Učitelé

Bc. Repčáková Jana

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 1.A

Říhová Dagmar

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 1.C

Mgr. Laudátová Jana

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 2.B

Mgr. Bumbálková Helena

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 3.A

Mgr. Kateřina Šormová

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 3.C

Mgr. Čánská Kristýna

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 4.B

Pecháčková Krulová Linda

Aprobace: I.st. Vedení třídy 5.A

Mgr. Dvořák Miroslav

Aprobace: Nj
Vedení třídy: 6.A

Mgr. Semiánová Jana

Aprobace: Aj, D
Vedení třídy: 7.A

Mgr. Fuglíková Marcela

Aprobace: Čj, D
Vedení třídy: 8.A

Mgr. Kelnárová Andrea

Aprobace: Tv, Z
Vedení třídy: 9.A

Mgr. Vodsloňová Helena

Aprobace: Z, Tv

Mgr. Holečková Alena

Aprobace: Aj

PaedDr. Hanzal František

Aprobace: M, Z
Pozice: ředitel

Mgr. Kolářová Lucie

Pozice: psycholog II.st. - preventista

Mgr. Běloušková Lenka

Pozice: psycholog I.st.

Mgr. Vítková Lucie

Pozice: speciální pedagog

Novotná Jarmila

Pozice: vychovatelka

Vocetková Jiřina

Pozice: vychovatelka

Polcer Jakub

Pozice: vychovatel

Jedličková Petra

Pozice: asistentka pedagoga

Štychová Eva

Pozice: asistentka pedagoga

Mgr.Nováková Zuzana

Aprobace: Čj

Mgr.Ftáčiková Mária

Aprobace: Aj
Pozice: učitelka, vychovatelka

Lacinová Iva

Pozice: asistentka pedagoga

Mgr. Koudelková Marcela

Aprobace: I.st.
Vedení třídy 1.B.

Mgr. Ludmila Blechová

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 2.A

Mgr. Pekárková Kristína

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 2.C

Mgr. Křivanová Eva

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 3.B

Mgr. Hamrová Věra

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 4.A

Mgr. Ptáčníková Hana

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 4.C

Mgr. Mácová Jana

Aprobace: I.st.
Vedení třídy: 5.B

Mgr. Chramostová Ivana

Aprobace: M
Vedení třídy: 6.B

PhDr.Kettnerová Lucie

Aprobace: Př
Vedení třídy: 7.B

Mgr. Capková Magdalena

Aprobace: Vv
Vedení třídy: 8.B

Ing. Chlebounová Dagmar

Aprobace: F, M, Vv
Vedení třídy: 9.B

Mgr. Sauerová Adriana

Aprobace: Aj

Ing.Bc. Medulová Vladimíra, CSc.

Aprobace: M
Pozice: asistentka pedagoga

Mgr. Bočková Olga

Aprobace: M, Bi
Pozice: zástupkyně ředitele

Mgr. Lenská Radka

Pozice: psycholog

Bc. Švábová Barbora

Aprobace: Bi, Z
Pozice: učitelka, vychovatelka

Bc. Kolářová Libuše

Pozice: vychovatelka, asistentka

Vašíčková Jitka

Pozice: vedoucí vychovatelka

Boubalíková Veronika

Pozice: vychovatelka

Hamplová Lenka

Pozice: asistentka pedagoga

Mgr. Umlaufová Dagmar

Aprobace: Aj

Mgr. Eckertová Nikola

Aprobace: Hv

Mgr. Hegerová Magdaléna

Aprobace: Hv

Skála Radek

Pozice: vychovatel