Archiv novinek

18

Říj 18

Výtvarná dílna na téma Halloween a Dušičky

Ve středu 31. 10. 2018 od 14.00 se bude konat výtvarná dílna na téma Halloween a Dušičky.

Tuto dílnu povede opět odborná lektorka. Přáníčka se budou vyrábět metodou frotáže, figurky
z přírodnin.

Materiál zajistí výtvarnice, dítě zaplatí za dílnu poplatek 30 Kč a odnese si domů svůj výrobek.

 

Sraz jako obvykle ve 14.00 před automaty na hlavní chodbě. Odchod dětí domů dle potřeby (kontakt
je přes vrátnici – jako u družiny). Ukončení dílny a úklid cca v 17.00.

 

Vladimíra Medulová

 

12

Říj 18

Výtvarná dílna na téma Podzimní tvoření

Ve středu 17. 10. 2018 se bude konat výtvarná dílna na téma Podzimní tvoření.

 

Dílnu povede opět odborná lektorka.
Tentokrát půjde o malbu na plátno akrylovými barvami. Kromě toho děti budou vyrábět drobnosti z přírodnin.
Materiál zajistí výtvarnice, dítě uhradí poplatek 50 Kč a odnese si domů své výrobky.

 

Sraz ve 14.00 v hale u automatů. Odchod dětí domů dle potřeby (kontakt je přes vrátnici – jako u družiny).
Ukončení dílny a úklid cca v 17.00.

 

Vladimíra Medulová

 

Pozn.
Další výtvarná dílna bude ve středu 31. 10. hned po podzimních prázdninách.

 

26

Zář 18

Projektové vyučování – první pomoc

Ve čtvrtek 20. 9. navštívili třídu 4. A pan Němeček a paní Kalbáčová z rehabilitační kliniky Malvazinky. Nejprve jsme si vyslechli zajímavé povídání o první pomoci člověka v bezvědomí, o zotavovací poloze, krvácení.

Potom si žáci ve třech skupinách vyzkoušeli obvazování kamaráda a správné položení do zotavovací polohy. Nejvíce se nám líbila masáž srdce na figuríně, i když jsme se pěkně zapotili.

Paní Kalbáčová nám vyprávěla o svém zaměstnání. Pracuje jako instrumentářka na operačním sále. Přinesla odtud fotografie a některé nástroje. Několik žáků si zkusilo oblečení operatéra a asistenta.

Na závěr psali žáci ve skupinách o tom, co je nejvíce zaujalo. Dopoledne se nám všem líbilo.

 

Děkujeme mamince Barborky.

 

Děti ze 4. A a H. Bumbálková

 

26

Zář 18

Od zrna k chlebu

V září jsme si v rámci projektu „Od zrna k chlebu“ na vlastní kůži vyzkoušeli, jak náročná cesta to je. Vlastními silami jsme si připravili políčko a pšenici zaseli. Až bude obilí sklizeno, vymlátíme ho cepy a umeleme. Upečeme si vlastní chléb a určitě si pochutnáme.

 

Jeden z posledních krásných letních dnů jsme si zkrátka náležitě užili.

 

Dagmar Říhová a 2.C

 

26

Zář 18

Komunální volby

Z důvodu konání komunálních voleb bude 5. 10. 2018 vyučování ukončeno v 11.40 hodin.

 

Náhradní umístění oddělení ŠD bude k dispozici na vrátnici.

20

Zář 18

Projekt Mléko do škol

Karty na mléko – informace pro rodiče

V naší škole je možné odebírat mléko, mléčné výrobky a další produkty zdravé výživy. Dodávku zajišťuje firma COME vending (Happysnack) formou předplacených karet. Pro výběry z automatu je třeba předem kartu nabít určitou finanční částkou (proto název „předplacená karta“). Letos jsou karty anonymní, v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Jsou odlišeny pouze číslem. Není již centrální databáze údajů. Proto je třeba kartičce věnovat zvýšenou péči. Je nezbytné vyplnit jméno, aby bylo možné ztracenou kartičku vrátit, majitele kartičky již nebude možné dohledat v databázi jako dříve. Rovněž heslo je vhodné změnit a veškeré tyto údaje si samozřejmě ukládat.

 

Pokud přijde do školy nový žák nebo žák ztratí kartu, dostane novou. Případné blokace, žádosti o převody a veškeré starosti o karty přecházejí nyní na stranu rodiče. Proto se s kartami rozdávají i letáčky s novými informacemi pro rodiče.

 

Nové karty mají omezenou platnost na jeden školní rok – vždy od 1. 9. do 30. 11. následujícího školního roku. Letošní edice je platná od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2019. Původní karty budou mít ukončenou platnost 30. 11. 2018. Nové karty v současnosti začínám postupně rozdávat po třídách.

Prosíme proto rodiče, aby ve vlastním zájmu zkontrolovali výši nabití staré i nové kartičky a dohlédli, aby děti staré karty dočerpaly nebo aby byly finance včas převedeny na novou kartu. Převody jsou, jak uvedeno výše, v zodpovědnosti rodičů.

 

Aktivační poplatek u prvního nabití karty je 10 Kč (bude stržen z výše dobitého kreditu).

Tento poplatek je stejný i při převodu financí na novou kartu (v případě ztráty a vystavení nové karty).

Požadavky na převedení kreditu, dohledání případných nesrovnalostí a při ztrátě hesla posílejte na mail info@happysnack.cz (tj. přímo na firmu).

 

Všichni žáci školy mají přístup k dotovaným výrobkům. Je pak pouze na uvážení rodičů, zda děti budou moci kartu využívat či nikoli. Rodiče mohou také ovlivnit výběry dětí z automatu (určit omezení na určité druhy výrobků, stanovit denní limit odběru i sledovat čerpání).

Neochucená mléka a mléčné výrobky jsou nadále pro všechny žáky zdarma.

 

Odkazy na webovou stránku dodavatele produktů:
Happysnack.cz | O projektu | Nabídka | Ceník v PDF

Nabídka v jednotlivých automatech se může lišit. V případě nejasností se obracejte na třídní učitele, event. mailem na medulova@zstravnickova.cz.

 

Vladimíra Medulová

 

Pozn. Projekt Ovoce a zelenina do škol v naší škole rovněž existuje, ale je řešen jednotně (stejné ovoce pro všechny) přímou distribucí žákům. To ale zajišťuje jiný dodavatel a nemá to souvislost s touto kartičkou.

14

Zář 18

VÝLET DO LÁN

Třída 4. B navštívila u příležitosti stého výročí založení Československé republiky Zámek Lány – letní sídlo prezidentů.
Zámek i přilehlý park s jezírkem a se skleníkem se nám moc líbil. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o naší republice a o prvním prezidentovi T. G. Masarykovi.

 

Eva Křivanová

 

5

Zář 18

PĚVECKÝ SBOR

Informace pro školní rok 2018/2019

 

Den a čas je stejný jako loni:
1. – 4. třída středa 14:00 – 14:45
5. – 9. třída středa 14:50 – 15:45

 

V učebně hudební výchovy na B1

 

1. zkouška proběhne ve středu 12. 9. 2018

 

Všichni zájemci, staří i noví, se prosím dostavte v plném počtu, přihlášku dostanete na zkoušce.

 

Těším se na vás!
Nikola Zasman

5

Zář 18

ŠKOLNÍ ČASOPIS

Za pár dní touto dobou již bude většina žáků ve svých třídách čekat na první zvonění školního roku. Prvňáčci a jejich rodiče se budou těšit na své paní učitelky a s napětím vstupovat poprvé jako žáci do školy.
Jak jsme se měli v uplynulém školním roce? Jaké knihy ke čtení vybrali napříč ročníky naši žáci? Jaké příběhy píší prvňáci a třeťáci? To všechno a ještě mnohem více se můžete dočíst v našem školním časopisu!

 

Jana Repčáková ke stažení

 

Časopis v PDF ke stažení zde.

5

Zář 18

Letní kurz českého jazyka pro cizince

Letošní ročník kurzu byl opravdu povedený. Sešly se děti z budoucích druhých a čtvrtých ročníků. Zopakovaly si, co všechno se učily v minulém školním roce a rozšířily si slovní zásobu z mnoha dalších oblastí českého jazyka. Ve středu jsme se vypravili do Národopisného muzea, kde jsme měli možnost porovnávat českou kulturu s původní kulturou dětí, dozvědět se něco o modrotisku a o kultuře trampingu. Cestou jsme se také zastavili na prolézačkách u petřínského vrchu. Na závěr jsme si pochutnali v cukrárně na
zmrzlince.

 

Výlet pro nás byl natolik inspirující, že jsme získané poznatky využívali během zbytku kurzu. Povídali jsme si o tradicích, které jsme propojovali s lidovou slovesností. Poslední den nás navštívila paní hospodářka Dohnalová, která nám ukázala, jak si jednoduše vytvořit dárkové taštičky. Po týdnu plném zážitků a nových přátelství jsme si také odnášeli vlastní výrobek.

 

Jana Repčáková, Helena Bumbálková

 

 

1

Zář 18

VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE!

ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ pro žáky 2. – 9. tříd 3. 9. – 7. 9. 2018

 

3. 9.

1 vyučovací hodina do 8.45 hod.
Oběd: 11 – 13 hodin

 

4. 9.

třídní učitelé ve svých třídách
1. stupeň do 11.40 hodin
2. stupeň do 12.35 hodin

 

5. 9. – 7. 9.

vyučování dle rozvrhu
1. stupeň do 11.40 2. stupeň do 12.35

 

 

Informace k organizaci nástupu žáků do 1. tříd a k organizaci prvních dnů školního roku

 

3. 9.

1 vyučovací hodina do 8.45 hod.
Od 10 hodin se koná v Centrálním parku slavnostní zahájení
školního roku „Třináctka prvňáčkům“.

 

4.9. a 5.9.

vyučování do 10.45 hod. (3 vyučovací hodiny)

 

6.9 a 7.9.

vyučování do 11.40 hod. (4vyučovací hodiny)

Školní družina je od 4.9. v provozu hned po skončení vyučování.

29

Čvn 18

Výzva 20

EU hlavička

 

Naše škola plánuje vypsat zakázku na nákup vybavení a rekonstrukci učeben související s realizací projektu realizovaného v rámci OP PPR výzva č. 20 a to v následujících oblastech:

  • odborné učebny pro rozvoj klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, matematickou a finanční gramotnost, přírodní vědy)
  • fyzická dostupnost a bezbariérovost škol (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP)
  • rozvoj polytechnických dovedností
  • práce s digitálními technologiemi pouze v návaznosti na uvedené kompetence
  • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu pouze v návaznosti na rozvoj uvedených kompetencí

 

Zakázka bude zadána v režimu „Zakázky s předpokládanou hodnotou od 400.000/500.000 Kč bez DPH a nepřesahující 2.000.000/6.000.000“ definované v rámci kapitoly 19.3.1.2. příručky „Pravidla pro žadatele a příjemce, Operační program, PRAHA – PÓL RŮSTU ČR“.

 

Potenciální zájemci o veřejnou zakázku, kteří mají zájem o zaslání písemné uzavřené výzvy k podání nabídek na stavební práce nebo na dodávky podle kapitoly č. 19.4.1.2 této příručky, mohou o toto písemně požádat do 20. 7. 2018 na mail skola@zstravnickova.cz. V žádosti zájemci uvedou o jaký druh zakázky mají zájem – tj. zda o stavební práce nebo o dodávky vybavení do školských zařízení.

26

Čvn 18

VÝLET DO BAVORSKÉHO LESA

V úterý 19. 6. se žáci 7. a 8. ročníku vydali na celodenní výlet do Bavorského lesa. Prošli jsme se stezkou vedoucí korunami stromů a poté národním parkem, kde jsme měli možnost pozorovat zvířata v jejich přirozeném prostředí. Provázelo nás velmi příjemné počasí a díky naší fotografce Terce Dolejšové ze 7. A si vše můžete též prohlédnout. Za zvláštní zmínku stojí medvěd, který před námi olámal větve na stromě, slezl a schoval se do nich.

 

M. Fuglíková, M. Capková, N. Zasman

26

Čvn 18

RUN AND HELP

Den dětí jsme oslavili netradičně charitativním během. Pro handicapované děti Lukáše, Michalku, Vašíka a Simonku, které potřebují sportovní protézu dolní končetiny (pojišťovny nehradí), jsme vybrali 16 492 Kč. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli.

 

M. Fuglíková

 

 

6

Čvn 18

Vítr ve škole

V rámci projektu ČERSTVÝ VÍTR Z HOR financovaného Evropskou unií se 24. 5. 2018 uskutečnilo fyzikální projektové odpoledne. Tématem bylo určování hustoty pevného tělesa. Žáci 7. ročníku si v této laboratorní práci procvičili měření objemu odměrným válcem, vážení tělesa a zkusili odhadnout, z jaké hmoty by mohlo těleso být. Určili přesnosti a odchylku měření. Poté provedli z naměřených hodnot pomocí vzorce výpočet hustoty a v tabulkách a na internetu se pokusili najít příslušný materiál. Nalezené porovnali se svým odhadem. Tato praktická cvičení vhodně doplňují teoretickou část výuky.

Dagmar Chlebounová

 

1

Čvn 18

MULTIKULTURNÍ KOUTEK

Díky projektu PRIMAS financovaného Evropskou unií za podpory MÚ Praha 13 jsme v naší škole slavnostně otevřeli v úterý 29. 5. 2018 MULTIKULTURNÍ KOUTEK, který pomůže formou her a výuky sblížit různé kultury dětí.

Po úvodním slovu pana ředitele ocenila přínos i paní místostarostka Plesníková. Hudební a taneční vystoupení si připravili žáci naši i s odlišným mateřským jazykem. O občerstvení se kromě nás postarali i rodiče účinkujících. A děti? Ty ihned využily připravené hry, tablety a hlavně interaktivní dotykovou
obrazovku…

 

Děkujeme všem, též kolegům, kteří se do této příjemné akce ochotně zapojili.

 

M. Fuglíková, M. Capková

 

1

Čvn 18

Výtvarná dílna na téma „VYROB SI HRAČKU NEBO NÁRAMEK“

Ve středu 6. 6.2018 od 14.00 se bude konat další výtvarná dílna. Tématem bude tentokrát výroba různých hraček na základě dřevěných figurek (malováním nebo vypalováním). Další možnou aktivitou bude výroba korálkových náramků.

 

 

 

23

Kvě 18

Shůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Dne 19. 6. 2018 v 17.00 se koná ve školní jídelně schůzka pro rodiče zapsaných žáků do 1. třídy. Pro přihlášení ke stravování s sebou číslo účtu a 35 Kč na kartičku.

23

Kvě 18

Výtvarná dílna na téma VYZDOB SI POKOJ STRAŠIDLEM

Ve středu 23. 5. 2018 od 14.00 se bude konat další výtvarná dílna. Tématem bude tentokrát výroba různých strašidýlek.

 

 

Veškerý materiál zajistí opět sama výtvarnice. Děti si jen přinesou peníze (poplatek za materiál na jeden výrobek 30 Kč, je možnost vytvořit více strašidýlek).

 

Své výrobky si děti hned odnesou domů. Konec dílny cca v 17.00 (končí se úklidem), jinak odchod dětí je individuální – dle potřeby.

 

Všichni zájemci jsou vítáni.

 

Sraz před automaty na hlavní chodbě. Pak společně přejdeme do učebny chemie (jako minule).

 

Vladimíra Medulová