Archiv novinek

6

Bře 19

Zápis do 1. třídy

Termín zápisu 4. 4. a 5. 4. 2019

 

4. 4. 2019 od 13.00 do 18.00

5. 4. 2019 od 13.00 do 17.00

 

K zápisu se dostaví děti narozené mezi 1. 9. 2012 a 31. 8. 2013 v doprovodu svých zákonných zástupců

 

Předepsané doklady

1. Rodný list dítěte
2. Občanský průkaz zákonného zástupce
3. Cizinci – rodný list, pas, povolení k pobytu
4. Rodiče, kteří budou žádat odklad, si přinesou k zápisu doporučující zprávu z PPP a od dětského lékaře

 

Prosíme zákonné zástupce dětí, kterým byl pro školní rok 2018 – 2019 udělen odklad školní docházky, aby se také dostavili k zápisu. Nemohou-li se rodiče s dítětem k zápisu v řádném termínu dostavit, domluví si náhradní termín se zástupkyní ředitele školy:

Mgr. I. Žďárskou
tel.: 605 427 267, 251 091 658
email: zdarska@zstravnickova.cz

 

Potřebné formuláře k zápisu do 1. třídy najdete v záložce Ve škole – Dokumenty – Zápis do 1. třídy.

6

Bře 19

Kritéria pro zápis do ZŠ

Ředitelství základní školy otevírá ve školním roce 2019/2020 tři první třídy po 24 žácích. Třídy mohou mít skupiny bez zaměření, s rozšířenou výukou tělesné výchovy a s výukou matematiky metodou prof. Hejného. S výukou anglického jazyka začínají všechny první třídy. Vzhledem k tomu, že očekáváme větší počet dětí u zápisu, zveřejňujeme postupná kritéria, podle kterých budou děti do jednotlivých tříd prvního ročníku vybrány:

 

  1. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy v době zápisu

 

  1. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

 

  1. Kritérium : ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu

 

  1. Kritérium : uchazeč s trvalým pobytem v obci Jinočany a Chýnice (na základě dohody       o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi)

 

  1. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

 

  1. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy

 

  1. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu mimo hl. m. Prahu, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

 

  1. Kritérium : ostatní uchazeči

 

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem (ředitelkou) školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

 

 

Školský obvod FZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744:


Bellušova                               

Drahelčická

Fantova

Holýšovská

Chlupova

Jeremiášova- ostatní čísla popisná, které nespadají pod ZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova 1878; ZŠ, Praha 13, Janského 2189 a ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580

K Chabům

K Jinočanům

K Náplavce

K Řeporyjím

Ke Studni

Mirešická

Na Klínech

Nad Brůdkem

Neustupného

Oistrachova

Otavova

Pod Náplavkou

Pod Vrškem

Podle lomu

Na Samotě

Poncarova

Pražský okruh

Smíchovská

Trávníčkova

U Hasičské zbrojnice

V Brůdku

 

+ obec Chýnice  

                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Pozn.: Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.

 

 

Potřebné formuláře k zápisu do 1. třídy najdete v záložce Ve škole – Dokumenty – Zápis do 1. třídy.

5

Bře 19

Lyžařský kurz 10. 3. – 15. 3. 2019

Místo konání: Hotel Star, Štěpanická Lhota 46 – Benecko, 514 01 Jilemnice
Odjezd: konečná autobusů Stodůlky/ točna/ v 9.30, sraz v 9.00
Příjezd mezi 16.00 – 17.00 tamtéž.

 

Helena Vodsloňová

5

Bře 19

Zeměpisná olympiáda 2019

Nejlepší řešitelé, kteří postoupili do obvodního kola:
Agáta Chlebová 6. A
Richard Ohera 7. B
Michal Novotný 9. A

 

Nejlépe v obvodním kole uspěl Richard Ohera, který obsadil 4. místo v rámci Prahy 5 a 13.

 

Helena Vodsloňová

5

Bře 19

Recitační soutěž

V pondělí 26. února proběhla v naší škole recitační soutěž. Celkem se zúčastnili 24 žáci prvního stupně. Soutěžili ve dvou kategoriích: 2.-3. třída a 4.- 5. třída. Do Pražského poetického setkání postupují v 1. kategorii Vítek Slíva ze třídy 2. C a Anetka Hájková z 3. C. V druhé kategorii pak žáci Slávek Slíva ze 4. B a Filip Hanzlík ze 4. C.

 

Všem soutěžícím gratulujeme ke krásným výkonům a výhercům přejeme hodně štěstí v dalším kole!

 

Kateřina Šormová

27

Úno 19

Kavárna pro rodiče

v Modrém klubu 12. 3. od 17 hodin

 

letak v pdf

27

Úno 19

Hrajeme si na školáka

hodiny pro předškoláky a jejich rodiče,

vždy od 17 hodin ve třídě s paní učitelkou

7. 3. 2019   Nebojím se písmenek

14. 3. 2019   Pohádková matematika

21. 3. 2019   Jaro, léto, podzim, zima

 

 

pdf verze letaku

26

Úno 19

Programování s Ozoboty

Přijďte se podívat na otevřenou hodinu Programování s Ozoboty. Cílem setkání je hravá výuka algoritmického myšlení s roztomilými Ozoboty, tentokrát bez počítače. Seznámíme se s Ozoboty, pochopíme princip jejich fungování a budeme řešit zábavné úlohy.

 

Termín: úterý 12. března od 15 hodin

v učebně TABLETKA – pavilon A, 1. patro

Přihlášky na email tib@tib.cz.

Přijďte poznat chytré ozoboty!

 

Zuzana Kocíková

 

Otevřená hodina je realizovaná v rámci projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13.
Akce je určena pro děti a rodiče.

 

ozoboti-pozvanka

25

Úno 19

Sportovní dopoledne pro děti z okolních MŠ

Jako již každoročně k nám do školy přišly ve čtvrtek 21. 2. a v pátek 22. 2. děti z okolních mateřských škol, aby si v naší tělocvičně vyzkoušely různé druhy netradičních sportovních aktivit, her a nářadí. Děti si dopoledne společně i se staršími kamarády z osmých a devátých tříd moc užily.

 

Těšíme se na další setkání, které proběhne v březnu, tentokrát společně s prvňáky.

 

25

Úno 19

Dvě oddělení školní družiny v novém „kabátě“

Dvě oddělení školní družiny v přízemí tzv. „skleník“, kde je největší frekvence dětí, protože tu provoz družiny začíná i končí, se proměnila během ledna k nepoznání. Byl tu vyměněn jak nábytek, tak i pohovky na odpočinek a molitanové stavebnice. Celý prostor také rozsvítily nové vertikální žaluzie, které sem byly nainstalovány již na začátku školního roku. Do jednoho z oddělení ještě přibyl nový plastový domeček na hraní, který byl pořízen Spolkem rodičů, kdy část peněz byla získána darem za šatnu z Jarmarku.

 

24

Úno 19

Bruslení s instruktory

I v letošním roce chodíme bruslit. Tentokrát s instruktory. Je to dřina, ale každou hodinu se zlepšujeme. A moc nás to baví.

 

Třída 4. B a 4. C.

 

24

Úno 19

Národní filmové muzeum

Žáci 4. B a 4. C navštívili Národní filmové muzeum, kde se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. V průběhu prohlídky se dozvěděli, jak film vzniká, jak se dotváří… Nejlepší  bylo, že si vše  mohli vyzkoušet, a tak si každá třída na závěr společně vytvořila krátký animovaný film.

 

Bylo to moc fajn.

 

Eva Křivanová

 

24

Úno 19

Výtvarná dílna – jarní tvoření

Ve středu 6. 3. 2019 od 14.00 se bude konat další výtvarná dílna na téma Jarní tvoření. Tentokrát to bude výroba přání, jarních květinových či jedlých dekorací apod. opět pod vedením odborné lektorky.
Materiál zajistí výtvarnice, dítě zaplatí poplatek 50 Kč. Svoji práci si opět hned odnesete domů. Sraz jako obvykle ve 14.00 před automaty na hlavní chodbě. Odchod dětí domů dle potřeby (kontakt je přes vrátnici – jako u družiny). Ukončení dílny a úklid cca v 17.00.
Zároveň zveme s předstihem na příští výtvarnou dílnu – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ (středa 3. 4. 2019), spojené jako vždy s připomenutím tradic a zvyků Velikonoc.
Vladimíra Medulová

24

Úno 19

Dopoledne s lékaři

Chceme se s vámi podělit o zážitky ze školního dopoledne, kdy nás navštívily MUDr. Tereza Horálková a MUDr. Stanislava Prusíková (maminka a babička našeho spolužáka Ondry Horálka).

Vyslechli jsme si povídání o tom, jaké vzdělání potřebujeme, abychom se mohli stát lékařem, nebo z jakých oborů si můžeme vybírat. Vyzkoušeli jsme si na vlastním prstu pulsní oxymetr, který měří množství kyslíku v krvi. Zkoušeli jsme i různé obvazové techniky. Píchání injekcí do pomerančů byl pro nás další zážitek.

Zaujal nás záchranářský modul v podobě kamionu GOLEM, který by sloužil v místě hromadného neštěstí.
Dopoledne ukončilo krásné vyprávění o tom, co pro nás naše maminky dělaly v době, kdy jsme dozrávali u nich v bříšku. Seznámili jsme se i s růstem a vývojem našeho těla.

Velké poděkování patří p. Horálkové i p. Prusíkové za velmi zajímavé a poučné informace.

 

Žáci 3. A a L. Blechová

 

19

Úno 19

Den otevřených dveří na I. stupni školy

28. 2. 2019

 

8 – 11.40 hodin

návštěva rodičů ve třídách I. stupně

 

16 – 17 hodin

možnost konzultace se školním psychologem a speciálním pedagogem

 

Luka

6

Úno 19

Prevence kyberšikany

Naši školu navštívil Mgr. Josef Lottes, plukovník Policie ČR ve výslužbě. V roce 2016 byl uveden do policejní síně slávy za svůj celoživotní boj proti zločinu. Působil také v Národní centrále proti organizovanému zločinu. Tento elitní kriminalista, který v minulosti řešil velké množství trestných činů páchaných na mládeži nebo mládeží, se s námi podělil o své zkušenosti. Poutavě vyprávěl o některých případech a trpělivě odpovídal na otázky dětí. Program byl pořádán pro žáky od pátých do devátých tříd v rámci prevence kyberšikany. Děti byly seznámeny s velkým nebezpečím komunikace s kýmkoliv neznámým na internetu. Také jsme jim připomněli, na koho se mohou obracet v případě, že by se jim dělo cokoliv nepěkného.

 

Magdaléna Capková

 

5

Úno 19

Workshop Co mohu udělat, aby se mé dítě cítilo dobře (nejen) ve škole?

Ve středu 30. 1. 2019 se konal v rámci projektu Evropské unie MAP II workshop pro rodiče dětí od 5 do 11 let. Modrý klub naší školy přivítal maminky, které se přišly poradit s přítomnými odbornicemi – školní psycholožkou a speciální pedagožkou se zaměřením na klinickou logopedii. Možnost získat informace, jak zvládnout přechod z mateřské do základní školy, jaké metody učení zvolit či jak se vyrovnat s hyperaktivitou dítěte, byla plně využita. K příjemné atmosféře přispělo i občerstvení.

 

Marcela Fuglíková

 

5

Úno 19

Roboti ve škole

V rámci projektu ČERSTVÝ VÍTR Z HOR se v pondělí 21. 1. uskutečnilo v naší škole projektové odpoledne. Pod vedením lektorky Zuzany Kocíkové jsme měli tentokrát šikovnou mladou výpomoc z kroužku robotiky WeDo. Hlavní náplní byla práce s mBotem. Zkoušeli jsme ho ovládat pomocí aplikace Makebloc a poté ho i programovat. Děti zvládly vytvořit několik programů. Díky
prvnímu mBot jezdil do čtverce. Vyhnout se překážkám zvládl mBot díky druhému programu. A nakonec děti nechaly mBota jezdit po nakreslené čáře. Však se můžete někdy připojit i vy!

 

František Hanzal

 

25

Led 19

Máme novou školní jídelnu

23. ledna byla naší škole předána do užívání nová školní jídelna. Akce se zúčastnil starosta Prahy 13 pan Ing. David Vodrážka, paní místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, paní Ing. Mariana Čapková z magistrátu Hlavního města Prahy a další zástupci místního úřadu Prahy 13. Po slavnostním přestřižení pásky si všichni přítomní prohlédli nové moderní zařízení kuchyně a seznámili se s technologiemi, které čekají na naše zaměstnance kuchyně.

 

Do nové jídelny se všichni moc těšíme.

 

15

Led 19

Návštěva Komerční banky

Koncem minulého roku navštívila třída 3. A Komerční banku v Praze Na Příkopě. Provázela nás paní ředitelka JUDr. Michaela Hiltavská, která nám ukázala prostory. Děti zaujaly velké trezorové dveře, které chrání 4049 bezpečnostních schránek, kam si lidé ukládají svoje cennosti. Obdivovali jsme UV lampu odhalující bezpečnostní prvky na bankovkách.

 

Zajímavou a poučnou návštěvu nám zprostředkovali paní Jana Hermanová a pan Filip Kelco.

 

Oběma děkujeme.
L. Blechová a žáci 3.A