TITLE

DESCRIPTION

27.6. NTM – Fotografie

vstup 60,- Kč. Po ukončení workshopu prohlídka muzea a odchod domů.