TITLE

DESCRIPTION

Zkrácené vyučování

24.6. – 27.6. končí vyučování v 11.40 hod.
28.6. se 1. vyuč. hod. rozdává vysvědčení.