Archiv novinek

6

Úno 19

Prevence kyberšikany

Naši školu navštívil Mgr. Josef Lottes, plukovník Policie ČR ve výslužbě. V roce 2016 byl uveden do policejní síně slávy za svůj celoživotní boj proti zločinu. Působil také v Národní centrále proti organizovanému zločinu. Tento elitní kriminalista, který v minulosti řešil velké množství trestných činů páchaných na mládeži nebo mládeží, se s námi podělil o své zkušenosti. Poutavě vyprávěl o některých případech a trpělivě odpovídal na otázky dětí. Program byl pořádán pro žáky od pátých do devátých tříd v rámci prevence kyberšikany. Děti byly seznámeny s velkým nebezpečím komunikace s kýmkoliv neznámým na internetu. Také jsme jim připomněli, na koho se mohou obracet v případě, že by se jim dělo cokoliv nepěkného.

 

Magdaléna Capková

 

5

Úno 19

Workshop Co mohu udělat, aby se mé dítě cítilo dobře (nejen) ve škole?

Ve středu 30. 1. 2019 se konal v rámci projektu Evropské unie MAP II workshop pro rodiče dětí od 5 do 11 let. Modrý klub naší školy přivítal maminky, které se přišly poradit s přítomnými odbornicemi – školní psycholožkou a speciální pedagožkou se zaměřením na klinickou logopedii. Možnost získat informace, jak zvládnout přechod z mateřské do základní školy, jaké metody učení zvolit či jak se vyrovnat s hyperaktivitou dítěte, byla plně využita. K příjemné atmosféře přispělo i občerstvení.

 

Marcela Fuglíková

 

5

Úno 19

Roboti ve škole

V rámci projektu ČERSTVÝ VÍTR Z HOR se v pondělí 21. 1. uskutečnilo v naší škole projektové odpoledne. Pod vedením lektorky Zuzany Kocíkové jsme měli tentokrát šikovnou mladou výpomoc z kroužku robotiky WeDo. Hlavní náplní byla práce s mBotem. Zkoušeli jsme ho ovládat pomocí aplikace Makebloc a poté ho i programovat. Děti zvládly vytvořit několik programů. Díky
prvnímu mBot jezdil do čtverce. Vyhnout se překážkám zvládl mBot díky druhému programu. A nakonec děti nechaly mBota jezdit po nakreslené čáře. Však se můžete někdy připojit i vy!

 

František Hanzal

 

15

Led 19

Návštěva Komerční banky

Koncem minulého roku navštívila třída 3. A Komerční banku v Praze Na Příkopě. Provázela nás paní ředitelka JUDr. Michaela Hiltavská, která nám ukázala prostory. Děti zaujaly velké trezorové dveře, které chrání 4049 bezpečnostních schránek, kam si lidé ukládají svoje cennosti. Obdivovali jsme UV lampu odhalující bezpečnostní prvky na bankovkách.

 

Zajímavou a poučnou návštěvu nám zprostředkovali paní Jana Hermanová a pan Filip Kelco.

 

Oběma děkujeme.
L. Blechová a žáci 3.A

 

20

Pro 18

Vánoční zpívání v domě seniorů Lukáš

V pondělí 17. 12. naše škola uspořádala po dohodě s paní Jitkou Olexovou pro seniory v denním stacionáři Střediska sociálních služeb Prahy 13 (Dům sociálních služeb Lukáš) hudební vystoupení. Pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Nikoly Zasman, které patří velké poděkování, představil vánoční koledy v českém a německém jazyce, např. Tichou noc. Žáci všech ročníků připravili dárky, děkujeme hlavně dětem a paní učitelkám 1. stupně. A s díky nesmíme zapomenout ani na výborné zpěváky, ani na žáky 9. A, kteří pomohli s organizací. Akce sklidila obrovský úspěch jak u klientů střediska, tak u zaměstnanců. Museli jsme slíbit, že ještě někdy přijdeme… Tak krásné Vánoce!

 

M. Fuglíková

 

20

Pro 18

Vánoční turnaj v minigolfu

Naše škola se tradičně i letos zúčastnila turnaje v minigolfu. 9. A využila cesty do Kotvy, tedy centra, a spojila sport s procházkou vánoční Prahou. A tak jsme si užili poslední společné Vánoce.

 

M. Fuglíková

 

13

Pro 18

Tradiční vánoční jarmark

V úterý 11. 12. 2018 proběhl na škole jako každoročně vánoční jarmark, na kterém díky dobrovolné aktivitě rodičů ze Spolku rodičů a přátel ZŠ Trávníčkova, byla otevřena šatna, kam si návštěvníci jarmarku mohli odložit své kabáty a poté si užívat předvánoční atmosféru v hale školy.

 

Rádi bychom poděkovali maminkám ze Spolku rodičů, které šatnu zřídily a provozovaly bez nároku na
odměnu. Díky vašim drobným darům bylo za šatnu vybráno celkem 663 Kč. Tato částka bude použita na nákup kočárku pro panenky do školní družiny.

 

Vedení školy

 

 

12

Pro 18

3. C Mezi barvami

V listopadu jsme se třídou navštívili výstavu Františka Kupky ve Valdštejnské jízdárně. Před prohlídkou obrazů jsme prošli programem Mezi barvami, kde si děti zkusily hru s barvami a světlem. Výstava nás tak zaujala, že jsme si ji prošli dokonce dvakrát po sobě, nejprve s paní průvodkyní, která nám řekla spoustu zajímavostí nejen o obrazech, ale také o životě malíře. Pak jsme se vrátili k vlastní tvorbě v ateliéru a nakonec jsme si přáli vidět obrazy znovu, tedy jsme si výstavu prošli ještě jednou, důkladně. Ve škole jsme pak dostaly kousek obrazu Františka Kupky a pomocí temperových barev jsme si zkusili dokončit obraz dle své vlastní fantazie. Naše zdařilá díla jsou vystavena na nástěnce chodby vedoucí k tělocvičně.

 

Mgr. Kristína Pekárková

 

5

Pro 18

A školou chodil nejen Mikuláš

5

Pro 18

Historický úspěch ve florbalu

V letošním obvodním kole ve florbalu se nám velice dařilo, když jsme v pěti kategoriích získali 3 medaile a 1 čtvrté místo. Nejúspěšnější byly dívky z 8. a 9. tříd, které turnaj vyhrály a postupují do krajského kola. Velikou radost nám udělali i žáci a žákyně ze 6. a 7. tříd, shodně se umístili na 3. místě. Chlapci ze 4. a 5. tříd prohráli souboj o 3. místo a skončili čtvrtí. Nejstarší chlapci mají silnou konkurenci a nepostoupili do finálové skupiny o 1. – 6. místo. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a děvčatům přejeme úspěch v krajském kole.

 

Andrea Kelnárová a Helena Vodsloňová

 

30

Lis 18

17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii – Beseda s PhDr. Pavlem Žáčkem, Ph.D.

17. listopad je spojen se dvěma událostmi moderních českých dějin, při nichž hlavní roli hráli studenti českých vysokých škol. V roce 1939 byly nacisty uzavřeny vysoké školy, mnoho studentů pak posláno do koncentračního tábora a někteří i popraveni. V roce 1989 studentská demonstrace vedla k pádu komunistického režimu a obnovení demokracie.

 

Ve čtvrtek a v pátek 15. – 16. listopadu měli žáci vyšších ročníků naší školy výjimečnou příležitost zúčastnit se besedy se vzácným hostem PhDr. Pavlem Žáčkem, Ph.D., novinářem, historikem, vysokoškolským učitelem a politikem. Pan Žáček byl jedním z organizátorů studentské demonstrace 17. listopadu 1989 a šéfredaktorem nezávislého čtrnáctideníku vysokoškolského hnutí Studentské listy. Poutavou formou přiblížil převratné listopadové události roku 1989 žákům, ti se pak aktivně zapojili do
diskuze, kterou byla beseda ukončena. Pro všechny zúčastněné bylo setkání s touto osobností 17. listopadu 1989 velkým přínosem. Děkujeme.

 

Ilona Žďárská

 

30

Lis 18

Národní muzeum v plné kráse

Třídy 3.A a 4.A navázaly na školní projekt ke 100. výročí založení Československa návštěvou výstavy v Národním muzeu. Všichni jsme obdivovali krásně zrekonstruovanou budovu a užili si zajímavý výklad průvodkyně, přizpůsobený věku žáků. Československá výstava přibližuje úspěchy i peripetie, kterými stát během své existence procházel. Při vyplňování pracovních listů si děti ověřily své znalosti získané během výstavy. Žákům i učitelkám se celý program velmi líbil.

 

Ludmila Blechová, Helena Bumbálková

 

30

Lis 18

Výtvarná dílna – vánoční drobnosti

V úterý (tentokrát mimořádně v úterý) 4. 12. 2018 od 14.00 se bude konat další výtvarná dílna. Budeme vyrábět vánoční drobnosti, jako je rolnička – andílek, přáníčko s potiskem, vánoční visačka na dárek apod.

 

Tuto dílnu povede opět odborná lektorka. Materiál zajistí výtvarnice, dítě zaplatí poplatek 30 Kč.

Svoji práci si opět hned odnese domů.

 

Sraz jako obvykle ve 14.00 před automaty na hlavní chodbě. Odchod dětí domů dle potřeby (kontakt je přes vrátnici – jako u družiny). Ukončení dílny a úklid cca v 17.00.

 

Vladimíra Medulová

30

Lis 18

Stolní tenis

Naše škola opět organizovala obvodní kolo POPRASK ve stolním tenisu. Obsadili jsme všechny kategorie. Chlapci 8. – 9. tříd vyhráli a postupují do krajského kola.

 

Výsledky:

1. místo chlapci 8. a 9. tříd – Michal Redlich, Jiří Nesvačil, Jan Berka a Jiří Nedbálek

1. místo smíšená 4. a 5. třída – Lukáš Neuberg, Patrik Jindra, Barbora Jindrová a Jan Trubl

3. místo dívky 6. a 7. tříd – Barbora Jarolímková, Adéla Holečková a Linda Šátková
Starší dívky a mladší chlapci se shodně umístili na 5. místě.

 

Všem sportovcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a pomoc při organizaci turnaje.

 

Jaroslav Lapáček, hlavní trenér

30

Lis 18

Jak zvládnout první pomoc

Ve čtvrtek 15. 11. si pro děti v 5. A udělala čas paní Drncová, a protože je zdravotnice, přišla nám ukázat, jak správně poskytnout první pomoc. Na figuríně jménem Karel se děti pokusily o nepřímou masáž srdce. Je to fyzicky náročný úkon, který si všichni po dobu 30 vteřin vyzkoušeli. Naučili se stabilizovanou polohu těla a též si zopakovali, jak správně umýt ruce.

 

Za spoustu nových informací děkujeme!

 

Věra Hamrová

28

Lis 18

Školní jarmark

Vážení rodiče a přátelé školy, zveme vás na školní jarmark, který se koná 11. 12. 2018 od 17 hodin v prostoru školy.

 

pozvanka

 

26

Lis 18

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., školského zákona, v platném znění v pátek 7.prosince 2018 ředitelské volno z organizačních důvodů ( oznámení PRE o přerušení dodávky elektřiny).

 

V tento den bude škola uzavřena. Školní jídelna ani školní
družina nebudou v provozu.

 

PaedDr. František Hanzal,
ředitel školy

20

Lis 18

Mějme zájem o školu našich dětí

Chcete, aby se děti ve škole cítily dobře? Aby do života odcházely vybaveny nejenom vědomostmi, ale i praktickými dovednostmi? Záleží Vám na prostředí, v němž Vaše děti tráví často víc než polovinu dne? Tak investujte trochu svého času a pomozte nám měnit věci k lepšímu. Spolek rodičů při ZŠ Trávníčková oživuje svou činnost. Pojďme společně pojmenovat oblasti a určit priority, čím by se měl Spolek rodičů zabývat. Máte jedinečnou příležitost ovlivnit budoucnost svých dětí!

 

Nezůstávejte doma a přijďte za námi v pondělí 26. 11. 2018 v 17 hodin do místnosti Rozmanitý svět (místnost nad schody v přízemí ZŠ Trávníčkova)

15

Lis 18

Projektové vyučování nás baví

Devátý ročník pojal výuku 1. světové války a oslavu 100. výročí ČSR netradičně. Žáci nejprve 25. 10. navštívili na Pražském hradě výstavy Založeno 1918 (doteky státnosti) a Tož to kupte! (sbírka umění pořízená prezidenty pro Hrad). Po skupinách pak zpracovali jednotlivá témata, kam zařadili i nově nabyté informace či zajímavosti z rodinných archivů. Seznámili se s Haškovým Švejkem a dějová slovesa procvičili na ukázce z Dějin udatného českého národa spolu s českým lvem. A vlastně se nemuseli nic učit…

 

Marcela Fuglíková

 

8

Lis 18

Dvě šance v Trávě

FZŠ Trávníčkova a TIB, z.s. pořádá pro ty, kteří si rádi „hrají“, zábavný program zaměřený na logiku a vytváření vlastních postupů.

Ukážeme vám nejnovější a nejzajímavější trendy z oblasti programování, robotiky, logických her a vědy.

Kdy: 24. listopadu 2018

Čas: 9:00 – 13:00 h

Cena: 100,- Kč (za celý program)

Akce je určena pro děti ve věku 7 – 13 let. Čekají na ně zábavné programy zaměřené na logické myšlení a vytváření vlastních postupů. Děti si mohou vybrat dva různé workshopy, a tak dvě šance vyzkoušet si různé naučné aktivity (z každého bloku jeden).

Informace a přihláška na https://tib.cz/krouzky/aktuality/603-dve-sance-2018

 

Zuzana Kocíková