Archiv novinek

26

Čvn 18

VÝLET DO BAVORSKÉHO LESA

V úterý 19. 6. se žáci 7. a 8. ročníku vydali na celodenní výlet do Bavorského lesa. Prošli jsme se stezkou vedoucí korunami stromů a poté národním parkem, kde jsme měli možnost pozorovat zvířata v jejich přirozeném prostředí. Provázelo nás velmi příjemné počasí a díky naší fotografce Terce Dolejšové ze 7. A si vše můžete též prohlédnout. Za zvláštní zmínku stojí medvěd, který před námi olámal větve na stromě, slezl a schoval se do nich.

 

M. Fuglíková, M. Capková, N. Zasman

26

Čvn 18

RUN AND HELP

Den dětí jsme oslavili netradičně charitativním během. Pro handicapované děti Lukáše, Michalku, Vašíka a Simonku, které potřebují sportovní protézu dolní končetiny (pojišťovny nehradí), jsme vybrali 16 492 Kč. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli.

 

M. Fuglíková

 

 

6

Čvn 18

Vítr ve škole

V rámci projektu ČERSTVÝ VÍTR Z HOR financovaného Evropskou unií se 24. 5. 2018 uskutečnilo fyzikální projektové odpoledne. Tématem bylo určování hustoty pevného tělesa. Žáci 7. ročníku si v této laboratorní práci procvičili měření objemu odměrným válcem, vážení tělesa a zkusili odhadnout, z jaké hmoty by mohlo těleso být. Určili přesnosti a odchylku měření. Poté provedli z naměřených hodnot pomocí vzorce výpočet hustoty a v tabulkách a na internetu se pokusili najít příslušný materiál. Nalezené porovnali se svým odhadem. Tato praktická cvičení vhodně doplňují teoretickou část výuky.

Dagmar Chlebounová

 

1

Čvn 18

MULTIKULTURNÍ KOUTEK

Díky projektu PRIMAS financovaného Evropskou unií za podpory MÚ Praha 13 jsme v naší škole slavnostně otevřeli v úterý 29. 5. 2018 MULTIKULTURNÍ KOUTEK, který pomůže formou her a výuky sblížit různé kultury dětí.

Po úvodním slovu pana ředitele ocenila přínos i paní místostarostka Plesníková. Hudební a taneční vystoupení si připravili žáci naši i s odlišným mateřským jazykem. O občerstvení se kromě nás postarali i rodiče účinkujících. A děti? Ty ihned využily připravené hry, tablety a hlavně interaktivní dotykovou
obrazovku…

 

Děkujeme všem, též kolegům, kteří se do této příjemné akce ochotně zapojili.

 

M. Fuglíková, M. Capková

 

1

Čvn 18

Výtvarná dílna na téma „VYROB SI HRAČKU NEBO NÁRAMEK“

Ve středu 6. 6.2018 od 14.00 se bude konat další výtvarná dílna. Tématem bude tentokrát výroba různých hraček na základě dřevěných figurek (malováním nebo vypalováním). Další možnou aktivitou bude výroba korálkových náramků.

 

 

 

23

Kvě 18

Shůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Dne 19. 6. 2018 v 17.00 se koná ve školní jídelně schůzka pro rodiče zapsaných žáků do 1. třídy. Pro přihlášení ke stravování s sebou číslo účtu a 35 Kč na kartičku.

23

Kvě 18

Výtvarná dílna na téma VYZDOB SI POKOJ STRAŠIDLEM

Ve středu 23. 5. 2018 od 14.00 se bude konat další výtvarná dílna. Tématem bude tentokrát výroba různých strašidýlek.

 

 

Veškerý materiál zajistí opět sama výtvarnice. Děti si jen přinesou peníze (poplatek za materiál na jeden výrobek 30 Kč, je možnost vytvořit více strašidýlek).

 

Své výrobky si děti hned odnesou domů. Konec dílny cca v 17.00 (končí se úklidem), jinak odchod dětí je individuální – dle potřeby.

 

Všichni zájemci jsou vítáni.

 

Sraz před automaty na hlavní chodbě. Pak společně přejdeme do učebny chemie (jako minule).

 

Vladimíra Medulová

18

Kvě 18

Digitální technologie a rodiče

Ve středu 16. 5. 2018 proběhla na naší škole Kavárna pro rodiče s diskuzí o bezpečném internetu, po které následovaly počítačové workshopy. Setkání proběhlo za podpory Jednoty školských informatiků v rámci projektu DigiKompas pro rodiče, podpořeného z Nadačního fondu Avast. Všem, kteří dorazili, děkujeme za účast a těšíme se na další kavárně.

 

Zuzana Kocíková

 

17

Kvě 18

Pohár rozhlasu

Letos proběhl již 50. ročník oblíbených atletických závodů Pohár rozhlasu a FZŠ Trávníčkova opět uspořádala obvodní kolo pro Prahu 13. Jubilejní ročník byl pro nás velice úspěšný, neboť starší žáci získali v družstvech stříbrné a starší dívky bronzové medaile.

 

Dařilo se nám i v jednotlivých disciplínách. Na 1. místech se umístili Petr Čihák a Kristýna Vecková ve vrhu koulí. 2. místo obsadil Marek Pokorný ve skoku dalekém (na vítězství mu nestačil úctyhodný výkon 5,03 m) a chlapecká štafeta 4 x 60 m ve složení Michal Redlich, Petr Čihák, Petr Hrdlička a Marek Pokorný. Kompletní sbírku 3. místem doplnila Kristýna Vecková ve skoku dalekém a Iva Žemličková ve vrhu koulí. Těsně pod stupni vítězů zůstali Michal Redlich (běh 60 m), Standa Sharuda (skok daleký) a Adéla Zachová (běh 800 m). Nejvíce bodů pro družstvo dosáhli Petr Čihák, Michal Redlich a Marek Pokorný, u dívek Natálie Tyle, Kristýna Vecková a Adéla Zachová.

 

Školu reprezentovali

Marek Pokorný, Michal Redlich, Jakub Petrák, Petr Čihák, Jirka Nedbálek, Standa Sharuda, Jakub Bohata, Hrdlička Petr a Milan, Viktor Šmíd, Kristýna Vecková, Iva Žemličková, Natálie Tyle, Katka Capková, Leona Vasileva, Adéla Zachová, Nikola Marková a Evelína Šindlerová.

 

Za vzornou reprezentaci školy děkujeme sportovcům, ale i všem pomocníkům z 8. a 9. tříd, díky kterým byl průběh závodů hladký a bezchybný.

 

Andrea Kelnárová a Helena Vodsloňová

 

4

Kvě 18

Digitální technologie a rodiče

Zveme vás na příjemné posezení v prostorách školy, kde jsme připravili ve spolupráci s Nadačním fondem Avast a TIB, z.s. akci na téma Digitální technologie a rodiče.

 

Datum konání: 16. 5. 2018

 

Program

17:00 – 18:15 Kavárna pro rodiče – téma Bezpečný internet pro děti (společenská místnost, pavilon A, 1. patro)

18:30 – 20:00 Workshopy pro rodiče:

  • Programování legorobotů (učebna Tabletka, pavilon A, 1. patro)
  • 3D modelování a tisk (učebna PC, pavilon A, 2. patro)
  • Programování v Baltíkovi (učebna TIB, pavilon A, 1. patro)

 

Registrace

Rodiče se mohou zúčastnit celého programu (kavárny a jednoho workshopu) nebo jen kavárny nebo jen jednoho workshopu.

Máte-li zájem, ZAREGISTRUJTE SE ZDE.

 

Plakát

Pro rodiče, plakat A4.

29

Dub 18

Plavecký výcvik na Šumavě

V dubnu děti z 2. A a 3. A vyjely na školu v přírodě do Železné Rudy. V hotelu Čertův mlýn je čekal plavecký výcvik. Hra na piráty děti motivovala ke stále lepším výkonům. Podle nich také získávaly hodnosti plavčíka, kadeta, loďmistra, až k nejvyšší admirála. Mimo plavání se nám podařilo pracovat společně na projektu Den Země, který jsme zaměřili právě na Šumavu. Díky krásnému počasí i skvělému programu týden utekl jako voda.

 

Ludmila Blechová, Helena Bumbálková

 

29

Dub 18

Den Země

V úterý 24. 4. jsme v rámci projektu PRIMAS oslavili v atriu školy DEN ZEMĚ. Všechny třídy prvního a druhého stupně se důkladně připravily. A tak jsme poznávali zvířata, vyráběli kyslík pomocí fotosyntézy, pozorovali růst rostlin ze semen, seznámili se s obnovitelnými i neobnovitelnými zdroji, s recyklací, udělali si test zdravé výživy nebo vypočítali BMI, nechyběla ani ochutnávka koření, oříšků a připomínka pohádky Sůl nad zlato. Zkrátka jsme si to i díky krásnému počasí užili.

 

1. místo 1. stupeň: 1. B, 3. B, 4. B
1. místo 2. stupeň: 6. B

 

Blahopřejeme a oceníme dortem.

 

M. Fuglíková, M. Capková

 

28

Dub 18

Odznak všestrannosti olympijských vítězů – OVOV

Dne 16. 4. 2018 proběhlo v naší škole obvodní kolo OVOV. I když nám počasí moc nepřálo, přesto se soutěž vydařila. Přišli si zazávodit žáci z devíti škol. My jsme obsadili 5. místo. Do krajského kola postoupil Jan Hudeček ze 7. B.

 

Helena Vodsloňová a Andrea Kelnárová

 

24

Dub 18

Kamarádíme s Mohylkou

V rámci projektu PRIMAS jsme pozvali spolužáky ze ZŠ MOHYLOVÁ, abychom jim ukázali naši školu. V pracovně fyziky si mohli vyzkoušet mnoho pokusů, prohlédnout náš parní stroj v akci a další zajímavosti. V učebně chemie pozorovali růst krystalů ve vodním skle. V pracovně angličtiny si zábavnou formou her procvičili jazyk a v tělocvičně se odreagovali díky připraveným hrám. Poznali jsme nové kamarády a všichni si odnesli spoustu bezva zážitků.

 

Marcela Fuglíková, Magdalena Capková

 

24

Dub 18

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ustanovením § 46 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v řízení o žádosti přijetí ke školnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

přijímá k základnímu vzdělávání uchazeče s těmito registračními čísly

 

1 17 34 52 69 87
2 18 35 53 70 88
3 19 36 54 71 89
4 20 37 56 73 90
5 21 38 57 75 91
6 22 40 58 76 92
7 23 41 59 77 93
8 24 42 60 78 94
10 25 43 61 79 95
11 26 45 62 80 97
12 27 46 64 81 98
13 29 47 65 82 99
14 30 48 66 83 100
15 31 49 67 85  
16 32 50 68 86  

 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 24. 4. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy.

 

Dále zveřejněno dne 24. 4. 2018 na webových stránkách školy www.zstravnickova.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení a to prostřednictvím ředitele školy.

 

 

PaedDr. František Hanzal

ředitel školy

18

Dub 18

Recyklosauři v naší škole

V pátek 6. 4. se ve vestibulu naší školy objevili čtyři zvláštní živočichové – recyklosauři. Spolu s nimi i krátké příběhy s informacemi o tom, kde žijí, čím se živí a kdo jim pomohl na svět. Byly to děti z 2. C, které se zúčastnily kreativního workshopu v Ateliéru Bubec v Řeporyjích. Nejprve se nechaly inspirovat velkými objekty sochaře Čestmíra Sušky a pak se samy pustily do tvorby. Na závěr své recyklosaury provětraly na nedaleké komunitní zahradě.

 

Kristína Pekárková

 

Odkaz ke stažení fotografií.

18

Dub 18

Noc s Andersenem

V pátek 23. 3. se děti sešly netradičně odpoledne opět ve škole. Tentokrát, aby si užily Noc s Andersenem. Děti z 2. C a 2. B tentokrát přespávaly s Pejskem a kočičkou, kterým v průběhu večera pomohly najít v temné tělocvičně ingredience do jejich chutného dortu. Celý večer jsme si všichni užili, výborný dort jsme dokonce nejen namalovali, ale i upekli, a ráno k snídani nám všem moc chutnal.

 

Kristína Pekárková a Jana Laudátová

 

Odkaz ke stažení fotografií.

17

Dub 18

Ředitelské volno

Ve dnech 30. 4. a 7. 5. 2018 je vyhlášeno ředitelské volno.

 

Školní družin a jídelna nebudou v provozu.

28

Bře 18

Velikonoční dílničky

V pondělí 22. 3. se děti z 2. A a 3. A připravovaly na Velikonoce. Děti, rodiče i prarodiče společně zdobili vajíčka různými technikami, barvili sádrové odlitky, vyráběli košíčky a další velikonoční dekorace. Všichni jsme prožili příjemné dopoledne.

 

H. Bumbálková, L. Blechová