Zápis do 1. třídy

Termín zápisu 4. 4. a 5. 4. 2019

 

4. 4. 2019 od 13.00 do 18.00

5. 4. 2019 od 13.00 do 17.00

 

K zápisu se dostaví děti narozené mezi 1. 9. 2012 a 31. 8. 2013 v doprovodu svých zákonných zástupců

 

Předepsané doklady

1. Rodný list dítěte
2. Občanský průkaz zákonného zástupce
3. Cizinci – rodný list, pas, povolení k pobytu
4. Rodiče, kteří budou žádat odklad, si přinesou k zápisu doporučující zprávu z PPP a od dětského lékaře

 

Prosíme zákonné zástupce dětí, kterým byl pro školní rok 2018 – 2019 udělen odklad školní docházky, aby se také dostavili k zápisu. Nemohou-li se rodiče s dítětem k zápisu v řádném termínu dostavit, domluví si náhradní termín se zástupkyní ředitele školy:

Mgr. I. Žďárskou
tel.: 605 427 267, 251 091 658
email: zdarska@zstravnickova.cz

 

Potřebné formuláře k zápisu do 1. třídy najdete v záložce Ve škole – Dokumenty – Zápis do 1. třídy.