Archiv novinek

12

Říj 19

Velkoplošné malby

Žáci 8. ročníku se ve výtvarné výchově dlouhodobě zabývají lidským tělem. Poznávají jeho zákonitosti a různé způsoby jeho zobrazování ve výtvarném umění. Mnohé si vyzkoušejí. Jedním z výstupů jejich práce jsou velkoplošné malby, které našly své uplatnění v chodbě k šatnám 2. stupně. Pracovali ve skupinách a jejich úkolem bylo znázornit pohyb vzduchu kolem nás.

 

M. Capková

 

9

Říj 19

Pravěk ve 4. C

Co všechno tě napadne, když se řekne PRAVĚK? To byl první úkol pro žáky 4. C, aby začali přemýšlet a vše, co je napadne v souvislosti s tímto tématem, zapsali na tabuli. Projektovou výuku zařazují učitelé FZŠ Trávníčkova do vyučování již pravidelně. Žáci se na projektové dopoledne vždy těší a spolu s pedagogem se ochotně zapojují do přípravy. Téma Pravěk bylo pro ně velice zajímavé. Kromě teoretických znalostí mohli tuto dobu ztvárnit výtvarně, ale také pocitově, kdy si měli představit jeden den v této době a vše napsat formou příběhu.

 

Mgr. Kristýna Pekárková

 

5

Říj 19

1. bazar

Spolek rodičů a přátel při ZŠ Trávníčkova
p o ř á d á    d n e
15.10.2019 v 16 – 19 hodin
1. BAZAR
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB
Přijďte prodat nepotřebné oblečení a nakoupit si na další sezónu
Na našem 1. BAZARU je možné oblečení, boty a sportovní potřeby prodat nebo darovat
Prodej – jednoduchá pravidla:
  1. Nabízeno může být pouze čisté a nepoškozené oblečení, obuv a sportovní potřeby
  2. Každý zájemce o prodej složí nevratný registrační poplatek ve výši 50 Kč
  3. Počet prodejních míst je omezen, registrační poplatky budou přijímány pouze do naplnění kapacity
  4. Registrace a hotovostní platba poplatku proběhne dne 8.10. od 16:00 do 18:00 v prostorách šaten školy k rukám zástupce Spolku rodičů a přátel při ZŠ Trávníčkova

 

Darování – pouze čisté a nepoškozené oblečení, obuv a sportovní potřeby
Darované oblečení budeme vybírat v den 1.Bazaru, tedy 15.10. v 15 hodin.

 

Zástupci Spolku budou v rámci 1.BAZARU (bez nároku na odměnu) prodávat Vámi darované oblečení,
obuv a sportovní potřeby. Darované oblečení, obuv a sportovní potřeby, které se nepodaří v rámci Bazaru prodat budou věnovány do Klokánku. Finanční prostředky získané v průběhu BAZARU náš Spolek použije pro nákup odměn pro děti a potřeb na Dýňové slavnosti, které bude náš Spolek pořádat v průběhu listopadu. O konkrétním použití prostředků vás budeme průběžně informovat.
SLEDUJTE NÁS
www.facebook.com/SpolekRodicuZSTravnickova/
KONTAKT:
spolek.trava@gmail.com

28

Zář 19

Adaptační kurz 2. C

Pod vedením zkušených lektorů a paní učitelky třídní se třetí týden v září uskutečnil ve 2. C adaptační kurz, který probíhal ve škole i v jejím okolí.

Cílem kurzu bylo pomoci žákům se hlouběji poznat a naučit se mezi sebou lépe komunikovat a vzájemně se respektovat. Pro děti bylo připraveno mnoho úkolů, které leckdy nebyly vůbec jednoduché. Žáci museli spolupracovat a snažit se „táhnout za jeden provaz“, a to v řadě zajímavých aktivit podporujících také vztahy ve třídě. Jako překvapení dostali žáci od paní učitelky možnost nocovat ve škole. Žáci se tohoto úkolu ujali velice dobře a s nadšením a spaní ve škole si moc užili. Celkově se dětem dařilo a ve většině případů se ukázalo, jak důležité je si uvědomovat své hodnoty a také hodnoty ostatních spolužáků.

Na závěr si děti samy složily třídní Ústavu, která je bude provázet po zbytek školního roku a kterou, jak si všichni slíbili, budou dodržovat.

 

Mgr. Kristýna Bělochová

 

28

Zář 19

Kouzelná škola v přírodě třídy 2. B

Letošní začátek podzimu třída 2. B strávila na škole v přírodě uprostřed luk a lesů ve společnosti zvířátek. A nebyla to lecjaká škola v přírodě. Byla kouzelná. Děti totiž dostaly před odjezdem pozvánku ke studiu do Školy čar a kouzel v Bradavicích a celý týden jednotlivé koleje bojovaly s různými překážkami, aby na konci mohly objevit Kámen mudrců.

 

Mgr. Jana Davidová

 

26

Zář 19

Adaptační kurz 6. B

V úterý 24. 9. se žáci 6. B vydali v rámci adaptačního kurzu do Prokopského údolí. Za přítomnosti naší školní psycholožky a speciální pedagožky plnili žáci připravené úkoly bez potíží, pracovali týmově a
výlet si náramně užili. I počasí nám přálo.

 

Markéta Vignerová

 

23

Zář 19

Opékání buřtíků

Třída 2. B se již tradičně sešla i s rodiči a přáteli u společného zářijového ohně při opékání buřtíků. Dospěláci měli čas si popovídat o všem možném a děti se pořádně vydováděly na čerstvém vzduchu. Děkujeme všem zúčastněným za milou atmosféru.

 

17

Zář 19

Rozmanitý svět – Výtvarně hudební dílna k Mezinárodnímu dni hudby (výroba hudebních nástrojů a muzikohraní)

V úterý 1. 10. 2019 se bude konat výtvarně hudební dílna k Mezinárodnímu dni hudby.

Děti se seznámí s řadou jednoduchých (perkusních, starobylých, primitivních) hudebních nástrojů a některé jednodušší si samy vyrobí. Nástroje si ještě mohou domalovat nebo jinak ozdobit. Setkání zakončíme „koncertem“ s vyrobenými nástroji.

Materiál zajistí výtvarnice, dítě zaplatí za každý vyrobený nástroj 10 Kč a své výrobky si odnese domů.

Sraz v 15.00 v hale u automatů. Lístečky s uvolněním pro družinu na tuto dílnu je nutno napsat a odevzdat do družiny.

Odchod dětí domů dle potřeby (kontakt je přes vrátnici na můj telefon). Ukončení dílny a úklid cca v 17.30.

Tuto dílnu povede nová odborná lektorka.

Zájemce srdečně zveme.

 

Vladimíra Medulová

 

11

Zář 19

Orba pole a setí obilí

Děti ze 4. A a 5. A se díky ekovýchovnému programu navrátily na jedno dopoledne k dřívějším tradicím. Žáci se chopili lana uvázaného k pluhu a zkusili ho táhnout, orali pouze vlastní silou. Potom si každý z žáků vyoral sám brázdu s koněm. Po uvláčení hrud brázdami si nacvičovali i rovnoměrné setí obilí. Díky vlastní namáhavé práci si všichni uvědomili, jak bylo těžké si v minulosti vydělat na živobytí.

 

Helena Bumbálková, Ludmila Blechová

 

11

Zář 19

Prázdninový kurz českého jazyka

Pod záštitou Městské části Praha 13 se na konci srpna v naší škole konal opět každoroční prázdninový kurz pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Během celého týdne se mezi nově příchozími žáky vytvořilo mnoho nových kamarádství. Kromě opakování a procvičování učiva došlo i na rozšiřování slovní zásoby, děti hrály nejen společenské hry, ale vyrazily též do Muzea Karlova mostu, kde si užily plavbu lodí po Vltavě.

 

Nově děti v tomto roce spolupracovaly na tvorbě kraťoučké animace, která byla zaměřena na země jejich původu.

 

Jana Repčáková, Helena Bumbálková

 

11

Zář 19

Klub Rozmanitý svět

Klub Rozmanitý svět byl v naší škole založen pod patronací Městské části Praha 13 a je financován Ministerstvem vnitra v rámci integrace cizinců – stejně tak jsou ovšem na akcích klubu vítáni i Češi. Je zde prostor pro sbližování a komunikaci mezi dětmi z různých kultur. Předmětem schůzek je především česká historie a kulturní památky Prahy, ale i seznámení s cizími zeměmi a jejich památkami. Chodíme na vycházky po Praze nebo na výstavy. V rámci klubu probíhá i další zájmová činnost – zejména výtvarné dílny, různé společenské hry apod. Součástí klubu je i rozvíjení českého jazyka formou her. Setkávání členů klubu se zpravidla koná jednou týdně.

Konkrétní termín závisí na možnostech dětí (školní rozvrh, další zájmové kroužky) i lektorů. Děti z 1. stupně přicházejí většinou z družiny a mohou se do ní vrátit. V případě vycházek je ovšem návrat společný.

 

Vstupy na výstavy jsou pro účastníky zdarma (jsou hrazeny ze speciálních fondů).

Prostředky na výtvarné dílny jsou rovněž dotovány. Za své výrobky platí účastníci pouze symbolické částky podle ceny materiálu a počtu výrobků.

 

Členové klubu se nemusí účastnit všech akcí, ale budou vždy přednostně informováni o plánech.

 

Hlásit do klubu se můžete na adrese medulova@zstravnickova.cz nebo u třídních učitelek.

 

Vladimíra Medulová

 

24

Čvc 19

Hlasujte pro naší 3. C v soutěži Mladý designér

Dejte prosím hlas naší 3. C v soutěži Mladý designér: Odkaz

 

3

Čvc 19

Loučí se 9. A a 9. B

3

Čvc 19

2. A u soudu

2. A se tentokrát vypravila na exkurzi, cílem se stal Obvodní soud pro Prahu 5.
Po bezpečnostní kontrole jsme se přesunuli do jednací síně, kde jsme se dozvěděli, jak to u soudu chodí, a co se může stát, když nebudeme respektovat zákony. Nakonec si pro nás naše lektorka připravila aktivitu a my jsme si sehráli opravdické soudní přelíčení. Pažout, kterého hrál náš Kubík, si od Šebestové, Emičky, půjčil peníze na nový telefon. Ty jí ale nevrátil, a tak se obrátila na soud. Za pomoci paní Kadrnožkové, Johanky, která půjčku dosvědčila, přísedící porota, Jituška a Deniska, spolu s opravdickou paní soudkyní rozhodla soud ve prospěch Šebestové.

 

Exkurze pro nás byla velmi poučná a my děkujeme všem úžasným pracovníkům soudu, že si udělali chvilku čas a předali dětem všechny důležité vědomosti a zkušenosti, především tedy Barče, budoucí paní soudkyni, která si pro nás tento výjimečný program připravila!

 

A my jen doufáme, že se k soudu nikdo z nás už nikdy nepodívá!

 

Jana Repčáková

 

27

Čvn 19

ISIC Školák

V letošním školním roce jsme našim žákům nabídli možnost zřídit si mezinárodní žákovský průkaz ISIC školák. Tento průkaz je především identifikačním průkazem s platností 5 let, který výborně poslouží pro potvrzení věku pro žáky, kteří nemají občanský průkaz, (např. veřejná doprava, sport, kultura). Vlastnictví průkazu přináší benefity celé rodině, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Budoucí prvňáčci, nově přijatí žáci, budoucí páťáci a další zájemci si o průkaz ISIC Školák mohou požádat hned na počátku září. Ani pedagogičtí zaměstnanci a zaměstnanci školy nepřijdou zkrátka, i oni mají možnost si pořídit ITIC nebo ALIVE průkaz, také s mnoha benefity a výhodami.

 

25

Čvn 19

Výlet na Vyšehrad

Páteční den a závěr školního roku si třídy 4.B a 4.C zpříjemnily výletem na Vyšehrad. Paní průvodkyně děti seznámila s historií a se zajímavostmi, které jsou zde k vidění.

 

Výlet se všem líbil.

 

Paní učitelky Eva , Kateřina a čtvrťáci.

 

24

Čvn 19

Zahradní rodičovské fórum ve FZŠ Trávníčkova

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 se sešli v atriu školy rodiče, žáci, pedagogové i vedení školy, aby na závěr školního roku neformálně poseděli, popovídali, zhodnotili, sdíleli zkušenosti, mohli se poradit se školní psycholožkou a speciální pedagožkou. Zhlédli též pěvecké a taneční vystoupení. Akce financovaná z fondu EU se uskutečnila v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu 13. Návštěvníci mohli ochutnat grilované speciality, miniřízečky, sýry, ovocné i zeleninové saláty, ke kávě koláče. Všichni si pochutnali a cítili se velmi příjemně, o čemž svědčí vyplněné dotazníky i poděkování. To patří samozřejmě všem organizátorům a kuchařům.

 

Marcela Fuglíková

 

21

Čvn 19

Leonardo da Vinci

Ve středu 19. 6. jsme ve škole zhlédli pořad k 500. výročí úmrtí významného malíře, sochaře, architekta, přírodovědce, hudebníka, spisovatele, vynálezce a konstruktéra Leonarda da Vinci. Agentura Pernštejni si pro nás připravila divadelní představení o životě tohoto všestranného člověka. Jako vynálezce předvídal nebo navrhl princip bagrů, odstředivky, dmychadla, zemních vrtáků, kolesové lodi, letadla, padáku, potápěčského úboru, šlapacího soustruhu, tiskařského lisu a mnoha dalších. Nakreslil spoustu různých skic, plánů či vynálezů, které se realizovaly až v 19. nebo 20. století. Měli jsme možnost si některé jeho vynálezy prohlédnout a vyzkoušet. Dětem se pořad velmi líbil, zajímavou formou se dověděly spoustu informací.

 

Věra Hamrová

 

18

Čvn 19

Run and Help na Trávě

V pátek 14. 6. proběhl na FZŠ Trávníčkova již 4. ročník charitativní akce Run and Help. Dobročinného běhu se tentokrát zúčastnilo přes 700 běžců. Mezi nimi byli kromě žáků z naší školy i děti z MŠ Pastelka, žáci ze základní školy Bronzová, rodinní příslušníci žáků naší školy a také zastupitelé MČ Prahy 13, kteří společně s vedením školy 4. ročník akce zahájili. Celá akce proběhla ve sportovní a přátelské atmosféře a na pomoc Lukášovi letos všichni vyběhali rekordní částku 22 210 Kč. Všem zúčastněným děkujeme za sportovní výkony a finanční příspěvek na dobrou věc.