězům byly předány v pátek 29. března 2019 v 10.35 hod. v ředitelně školy.

1

Dub 19

Setkání prvňáčků s netopýry

S příchodem jara mezi naše prvňáčky zavítala návštěva z Ekocentra Nyctalus. A nebyla to návštěva ledajaká. Kromě slečny Aničky, která děti seznámila s činností centra – péčí o netopýry ve volné přírodě i v záchranných stanicích, k nám přijely také dvě netopýří holky – Editka a Miluška. Obě netopýrky nemohou být kvůli svému hendikepu vypuštěny zpět do přírody a tak se staly právoplatnými členkami centra a pomáhají seznamovat děti i dospělé s tím, jak se postarat o zraněného či v nevhodných podmínkách nalezeného netopýra.

Všem se povídání o těchto krásných zvířátkách líbilo a nakonec si mohli i pohladit jejich heboučkou srst.

 

28

Bře 19

Beseda s historikem

Ve středu 20. 3. jsme v rámci projektu 2. světová válka pozvali pro žáky 8. a 9. ročníku k 80. výročí vzniku Protektorátu Čechy a Morava pana PhDr. Tomáše Zouzala, historika Masarykova ústavu, Archivu Akademie věd ČR a Ústavu pro výzkum totalitních režimů, aby nám představil svou přednášku Jak přežít protektorát. Pomocí výkladu, dobových dokumentů a otázek byly děti motivovány k představě, jak se tehdy žilo. Následná beseda a celkové hodnocení našich žáků ukázalo, že většina z nich má zájem o historii, zvláště pak o mezníky, které se významně zapsaly do dějin naší země.

Děkujeme panu Zouzalovi i za jeho knihu Zabráno pro SS, kterou věnoval do školní knihovny.

 

Marcela Fuglíková