Třídní stránky 1. A

Vaše paní učitelka Mgr. Habánová Eva

Aktuality

Krásné léto všem!

…a těšíme se v novém školním roce.

Čtěte více

[fotky] Výlet na Karlštejn (25.6.2019)

Čtěte více

[fotky] Výlet do pražské ZOO (24.6.2019)

Čtěte více

[fotky] Výroba pažitkových pomazánek (19.6.2019)

Čtěte více

[fotky] Stavíme ZOO na školní zahradě (30.5.2019)

Čtěte více

[fotky] Bruslíme (25.4.2019 a 20.6.2019)

Čtěte více

[fotky] 1. A na škole v přírodě v Krásné

Vybrané fotky ze ŠVP (281 fotek; 40 MB):  

Čtěte více

[fotky] Stavby z kostek

Děti dostaly pod stromeček kostky, a tak během pracovních činností stavěly…

Čtěte více

[fotky] Píšeme fazolemi (29.11.2018)

Čtěte více

[fotky] Vltava (20.11.2018)

Čtěte více

[fotky] František Kupka – Mezi barvami (7.11.2018)

Čtěte více

11. 12. vánoční jarmark

Od 17 h, všichni jsou srdečně zváni!

Čtěte více

Co se učíme

Písmena R, Ř, Š, C, Č; většina dětí začíná docela pěkně číst – prosím, vytrvejte ve čtení čtecích domácích úkolů; (popř. každodenní čtení obnovte) začali jsme první psací písmena – e, l (problém nám dělají kličky „padající doleva místo doprava“)

Počítání do 8, krokování vpřed i vzad, přepis obrázkových příkladů do matematických s využitím +, -, = (3+5=8 apod.), představivost v geometrii – stavby, počty krychlí, uspořádání barev apod.

Dokončujeme téma dopravní výchovy – správné přecházení silnice, chůze po chodníku / po silnici, ze které strany přijíždí auto apod.; tento týden začneme téma rodiny

DÚ (dětem zadám ve čtvrtek, splní do 13. 12.): Přinést 3 fotky: 1) moje rodina – současná fotka, prosím pokud možno celá rodiny; 2) moje rodina v době, kdy mi byly 1 – 2 roky (opět pokud možno celá rodina z té doby); 3) fotka dítěte – miminka

Rozvrh hodin

1. A

 12345
PoČjMTvSČj
ÚtČjMČJSHvTvR
StČjTvSMPvČj
ČtČjČjČJSVv
ČjAjMČj

Fotogalerie

Výběr fotek z výuky/exkurzí. Další [fotky] najdete v sekci Aktuality nahoře.