Třídnická hodina a informativní třídní schůzky – 8. A

Dne 10. 5. 2019 se první vyučovací hodinu uskuteční třídnická hodina.

Dne 14. 5. 2019 se od 17:00 konají informativní třídní schůzky.