Mgr. Ludmila Blechová

Vzdělání

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

učitelství pro l. stupeň základní školy

Další vzdělání

Certifikát o dosažení uživatelských znalostí a dovedností v rozsahu Úvodního modulu ICT

Osvědčení – Metody práce s nadanými žáky na l. st. ZŠ a způsoby jejich hodnocení

Osvědčení – Teoretický program zaměřený na odstranění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku

Osvědčení

Komunikace a dovednosti naslouchání
Práce s ostatními lidmi
Řešení problémů
Podpora ostatních
Budování týmu
Práce s důvěrnými informacemi