Učitelé

Bc. Repčáková Jana

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 1. A

Říhová Dagmar

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 1.C

Mgr. Laudátová Jana

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 2. B

Mgr. Helena Bumbálková

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 3. A

Mgr. Kateřina Šormová

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 3. C

Mgr. Kristýna Čánská

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 4. B

Linda Pecháčková Krulová

Aprobace: I.st.
Vedení třídy 5. A

Mgr. Miroslav Dvořák

Aprobace: Nj
Vedení třídy: 6. A

Mgr. Jana Mašková

Aprobace: Aj, D
Vedení třídy: 7. A

Mgr. Marcela Fuglíková

Aprobace: Čj, D
Vedení třídy: 8. A

Mgr. Andrea Kelnárová

Aprobace: Tv, Z
Vedení třídy: 9. A

PaedDr. Hanzal František

Aprobace: M, Z
Pozice: ředitel

Mgr. Helena Vodsloňová

Aprobace: Z, Tv

Mgr. Holečková Alena

Aprobace: Aj

Mgr. Kolářová Lucie

Pozice: psycholog II.st. - preventista

Mgr. Lenka Běloušková

Pozice: psycholog I.st.

Mgr. Vítková Lucie

Pozice: speciální pedagog

Novotná Jarmila

Pozice: vychovatelka

Vocetková Jiřina

Pozice: vychovatelka

Polcer Jakub

Pozice: vychovatel

Jedličková Petra

Pozice: asistentka pedagoga

Štychová Eva

Pozice: asistentka pedagoga

Mgr. Zuzana Nováková

Aprobace: Čj, VkO

Mgr. Mária Bártíková

Aprobace: Aj, Pv, Vv

Mgr. Marcela Koudelková

Aprobace: I.st.
Vedení třídy 1. B

Mgr. Ludmila Blechová

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 2. A

Mgr. Kristína Pekárková

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 2.C

Mgr. Eva Křivanová

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 3. B

Mgr. Věra Hamrová

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 4. A

Mgr. Hana Ptáčníková

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 4. C

Mgr. Jana Mácová

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 5. B

Mgr. Ivana Chramostová

Aprobace: M
Vedení třídy: 6. B

PhDr. Lucie Kettnerová

Aprobace: Př
Vedení třídy: 7. B

BcA. et Mgr. Magdalena Capková

Aprobace: Vv
Vedení třídy: 8. B

Ing. Dagmar Chlebounová

Aprobace: F, M, Vv
Vedení třídy: 9. B

Mgr. Olga Bočková

Aprobace: M, Bi
Pozice: zástupkyně ředitele

Mgr. Adriana Sauerová

Aprobace: Aj

Ing.Bc. Vladimíra Medulová, CSc.

Aprobace: M
Pozice: asistentka pedagoga

Mgr. Barbora Švábová

Aprobace: Bi, Z
Pozice: učitelka, vychovatelka

Bc. Libuše Kolářová

Pozice: vychovatelka, asistentka

Jitka Vašíčková

Pozice: vedoucí vychovatelka

Boubalíková Veronika

Pozice: vychovatelka

Hamplová Lenka

Pozice: asistentka pedagoga

Mgr. Dagmar Umlaufová

Aprobace: Aj

MMus. Nikola Zasman, DiS, LRAM

Aprobace: Hv

Mgr. Magdaléna Hegerová

Aprobace: Hv

Skála Radek

Pozice: vychovatel

Lacinová Iva

Pozice: asistentka pedagoga