Archiv novinek

24

Úno 20

Hrajeme si na školáka

FZŠ Trávníčkova vás, předškoláky spolu s rodiči, zve na hodiny Hrajeme si na školáka.
Čekají na vás veselá písmenka, pohádkové číslice, kouzelný svět kolem nás a samozřejmě naše prima paní učitelky.

 

vždy od 17 hodin

 

12. 3. 2020 Nebojím se písmenek

 

 

19. 3. 2020 Pohádková matematika

 

 

26. 3. 2020 Jaro, léto, podzim, zima

17

Úno 20

Rozmanitý svět – výtvarná dílna Lapače snů

V pondělí 2. 3. 2020 se bude konat další letošní výtvarná dílna, tentokrát na téma Lapače snů. Dílna bude opět v době od 15.00 do 17.30.

Lapač snů představuje symbol dobrého spánku. Podle starých legend má totiž magickou moc, která ničí špatné sny, ty dobré naopak uchovává a vrací je člověku zpět. Lapač lze zavěsit kdekoliv v místnosti. Ideálně by se tedy měl nacházet v blízkosti spící osoby, nebo dokonce přímo nad ní. Ať tomu věříte nebo ne, může to být hezký dárek i pro vaše milované.

Účastníci si vyberou ozdoby (peříčka, korálky, mašličky) a vytvoří svůj výrobek (cena za zdobnější lapač je 40 Kč, za jednodušší 30 Kč).

Sraz v 15.00 v hale u automatů. Lístečky s uvolněním pro družinu je nutno napsat a odevzdat do družiny. Odchod dětí domů dle potřeby (kontakt je přes vrátnici – jako u družiny). Ukončení dílny a úklid cca v 17.30. Kontakt na mě je ve vrátnici.

 

Zájemce srdečně zveme.

 

Vladimíra Medulová

 

13

Úno 20

Lidské tělo

My žáci ze 3.B se opět hlásíme přímo z akce! Tentokrát jsme se v našem bádání zaměřili na lidské tělo… Z čeho se skládá? Jak vlastně funguje? Kdo ho řídí? Jak o něj pečovat? To vše a mnohem více jsme vypátrali během našich výzvěd a mnohahodinové práce… Myslím, že výsledek stojí za to? Co vy na to?

 

Tř. učitelka Marcela Koudelková

 

11

Úno 20

4. A – Učíme se, hrajeme si, slavíme

Učíme se:

znalosti o povrchu České republiky si děti zopakovaly vytvořením vlastních map, podívejte se, jak se jim povedly

 

Hrajeme si:

zajímavým zpestřením výuky byla stavba hradů, které děti vytvářely ve skupinách

 

Slavíme:

oslava narozenin s kamarády ve třídě

 

6

Úno 20

Aktivně a hrou s Boženou Němcovou

V úterý 4. 2. 2020 uběhlo přesně 200 let od narození spisovatelky Boženy Němcové. Toto významné výročí jsme nemohli nechat bez povšimnutí, a proto jsme pro žáky uspořádali zábavnou jednodenní pátrací akci. Cílem „dobrodružného“ pátrání bylo během přestávek najít deset pečlivě schovaných papírků se základními informacemi o této spisovatelce. Kdo papírky nalezl, informace přepsal a předal paní učitelce, obdržel jedničku za literaturu. Přestože byla soutěž dobrovolná, byly pátrací čety početné. Díky jednoduché aktivitě, při níž se zájemci výborně zabavili na několik přestávek, jsme si především připomněli výraznou ikonu české literatury.

 

Markéta Vignerová

 

4

Úno 20

Bylo, nebylo…. aneb leden s Karlem Čapkem

Začátek nového roku jsme si v hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy zpestřili projektem o Karlu Čapkovi, který jsme uspořádali ke 130. výročí jeho narození.

 

Ve výtvarné výchově žáci tvořili autorův portrét, kreslili motivy z jeho děl, dle vlastní fantazie ilustrovali Devatero pohádek. V českém jazyce četli ukázky povídek, pohádek, cestopisů, utopických románů. Během dvou týdnů shromažďovali Čapkovy knihy z vlastních i veřejných knihoven, z nichž se poté uspořádala výstava ve vestibulu školy.

 

Inspirováni Čapkovou tvorbou psali žáci fejetony a autorské pohádky na téma Bylo, nebylo. Ty nejzdařilejší putovaly do celostátní soutěže „Čapkoviny aneb Žijeme s knihou“ a naši prvňáčci se mohou těšit, že jim tyto pohádky přijdou samotní autoři přečíst.

 

Projekt v žácích prohloubil znalosti o jednom z největších českých spisovatelů a potvrdil, že tvorba Karla Čapka je stále aktuální a jedinečná.

 

3

Úno 20

Spolupráce s mateřskými školami

Spolupráce s okolními mateřskými školami je na naší škole již tradicí. Dopolední školička ve třídách je určena hlavně pro předškoláky, ostatní aktivity jako je dopravní výchova nebo sportovní dopoledne, mohou navštívit i ostatní „školkové“ děti. Právě 29. a 30. ledna proběhlo v naší tělocvičně pro děti z okolních MŠ sportovní dopoledne. Děti se do tělocvičny moc těšily a sportovní aktivity si náležitě užily.

 

30

Led 20

Neviditelná výstava

Ve středu 29. 1. jsme byli s paní učitelkou Evou na Neviditelné výstavě v pražské Novoměstské radnici. Na hodinu jsme se ocitli v úplné tmě. Najednou zmizelo veškeré světlo a my jsme okolní svět zkoumali pomocí zbylých smyslů.

Bylo to naprosto super. Poznali jsme, že nevidomí lidé to nemají vůbec jednoduché.

 

Žáci 5. B a paní učitelka Eva Křivanová

 

29

Led 20

Pololetní prázdniny

Ve čtvrtek 30. 1. končí vyučování:

na 1. stupni v 11.40 hodin,

na 2. stupni v 12.35 hodin.

 

V pátek jsou pololetní prázdniny.

27

Led 20

Olympiáda v českém jazyce

Žáci naší školy M. Prohaska a S. Davidová se v obvodním kole olympiády v českém jazyce umístili na 1. a 2. místě. Oba postupují do kola krajského. Gratulujeme.

13

Led 20

Legorytmus

Koncem prosince se žáci 5. B a 5. C zúčastnili tanečního workshopu Legorytmus.

 

Děti viděly a vyzkoušely si, jak se dají sportovní disciplíny vyjádřit tancem.

 

Eva Křivanová a Kateřina Šormová

 

 

13

Led 20

Den otevřených dveří 11. 2. 2020

11. 2. 2020
Den otevřených dveří na FZŠ Trávníčkova
„ Na   IT“

 

Dopolední část:
8 – 11.40 hodin
Možnost zhlédnout výuku ve třídách 1. stupně a prohlídka školy

Odpolední část:
Workshopy, kde se rodiče a děti seznámí s metodami výuky na naší škole.

1. blok: 16 – 16.25 hod.
2. blok: 16.30 – 16.55 hod.
Matematika podle prof. Hejného
Genetická metoda čtení
Sfumato – metoda čtení
Anglický jazyk pro 1. třídu

 

16 hod. – 16.55 hod.:
Programování na 1. stupni – ukázka zapojení Ozobotů a Bee Botů do výuky

 

17 hod. – jídelna školy:
Beseda s vedením školy
Možnost konzultace se speciálním pedagogem a školním psychologem

 

Těšíme se na vaši návštěvu.

 

Leták ke stažení [PDF]

19

Pro 19

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Nástup do školy

6. 1. 2020

 

19

Pro 19

PF 2020

Všem rodičům a přátelům školy přejeme krásné Vánoce, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2020.

19

Pro 19

V Evropě se neztratíme II – zahraniční stáž ve Finsku

V rámci projektu, V Evropě se neztratíme II, jsme měly možnost vycestovat do Finska a seznámit se s finským školstvím a systémem práce s dětmi s OMJ. Navštívily jsme školy v Kitee a Puhoksenu, které leží v blízkosti hranic s Ruskem a kde mají bohaté zkušenosti s výukou žáků s OMJ. Ve Finsku je převážná většina škol státních. Školní docházka začíná v sedmi letech, ve třídách je 16 – 18 žáků, vzdělávání je zcela bezplatné. Žáci dostávají ve škole veškeré pomůcky, materiál, učebnice i obědy zdarma. Učitelství je ve Finsku velmi ceněnou profesí, protože učitelé vědí, že mají volnost a svobodu v tom, jak budou pojímat svou práci. Stát si plně uvědomuje, že vzdělávání je investice do budoucnosti a značnou pozornost věnuje vzdělávání učitelů a následnému sebevzdělávání. Finsko má také velmi dobře propracovaný systém vzdělávání žáků s OMJ. Jsou to především roční intenzivní jazykové kurzy pro děti s OMJ, učebnice finštiny, které jsou zpracované pro rodilé Finy a zjednodušené pro děti s OMJ, znakový jazyk, který se vyučuje na pedagogické fakultě a používá se v komunikaci s dětmi již od mateřské školy, různé piktogramy, dvojjazyčné popisky, obrázky. Stáž byla pro nás velmi inspirativní nejen v rámci vzdělávacích metod a forem, ale i organizací výuky a přístupu ke vzdělávání.

 

Bočková, I. Žďárská

 

17

Pro 19

Výuka literatury trochu jinak

Díky dvěma projektům, do nichž se tento rok naše škola zapojila, se hodiny literatury proměnily v tvůrčí dílny a žáci si měli možnost vyzkoušet i netradiční formy výuky. Přečíst knihu, vytvořit scénář a následně jej zdramatizovat bylo úkolem projektu Čtenář na jevišti. Žáci 8. ročníku se úkolu zhostili velice osobitě. Knihu My děti ze stanice ZOO zaktualizovali a dokázali, že i po letech je příběh s drogovou problematikou nosný a důležitý k zamyšlení.

 

Do celorepublikového festivalu Den poezie se zapojily všechny třídy II. stupně. V hodinách literatury žáci tvořili verše, rýmy, kaligramy na zadané téma „Otevři oči, je tisíc důvodů se smát…“ Vtipné a originální autorské básně pak žáci představili rodičům a přátelům školy na poetickém setkání, jež bylo součástí vánočního jarmarku. Poetický večer byl obohacen o dramatizaci knihy My děti ze stanice ZOO.

 

Dva odlišné projekty, dvě různé cesty ke knize, k próze i k poezii. Výsledek však mají společný. Čteme. A moc rádi!

 

Markéta Vignerová

 

13

Pro 19

Vánoční jarmark

V úterý 10. 12. 2019 se v odpoledních hodinách konal v naší škole tradiční vánoční jarmark. Setkání rodičů, dětí, pedagogů a vedení školy za účasti Spolku rodičů a přátel ZŠ Trávníčkova bylo tentokrát pro zájemce rozšířeno o konzultace se školní psycholožkou, speciální pedagožkou, výchovnou poradkyní, zástupkyní pro 1. stupeň a nutriční specialistkou, jež informovala o možnosti využití bezlepkové nebo šetřící diety ve školní jídelně.

Návštěvníci měli možnost využít nabídku vánočních výrobků a ochutnat cukroví, které připravili žáci 1. a 2. stupně. A zájem byl obrovský…

Akce včetně chutného občerstvení byla financována z fondu EU, uskutečnila se v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 a byla návštěvníky hodnocena celkově velmi kladně.

 

Marcela Fuglíková

 

9

Pro 19

Adventní čas

V předvánočním čase navštívili žáci 5. A vánoční výstavu v Betlémské kapli. Zde si prohlédli betlémy vytvořené z různých materiálů, vánoční ozdoby ze dřeva a nejrůznějších přírodnin, ozdoby skleněné, korálkové i ozdoby z těst. Při další akci zavítala do naší třídy paní Buřilová. Pod jejím vedením jsme skládali vánoční origami – krabičky, ryby a hvězdy.
Den před vánočním jarmarkem jsme pozvali do naší třídy rodiče a prarodiče, kteří nám pomohli při zdobení věnců, malých stromečků a zvonečků z bavlnky. Výrobky se nám povedly a těšíme se, že se budou líbit na jarmarku.

 

Děti z 5. A a Helena Bumbálková

 

7

Pro 19

Pečení perníčků

6.B má letos napečeno. Ve středu 4.12. se ze školní kuchyňky linula vůně perníčků, které si žáci přišli nejen upéct, ale také ozdobit. Výsledek byl veselý a opravdu slaďoučký:).

 

5

Pro 19

Muzeum pražského vodárenství

Třída 2.B navštívila 4. 12. Muzeum pražského vodárenství v Podolí. Po zajímavém povídání o koloběhu vody a výkladu o jejím čištěním si děti ve skupinkách zahrály úkolovou hru a na závěr dostaly i malé odměny.