Školní jídelna

Ve dnech 30. a 31. ledna 2019 se nebude z důvodu stěhování do nové budovy vydávat oběd. Od pondělí 4. 2. 2019 již bude nová školní jídelna normálně fungovat. V rámci jednání školy při předávání školní jídelny do užívání, se podařilo domluvit, že stávající žáci a zaměstnanci školy budou mít první čip zapůjčený bezplatně.

 

Děkujeme za pochopení, školní jídelna.