Archiv novinek

10

Dub 19

Nocování s Andersenem

I v letošním roce jsme se připojili k malým i velkým čtenářům a nocovali jsme ve škole s Andersenem. Bylo to super, jen spát se nám moc nechtělo…

 

Anderseni ze 4. B, C + paní učitelky Eva a Kateřina

 

5

Dub 19

Běh pro Lukáše

Pomoc pro Lukáše s dětskou mozkovou obrnou 

Ahoj, 

jmenuji se Lukáš, je mi 19 let a chodím do školy v Jedličkově ústavu v Praze. Narodil jsem se s dětskou mozkovou obrnou,  nemůžu chodit, mluvit, sám se nenajím a ani nenapiju. Celodenně se o mne musí někdo starat, komunikuji hlavně přes počítač a snažím se psát. Ve škole mě nejvíce baví počítače. Mám mladšího brášku Kubíčka, kterého mám moc rád. Aby se moje problémy nezhoršovaly, musím pravidelně cvičit. Rehabilitace jsou časově i finančně náročné, proto vám moc děkuji za pomoc.

Lukáš

 

3

Dub 19

Matematický klokan 2019

I v letošním školním roce se naše škola připojila k řešení mezinárodní soutěže

MATEMATICKÝ KLOKAN 2019

Kategorie CVRČEK (žáci 2. a 3. tříd) max. 90 bodů
1. Voráček Mitsuki 2. C 68 b.
2. Sruji Nicole 2. C 67 b.
2. Kulhánek Ondřej 3. C 67 b.
3. Hájková Aneta 3. C 64 b.
v této kategorii soutěžilo 79 žáků
Kategorie KLOKÁNEK ( žáci 4. a 5. tříd) max. 120 bodů
1. Kopková Ivana 5. A 109 b.
2. Burda Adam 4. A 101 b.
3. Friedman Gilbert 5. A 95 b.
v této kategorii soutěžilo 116 žáků
Kategorie BENJAMÍN ( žáci 6. a 7. tříd) max. 120 bodů
1. Skývová Barbora 7. B 85 b.
2. Knob Michael 6. B 69 b.
2. Koromház Ondřej 7. A 69 b.
3. Ohera Richard 7. B 68 b.
v této kategorii soutěžili 23 žáci
Kategorie KADET ( žáci 8. a 9. tříd) max. 120 bodů
1. Davidová Sára 8. A 93 b.
2. Nikolayev Artem 8. A 89 b.
3. Dluhošová Zuzana 9. B 88 b.
3. Sujová Nikola 9. B 88 b.
v této kategorii soutěžilo 26 žáků
Všem soutěžícím děkujeme, že překonali ostych, lenost a pohodlí, vítězům blahopřejeme.
Ceny vítězům byly předány v pátek 29. března 2019 v 10.35 hod. v ředitelně školy.

1

Dub 19

Setkání prvňáčků s netopýry

S příchodem jara mezi naše prvňáčky zavítala návštěva z Ekocentra Nyctalus. A nebyla to návštěva ledajaká. Kromě slečny Aničky, která děti seznámila s činností centra – péčí o netopýry ve volné přírodě i v záchranných stanicích, k nám přijely také dvě netopýří holky – Editka a Miluška. Obě netopýrky nemohou být kvůli svému hendikepu vypuštěny zpět do přírody a tak se staly právoplatnými členkami centra a pomáhají seznamovat děti i dospělé s tím, jak se postarat o zraněného či v nevhodných podmínkách nalezeného netopýra.

Všem se povídání o těchto krásných zvířátkách líbilo a nakonec si mohli i pohladit jejich heboučkou srst.

 

28

Bře 19

Beseda s historikem

Ve středu 20. 3. jsme v rámci projektu 2. světová válka pozvali pro žáky 8. a 9. ročníku k 80. výročí vzniku Protektorátu Čechy a Morava pana PhDr. Tomáše Zouzala, historika Masarykova ústavu, Archivu Akademie věd ČR a Ústavu pro výzkum totalitních režimů, aby nám představil svou přednášku Jak přežít protektorát. Pomocí výkladu, dobových dokumentů a otázek byly děti motivovány k představě, jak se tehdy žilo. Následná beseda a celkové hodnocení našich žáků ukázalo, že většina z nich má zájem o historii, zvláště pak o mezníky, které se významně zapsaly do dějin naší země.

Děkujeme panu Zouzalovi i za jeho knihu Zabráno pro SS, kterou věnoval do školní knihovny.

 

Marcela Fuglíková

 

28

Bře 19

2. světová válka – rodinná historie

V pátek 15. 3. nás navštívila paní Vlasta Somrová, babička Emy z 9. A, aby deváťákům vyprávěla o svém dětství za 2. světové války. Pochází z venkova, kde sice nebyla kritická nouze o jídlo, ale rozhodně ne dostatek, a takovou čokoládu děti tehdy neznaly. Vzpomínala, že ve vsi bydlel i zrádce, který byl po válce popraven. A také si jako malá holčička pamatovala, jak se zde ubytoval na konci války sovětský maršál Malinovskij.

Děkujeme za osobní vzpomínky, které budeme moci porovnat s pohledem historika, jenž přijde ve středu 20. 3. s programem Jak se žilo v protektorátu.

 

Marcela Fuglíková

 

23

Bře 19

Pražské poetického setkání

Recitační soutěže se každoročně účastní i naši žáci. A letošní výsledky?

 

3. kategorie (6. a 7. třída)

Michaela Černá – 6. A Ocenění poroty za vyzrálý projev
Veronika Hermanová – 6.B

4. kategorie (7. a 8. třída)

David Adjal – 8. B Ocenění poroty za vyzrálý projev
Klára Kobližková – 9. B

 

Blahopřejeme.

 

Linda Pecháčková

23

Bře 19

Loučení s bruslením

V pátek 15. 3. ukončily třídy 3. A a 4. A bruslařskou sezonu. Pod odborným vedením se žáci
zdokonalili a za svoji snahu získali diplomy.

 

Děkujeme instruktorům, rodičům a prarodičům za pomoc.

 

L. Blechová a H. Bumbálková

 

23

Bře 19

Dopravní výchova pro předškoláky

V pondělí 18. 3. přijeli do areálu naší školy strážníci z odboru prevence, psovodi a jízdní hlídka městské policie. Předškoláci si procvičili dopravní značky na mobilním dopravním hřišti a vyzkoušeli si jízdu na kolech

Společně se žáky prvních tříd a dětí ze 4. A zhlédli ukázky dovedností psů a koní. Všichni si odnášeli  hezké zážitky a dárek od městské policie.

 

Helena Bumbálková

 

 

23

Bře 19

Lezecká stěna

Ze všech stran je slyšet, že děti mají málo pohybu. V naší škole proti sedavému způsobu života bojujeme aktivně. Kromě jiných aktivit se třídy prvního stupně pravidelně střídají na lezecké stěně. Doufáme, že se naši absolventi naší budou umět pohybovat v jakémkoliv prostředí. A kdo ví, třeba jednou vychováme mistra světa!

Kristýna Čánská

 

22

Bře 19

akce divadla Minor Libozvuky

20

Bře 19

Ředitelské volno 9. dubna 2019

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění v úterý 9. dubna  2019  ředitelské volno z organizačních důvodů.
Důvod: Oznámení Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. o přerušení dodávky vody.
V tento den bude škola uzavřena. Školní jídelna ani školní družina nebudou v provozu.
PaedDr. František Hanzal
ředitel školy

18

Bře 19

Kavárna pro rodiče

12. března proběhla ve škole v Modrém klubu Kavárna pro rodiče na téma Mobilní telefon a jeho nástrahy pro děti školního věku. Přednáška se nesla v přátelském kavárenském duchu s voňavou kávičkou a dobrotami od maminek. Jak jsme všichni zjistili, nástrahy mobilních telefonů nečíhají jenom na děti, uvědomili jsme si, jak pomalu a jistě závislost na mobilním telefonu stíhá i nás
dospělé. 🙁 Kavárny se zúčastnily se svými rodiči i děti, které hned druhý den „hlásily“, jak si doma ještě ten den s rodiči vytvořili pravidla pro užívání mobilních telefonů. 🙂

 

15

Bře 19

Výtvarná dílna – velikonoční tvoření

Ve středu 3. 4. 2019 od 14.00 se bude konat další výtvarná dílna. Tématem jsou Velikonoce, tentokrát výroba velikonočních drobností – obrázek, zdobení dřevěných figurek, zdobení vajec apod. Můžeme též vytvořit společně velké ovocné vejce.

Práce v dílně budou spojené jako vždy s objasněním tradic a zvyků Velikonoc pod vedením odborné lektorky. Materiál zajistí výtvarnice, dítě zaplatí poplatek 50 Kč. Svoji práci si opět ihned odnese domů.

 

Sraz jako obvykle ve 14.00 před automaty na hlavní chodbě. Odchod dětí domů dle potřeby (kontakt je přes vrátnici – jako u družiny). Ukončení dílny a úklid cca v 17.00.

 

Vladimíra Medulová

 

14

Bře 19

Sbírka pro „Zvíře v nouzi“

V pátek 8. března se v prostorách šaten I. stupně naší školy konal dobročinný prodej ve prospěch organizace „Zvíře v nouzi“, která provozuje pražskou záchranku pro volně žijící zvířata i mnoho záchranných stanic po celé republice. Výrobky na prodej zhotovily děti ve školní družině. Tentokrát se k nim přidalo i mnoho dalších žáků  I. stupně. Bylo vybráno neuvěřitelných 6 150 Kč.

 

Děkujeme všem dětem, rodičům i pedagogům, kteří si nějaký výrobek koupili nebo jen přispěli.

 

Jitka Vašíčková

 

12

Bře 19

Výcvik na letišti Václava Havla

Ve středu 6. 3. se vydaly děti z 5. B a 3. C na exkurzi do výcvikového střediska letiště. Měly možnost vidět mnohé trenažery pro výcvik letušek, nahlédly do kokpitu pilotů, porovnávaly různá letadla a jejich vnitřní vybavení. V závěru je čekalo velké překvapení. Mohly na vlastní kůži zažít evakuaci letadla po nafukovacích skluzech. Byl to pro ně nezapomenutelný zážitek!

 

Kristína Pekárková

 

12

Bře 19

Děti mazaly stíny na zdi

Začátkem února se děti ze 3.C ZŠ Trávníčkova vydaly do Veletržního paláce na lektorský program k výstavě velkolepých děl Kathariny Grosse. Nejprve si zkoušely na obrovské prázdné zdi animace pomocí svítících baterií, poté na sebe nechaly působit monumentální obrazy, které autorka tvořila přímo pro prostory Veletržního paláce. Děti se dozvěděly o její tvorbě i o technice, jakou pracovala, z jejích obrazů byly u vytržení. V závěru programu je čekalo velké překvapení. Měly možnost vyzkoušet si techniku tvorby ve stylu autorky obrazů! Oblékly se do ochranných obleků, daly si roušky a pomocí sprejů a přírodnin vytvořily nádherná vlastní díla. Lektorům Národní galerie děkujeme za tento nevšední zážitek!

 

Kristína Pekárková

 

12

Bře 19

Tanec školám

Třídy 2. B a 3. C se letos zúčastnily unikátního projektu z dílny divadla Ponec – Tanec školám. Celý březen a duben k nám docházely dvě taneční lektorky s houslistkou a předávaly dětem cenné zkušenosti z oblasti dramatického pohybu, cítění a vnímání hudby, prožitku tónů – délky, hloubky, hlasitosti. Děti tak na vlastní kůži pocítily a prožily mnohé z hudební teorie, vyzkoušely si improvizaci a práci s vlastním tělem. Taneční lekce byly velmi zajímavé, pokaždé jiné, a děti nesmírně bavily! Na každou hodinu se s netrpělivostí těšily. Výsledky jejich dvouměsíční intenzivní práce můžete vidět v pondělí 29. 4. od 17.00 v divadle Ponec, kde proběhne prezentace všech škol, zapojených do projektu. Na všechny se těšíme v Ponci!

 

Kristína Pekárková

 

12

Bře 19

Návštěva architekta

Ve středu 6. 3. 2019 k nám do školy přišel pan doc. Ing. arch. Ivo Oberstein, CSc., architekt Prahy 13, a vyprávěl nám o své životní práci. Jako malý rád sestrojoval modely letadel a chtěl být konstruktérem nebo umělcem. K architektuře ho přivedla paní  učitelka. Asi největším životním zlomem byla výhra v architektonické soutěži o nejlepší návrh Prahy 13 v roce 1968. Se svým týmem se poté pustil do práce. Musel vybudovat město pro téměř 80 000 lidí. Inspiroval se např. panelovými domy v okolí Londýna, Paříže a v USA. I přes režim, který mu nedovoloval prosazovat si své, dokázal z ničeho na poli vytvořit  krásnou Prahu 13.

 

František Hanzal

 

7

Bře 19

Návštěva Národního divadla

Ve středu 27. 2. zhlédli žáci 6. a 8. tříd veřejnou generálku hry Kytice v Národním divadle. Jedná se o adaptaci osmi balad Karla Jaromíra Erbena. Po představení proběhla beseda s režiséry a herci představení. Inscenace se dětem moc líbila, stejně jako prostory naší ZLATÉ KAPLIČKY.

 

Linda Pecháčková