Metodik prevence

Milí rodiče!

 

Preventista školy je součástí školního poradenského pracoviště v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb o poskytování poradenských služeb (v platném znění). Jeho součástí je standardně výchovná poradkyně, v naší škole jsou to navíc i školní psycholožka a speciální pedagožka.

Školní pracoviště tvoří:

BcA. et Mgr. Magdalena Capková

Pozice: Metodik prevence
e-mail: capkova@zstravnickova.cz

Činnosti, kterými se metodik prevence zabývá

Zpracování a vyhodnocení preventivního programu školy
Plánování a realizace preventivních programů
Poradenství v oblasti patologických jevů
Spolupráce s odbornými pracovišti