Kontakty

Ředitel školy:

PaedDr. František Hanzal
tel.:
251 091 650, 235 522 160,
603 420 513
e-mail:
hanzal@zstravnickova.cz

Školní poradenské pracoviště:

Mgr. Lenka Běloušková - školní psycholog
tel.: 603 141 070
e-mail: belouskova@zstravnickova.cz
Mgr. Lucie Kolářová - Metodička prevence
tel.: 775382608
e-mail: kolarova.lucie@zstravnickova.cz

Mgr. Lucie Vítková - Speciální pedagog
tel.: 730897804
e-mail: vitkova@zstravnickova.cz

Vedoucí školní jídelny:

Gabriela Brandtová
tel./fax:
251 091 645, 727 871 935
e-mail:
brandtova@zstravnickova.cz
e-mail:
jidelna@zstravnickova.cz
(odhlašování obědů)

Statutární zástupkyně ředitele:

Mgr. Olga Bočková
tel.:
251 091 647, 603 189 642
e-mail:
bockova@zstravnickova.cz

Vedoucí metodička I. stupně:

Mgr. Eva Křivanová
tel.:
251 091 658, 605 427 267
e-mail:
krivanova@zstravnickova.cz

Vedoucí vychovatelka:

Jitka Vašíčková
tel.:
251 091 657, 606 787 907
e-mail:
vasickova@zstravnickova.cz

Výchovná poradkyně:

Mgr. Olga Bočková
tel.:
251 091 647, 603 189 642
e-mail:
bockova@zstravnickova.cz

Ekonomický úsek:

Radka Dohnalová - ekonomka
tel.:
251 091 640-41, 603 361 692
e-mail:
dohnalova@zstravnickova.cz

Školní družina - oddělení:

251 091 642

Pověřenec pro řešení GDPR:

Mgr. Tomáš Tesarčík
Pověřenec organizace
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí č. p. 2580/13
158 00 Praha 5 – Stodůlky
E-mail: poverenec@p13.mepnet.cz
Tel: 235 011 514

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva