TITLE

DESCRIPTION

Rozšiřující materiály z hodin

Zde budu občas přidávat odkazy na videa či prezentace z intenetu, které jsme v hodinách vzužili pro rozšíření učiva. Mohou se hodit dětem, které budou nemocné.

Dokument Vznik planety

 

ČJS – obilí

https://slideplayer.cz/slide/11147242

 

M – stovková tabulka (V případě, že děti ztratí. Je však lepší, když si ji vytoří samy. Můžete jim ji však ale také vytisknout.)
https://1url.cz/1MFZo