Archiv novinek

18

Dub 18

Recyklosauři v naší škole

V pátek 6. 4. se ve vestibulu naší školy objevili čtyři zvláštní živočichové – recyklosauři. Spolu s nimi i krátké příběhy s informacemi o tom, kde žijí, čím se živí a kdo jim pomohl na svět. Byly to děti z 2. C, které se zúčastnily kreativního workshopu v Ateliéru Bubec v Řeporyjích. Nejprve se nechaly inspirovat velkými objekty sochaře Čestmíra Sušky a pak se samy pustily do tvorby. Na závěr své recyklosaury provětraly na nedaleké komunitní zahradě.

 

Kristína Pekárková

18

Dub 18

Noc s Andersenem

V pátek 23. 3. se děti sešly netradičně odpoledne opět ve škole. Tentokrát, aby si užily Noc s Andersenem. Děti z 2. C a 2. B tentokrát přespávaly s Pejskem a kočičkou, kterým v průběhu večera pomohly najít v temné tělocvičně ingredience do jejich chutného dortu. Celý večer jsme si všichni užili, výborný dort jsme dokonce nejen namalovali, ale i upekli, a ráno k snídani nám všem moc chutnal.

 

Kristína Pekárková a Jana Laudátová

28

Bře 18

Velikonoční dílničky

V pondělí 22. 3. se děti z 2. A a 3. A připravovaly na Velikonoce. Děti, rodiče i prarodiče společně zdobili vajíčka různými technikami, barvili sádrové odlitky, vyráběli košíčky a další velikonoční dekorace. Všichni jsme prožili příjemné dopoledne.

 

H. Bumbálková, L. Blechová

 

28

Bře 18

Lyžák v Jizerskách

V březnu navštívili žáci 2. stupně Jizerské hory. Lyžařský výcvik absolvovali ve skiareálu Tanvaldský Špičák. Počasí přálo, svahy báječně zasněžené…

 

A volný čas? V penzionu Permon jsme mohli zajít do sauny, vyšlápli si na vrchol Špičáku a pobyt zpříjemnili návštěvou továrny dřevěných hraček Detoa.

 

Co víc si přát?

 

A. Kelnárová, H. Vodsloňová

 

28

Bře 18

Bruslení s instruktory

Během zimního období se všechny tři druhé třídy zúčastnily kurzu bruslení s instruktory. V deseti lekcích se děti naučily nejenom bruslit, ale hrát na ledě i zajímavé hry, správně padat i vstávat a dokonce zvládly na bruslích i rozcvičku. Na závěr si domů odnesly diplom.

 

Děkujeme všem instruktorům za profesionální přístup.

 

Poděkování patří i rodičům a prarodičům za pomoc při přípravě dětí na led.

 

L. Blechová, J. Laudátová, K. Pekárková

 

28

Bře 18

Návštěva Pražského hradu

Žáci 8. ročníku navštívili v rámci projektu PRIMAS prostory Hradu. Paní průvodkyně nás zavedla na všechna čtyři nádvoří, do chrámu sv. Víta, Vladislavského sálu, baziliky sv. Jiří i Zlaté uličky. Díky jejímu zajímavému výkladu jsme si nejen zopakovali loňské učivo, ale dozvěděli jsme se mnoho dalšího, např. kde bydlí a pracuje prezident nebo proč se Jelení
příkop tak jmenuje. S sebou jsme vzali i své zahraniční spolužáky, abychom jim představili naše památky. Ve škole jsme pak vyplnili pracovní listy, které jsme dostali, a ověřili si, co všechno jsme si zapamatovali.

 

M. Fuglíková, M. Capková

 

27

Bře 18

Matematický Klokan 2018

I v letošním školním roce se naše škola připojila k řešení mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN 2018

 

 

 

Kategorie CVRČEK ( žáci 2. a 3. tříd) max. 90 bodů

 

Petříček Matěj 2. B 85 b.
Dluhoš Adam 3. B 84 b.
Pavlov Daniil 3. A 79 b.

 

V této kategorii soutěžili 102 žáci.

 

 

 

Kategorie KLOKÁNEK ( žáci 4. a 5. tříd) max. 120 bodů

 

Capko Matouš 5. A 120 b.
Peterková Nela 5. A 120 b.
Knob Michael 5. B 115 b.
Poláková Kamila 5. A 114 b.

 

V této kategorii soutěžilo 96 žáků.

 

 

 

Kategorie BENJAMÍN ( žáci 6. a 7. tříd) max. 120 bodů

 

Hladík Lukáš 7. A 91 b.
Adjal David 7. B 78 b.
Skývová Barbora 6. B 69 b.

 

V této kategorii soutěžilo 27 žáků.

 

 

 

Kategorie KADET ( žáci 8. a 9. tříd) max. 120 bodů

 

Marval Kryštof 8. A 76 b.
Sujová Nikola 8. B 74 b.
Thur Jan 9. A 73 b.

 

V této kategorii soutěžilo 35 žáků.

 

 

 

Všem soutěžícím děkujeme, že překonali ostych, lenost a pohodlí, vítězům blahopřejeme.

 

 

Předání cen vítězům se uskutečnilo v pátek 23. března 2018 v 10.35 v ředitelně školy.

 

Ivana Chramostová

 

Dokument v PDF ke stažení.

8

Bře 18

Lezení nás baví

Sportovní dopoledne 3. B ve sportovním areálu JEREMI uteklo jako voda. V rámci tělesné výchovy jsme vyzkoušeli lezeckou stěnu. Pro děti i paní učitelku to byl super zážitek!

 

Eva Křivanová

 

 

2

Bře 18

Minigolf – 1. 3. 2018 – Nové Butovice

Ve čtvrtek 1. března se žáci z 1. i 2. stupně zúčastnili finále minigolfového turnaje v Galerii Nové Butovice. Konkurence byla veliká, ale přesto jsme se dokázali umístit na předních příčkách.

 

Družstvo dívky 4. A – Kristýna Čiháková, Ema Bláhová, Šarlota Dedková – 2. místo
Družstvo chlapci 5. B – David Machač, Miloslav Havrlant, Adam Podrabský – 2. místo
Družstvo chlapci 4. A – Jakub Dolejší, Tomáš Baránek, Miloš Melichar – 4. místo
Jednotlivci 1. stupeň – Kristýna Čiháková, Vilém Turnwald

 

Družstvo dívky 8. A – Iva Žemličková, Evelína Šindlerová, Adéla Zachová – 4. místo
Družstvo chlapci 9. A – Petr Hrdlička, Jakub Bohata, Stanislav Sharuda – 2. místo
Družstvo chlapci 9. B – Milan Hrdlička, František Salač, Matěj Vávra – 4. místo
Jednotlivci 2. stupeň – Iva Žemličková, Adéla Holečková, Petr Hrdlička (2. místo)

 

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

Mgr. Jana Mácová, Mgr. Jana Mašková, Mgr. Andrea Kelnárová

 

 

1

Bře 18

Mateřinky ve škole

Připravili jsme pro naše malé kamarády z mateřských škol hravé odpoledne v obou našich tělocvičnách. Žáci 2. stupně pod vedením ochotných učitelek H. Vodsloňové a A. Kelnárové uspořádali pestrý program míčových her, různých soutěží apod. A radost byla veliká!

 

M. Fuglíková

 

28

Úno 18

Den otevřených dveří

dne 22. 3. 2018 od 10. 00 do 12. 00

Pro velký zájem rodičů se uskuteční ještě jednou DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Zváni jsou všichni rodiče budoucích prvňáčků, kteří mají zájem nahlédnout do hodin nebo získat informace o škole.

28

Úno 18

Lidské tělo

Během masopustu pracovala třída 3. C na zajímavém projektu LIDSKÉ TĚLO. Tomuto tématu se věnují s paní učitelkou Křivanovou v hodinách ČJS. Jak dokladují fotografie pořízené paní učitelkou Šormovou – společná práce ve skupinkách je vždy zábavná!

 

 

28

Úno 18

Hrajeme si na školáka

Srdečně Vás zveme na přípravný kurz pro budoucí žáky prvního ročníku.

 

Cílem tohoto kurzu je usnadnit dětem přechod z mateřské školky do prvního ročníku základní školy. Děti si vyzkoušejí, jaké je to ve škole, co vše již umí a v čem je potřeba se ještě zlepšit. Kurz je určen pro děti a jejich rodiče. Je rozdělen do dvou hodin, z každé si děti odnesou malou pozornost a spoustu zážitků.

Hodiny jsou zaměřeny především na:

  • posílení grafomotorických dovedností
  • rozvíjení zrakového a sluchového vnímání
  • rozvoj hrubé a jemné motoriky
  • rozvíjení početních představ

Charakter hodin je především motivační. Výuka probíhá společně s rodiči a směřuje k postupné přípravě na práci ve škole.

Jednotlivé hodiny:

15. 3. 2018 od 17.00 – Pohádková matematika
22. 3. 2018 od 17.00 – Nebojím se písmenek

Eva Křivanová

28

Úno 18

Zápis do 1. třídy 2018

Termín zápisu 12. 4. a 13. 4. 2018

  • 12. 4. 2018 od 13.00 do 18.00
  • 13. 4. 2018 od 13.00 do 17.00

K zápisu se dostaví děti narozené mezi 1. 9. 2011 a 31. 8. 2012 v doprovodu svých zákonných rodičů.

Předepsané doklady

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz (event. cestovní pas) zákonného zástupce
  3. Cizinci – rodný list, pas, povolení k pobytu
  4. Rodiče, kteří budou žádat odklad, si přinesou k zápisu doporučující zprávu z PPP a od dětského lékaře

 

Prosíme zákonné zástupce dětí, kterým byl pro školní rok 2017– 2018 udělen odklad školní docházky, aby se také dostavili do školy v termínu zápisu. Nemohou-li se rodiče s dítětem k zápisu v řádném termínu dostavit, domluví si náhradní termín se zástupkyní ředitele školy Mgr. O. Bočkovou.

Kontakt: 603 189 642, 251 091 647, bockova@zstravnickova.cz

28

Úno 18

Výtvarná dílna – jarní tvoření

Ve středu 14. 3. 2018 od 14.00 se bude konat další výtvarná dílna.

 

Tématem bude výroba přání a jarních dekorací s motivy rostlin a symboly Velikonoc,
dále výroba drobných předmětů (broží, závěsů na krk, přívěsků na klíče apod.).
Veškerý materiál zajistí sama výtvarnice, děti jen přinesou peníze (cena za materiál na jednotlivé výrobky 10-30 Kč, s sebou ať si vezmou cca 100 Kč – nejlépe v mincích).
Své výrobky si děti v den konání dílny odnesou domů.

 

Všichni zájemci jsou vítáni.
Sraz jako obvykle před automaty na hlavní chodbě.

 

28

Úno 18

Kritéria pro zápis do ZŠ

Ředitelství základní školy otevírá ve školním roce 2018/2019 čtyři první třídy po 24 žácích. Třídy mohou mít skupiny bez zaměření, s rozšířenou výukou tělesné výchovy a s výukou matematiky metodou prof. Hejného. S výukou anglického jazyka začínají všechny první třídy. Vzhledem k tomu, že očekáváme větší počet dětí u zápisu, zveřejňujeme postupná kritéria, podle kterých budou děti do jednotlivých tříd prvního ročníku vybrány:

 

1. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy v době zápisu

2. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

3. Kritérium : ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu

4. Kritérium : uchazeč s trvalým pobytem v obci Jinočany a Chýnice (na základě dohody o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi)

5. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

6. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy

7. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu mimo hl. m. Prahu, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

8. Kritérium : ostatní uchazeči

 

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem (ředitelkou) školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

 

Školský obvod FZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744:

Bellušova
Drahelčická
Fantova
Holýšovská
Chlupova
Jeremiášova- ostatní čísla popisná, které nespadají pod ZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova 1878; ZŠ, Praha 13, Janského 2189 a ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580
K Chabům
K Jinočanům
K Náplavce
K Řeporyjím
Ke Studni
Mirešická
Na Klínech
Nad Brůdkem
Neustupného
Oistrachova
Otavova
Pod Náplavkou
Pod Vrškem
Podle lomu
Na Samotě
Poncarova
Pražský okruh
Smíchovská
Trávníčkova
U Hasičské zbrojnice
V Brůdku
+ obec Jinočany , Chýnice

 

Pozn.: Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.

28

Úno 18

Workshop Baltík

Ve čtvrtek 22. 2. se třída 3. C  zúčastnila workshopu na počítačích. V rámci tvořivé informatiky s Baltíkem si každý z nás vytvořil svého mimozemšťana, jeho zvířecího kamaráda a planetu, na které žije. Putování ve vesmíru nás velice bavilo a k tomu jsme se naučili lépe porozumět počítači!

 

Katka Šormová a třída 3.C

 

28

Úno 18

Recitační soutěž Pražské poetické setkání

V pondělí proběhlo na 1. stupni školní kolo recitační soutěže. Účastníků byla plná třída. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií 2. – 3. třída a 4. – 5. třida. Básničky byly velmi nápadité a všechny se porotě líbily. Vybrat nejlepší recitátory byl tentokrát těžký úkol. Všem moc gratulujeme a děkujeme za účast.

 

V kategorii 4. – 5. třída to dopadlo následovně:

1. Jan Jakub Růžička, 5. A

2. Kristýna Říhová, 5. B

3. Filip Christov, 5. A

 

V kategorii 2. – 3. třída pak takto:

1.       Filip Pernička, 3. C

2.       Aneta Hájková, 2. C

3.       Natálie Borůvková 3. B,  Martin Dolejší 2. B

 

                                                             Za porotu Jana Laudátová, Eva Křivanová a Kateřina Šormová

25

Úno 18

Bruslení trochu jinak

I v letošním roce chodí třeťáci v rámci tělesné výchovy bruslit. Od prvního ročníku udělali neuvěřitelný pokrok. Minulý týden si bruslení v rámci Masopustu užili v maskách. A bylo to super!!!

 

Eva Křivanová

 

25

Úno 18

NETRADIČNÍ MASOPUSTNÍ VESELÍ

Ve středu 13. 2. si žáci prvního stupně zpestřili tradiční karneval ochutnávkou exotického ovoce. Třeťáci si dokonce v kuchyňce vyrobili vlastní ovocný salát! Fotografie 2. B a 3. B pořídily paní učitelky Jana Laudátová a Eva Křivanová.

 

M. Fuglíková, Primas