Kritéria pro zápis do ZŠ

Ředitelství základní školy otevírá ve školním roce 2019/2020 tři první třídy po 24 žácích. Třídy mohou mít skupiny bez zaměření, s rozšířenou výukou tělesné výchovy a s výukou matematiky metodou prof. Hejného. S výukou anglického jazyka začínají všechny první třídy. Vzhledem k tomu, že očekáváme větší počet dětí u zápisu, zveřejňujeme postupná kritéria, podle kterých budou děti do jednotlivých tříd prvního ročníku vybrány:

 

  1. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy v době zápisu

 

  1. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

 

  1. Kritérium : ostatní uchazeči s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu

 

  1. Kritérium : uchazeč s trvalým pobytem v obci Jinočany a Chýnice (na základě dohody       o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenými obcemi)

 

  1. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

 

  1. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy

 

  1. Kritérium : uchazeč s místem trvalého pobytu mimo hl. m. Prahu, jehož sourozenec se v ZŠ již vzdělává (v době zápisu v 1. – 8. ročníku)

 

  1. Kritérium : ostatní uchazeči

 

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem (ředitelkou) školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

 

 

Školský obvod FZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744:


Bellušova                               

Drahelčická

Fantova

Holýšovská

Chlupova

Jeremiášova- ostatní čísla popisná, které nespadají pod ZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova 1878; ZŠ, Praha 13, Janského 2189 a ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580

K Chabům

K Jinočanům

K Náplavce

K Řeporyjím

Ke Studni

Mirešická

Na Klínech

Nad Brůdkem

Neustupného

Oistrachova

Otavova

Pod Náplavkou

Pod Vrškem

Podle lomu

Na Samotě

Poncarova

Pražský okruh

Smíchovská

Trávníčkova

U Hasičské zbrojnice

V Brůdku

 

+ obec Chýnice  

                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Pozn.: Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.

 

 

Potřebné formuláře k zápisu do 1. třídy najdete v záložce Ve škole – Dokumenty – Zápis do 1. třídy.